Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije i gradovi EU-a počinju stvarati savez za budućnost kohezijske politike  

U svjetlu budućih pregovora o proračunu EU-a Europski odbor regija udružuje snage s teritorijalnim udrugama i poziva sve relevantne aktere na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini da stvore savez za snažnu i ambicioznu kohezijsku politiku nakon 2020.

Postoji opasnost da novi prioriteti poput obrane, sigurnosti i nadzora granica, kao i utjecaj Brexita na proračun EU-a, ugroze budućnost najsnažnije investicijske politike 27 država članica, čija sredstva iznose 454 milijarde eura do 2020. Iz tog je razloga u OR-u danas iznesena ideja novog otvorenog saveza.

Cilj je tog saveza istaknuti dodanu vrijednost i učinkovitost kohezijske politike tijekom proteklog desetljeća te osigurati da se u odlukama o sljedećem proračunu EU-a uzme u obzir mišljenje stotina tisuća korisnika iz regionalnih i lokalnih tijela vlasti, MSP-ova, nevladinih organizacija, škola, sveučilišta, kulturnih organizacija itd.

Nakon nedavnog usvajanja mišljenja „Budućnost kohezijske politike nakon 2020.“ te u svjetlu predstojećeg 7. kohezijskog foruma koji će se održati krajem srpnja, Odbor je, zajedno s vodećim teritorijalnim udrugama, pokrenuo realističnu raspravu čiji je cilj izravno odgovoriti na određene kritike kohezijske politike, uz istovremeno jačanje suradnje među svim zagovornicima.

Kohezijska politika nije milostinja, već obveza. Građani EU-a u našim regijama i gradovima žele da bude snažnija, jednostavnija i učinkovitija. Iz tog smo se razloga po usvajanju mišljenja okrenuli uspostavi širokog saveza za snažnu kohezijsku politiku nakon 2020. “, poručio je izvjestitelj OR-a Michael Schneider, državni tajnik savezne zemlje Sachsen-Anhalt i predsjednik kluba EPP-a pri OR-u, te dodao: „ Ovo nije marketinški trik, već širok pokret kojem se mogu priključiti gradovi, regije, teritorijalne udruge, središnje uprave, institucije EU-a, sveučilišta, MSP-ovi i civilno društvo.“

Ulaganja u okviru kohezijske politike doprinijela su tome da naši gradovi postanu uključiviji i bolja mjesta za život“ , kazao je Daniël Termont , gradonačelnik Genta i predsjednik mreže EUROCITIES , te naglasio sljedeće: „ Ta je politika snažan izraz europske solidarnosti i ima golem potencijal za predstavljanje prednosti Europe našim građanima. Kako bi kohezijska politika bila snažnija u budućnosti, gradovi moraju biti izravno uključeni u strateške odluke o ulaganjima povezanim sa strukturnim fondovima. To je od ključne važnosti kako bi se osiguralo da financijska sredstva odgovaraju lokalnim potrebama, kako bi se ojačala odgovornost na lokalnoj razini i kako bi provedba financiranja postala učinkovitija.

U ime Vijeća europskih općina i regija (CEMR) Carola Gunnarsson , gradonačelnica Sale i glasnogovornica kohezijske politike, istaknula je sljedeće: „ Kohezijska je politika instrument koji građanima pokazuje da je Uniji stalo do njih i da se sve razine vlasti mogu udružiti u rješavanju aktualnih izazova. Napuštanjem kohezijske politike EU bi europskom projektu u velikoj mjeri oduzeo njegovu bit. Ovim savezom gradonačelnici i regionalni čelnici žele očuvati snažnu kohezijsku politiku koja je u stanju odgovoriti na potrebe naših građana.

Konferenciju perifernih primorskih regija Europe (CPMR) predstavljao je Erik Bergkvist , predsjednik Regionalnog izvršnog odbora Västerbottena (SE), koji je poručio: „ Europska se područja suočavaju s različitim izazovima, uključujući geografska i socijalna ograničenja, kao i ograničenja na polju okoliša, te ne smije postojati jedno europsko rješenje za sve. Stoga je potrebna kohezijska politika s jačom teritorijalnom dimenzijom kako bi se ostvarili ciljevi EU-a u pogledu gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te potaknuo rast. Potrebna nam je kohezijska politika utemeljena na većem uvažavanju europske teritorijalne raznolikosti, većoj fleksibilnosti za određene geografske regije, pristupu usmjerenom na konkretna područja i sinergiji između različitih razina upravljanja. Tek to će kohezijskoj politici omogućiti da probudi potencijal svih europskih regija.

„U gotovo svim državama članicama prisutan je trend sve većeg i nužnog angažmana u interesu kohezijske politike“ , kazao je predsjednik OR-a Markku Markkula i pozvao relevantne dionike da udruže snage: „U razdoblju kad započinju teški pregovori o budućem proračunu EU-a, naš je Odbor spreman te stavove prenijeti institucijama u Bruxellesu. Zato želimo savez za koheziju kojem se mogu priključiti svi koji vjeruju u temeljne vrijednosti EU-a poput solidarnosti i partnerstva.

Dodatne informacije:

Infografika o mišljenju OR-a o budućnosti kohezijske politike

Studije OR-a o budućnosti kohezijske politike

Evaluacija programskog razdoblja 2007. – 2013.

Portal otvorenih podataka o kohezijskoj politici EU-a

Izjava predsjednika Markkule o sastanku Vijeća za opće poslove o kohezijskoj politici održanom 25. travnja

Rezolucija odbora REGI Europskog parlamenta o kohezijskoj politici nakon 2020.

Izjava mreže EUROCITIES o budućnosti kohezijske politike

Novi dokument o politici objavit će se prije 7. kohezijskog foruma.

Dokumenti o stajalištu Vijeća europskih općina i regija o kohezijskoj politici.

Stajalište Konferencije perifernih primorskih regija Europe (CPMR) o Načelima za kohezijsku politiku nakon 2020.

Strateški dokument o budućnosti kohezijske politike službeno će se usvojiti na sastanku političkog predsjedništva u Stavangeru u lipnju 2017.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobilni tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023