Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
„Nov način rada“ EU-a uz sveobuhvatnu i dugoročnu suradnju s građanima: koji su sljedeći koraci?  

Na Europskom samitu regija i gradova održanom 14. i 15. ožujka u Bukureštu, Karl-Heinz Lambertz, predsjednik Europskog odbora regija (OR), i Luca Jahier, predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), ponovili su svoj poziv institucijama EU-a da zajedno rade na uspostavi „ stalnog mehanizma za strukturirana savjetovanja EU-a “ s građanima, gradovima, regijama i civilnim društvom tijekom idućeg mandata (2019. – 2024.).

Proteklih su godina institucije na razini EU-a, ali i na nacionalnoj i lokalnoj razini pokušale uključiti građane kako bi se poboljšala kvaliteta, transparentnost i prihvaćenost izrade politika EU-a. Predsjednici dvaju savjetodavnih tijela EU-a, Luca Jahier iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te Karl-Heinz Lambertz iz Europskog odbora regija, ponovili su danas svoj poziv Europskom parlamentu, Europskoj komisiji i Europskom vijeću da se uspostavi zajednički stalni mehanizam za „savjetovanje s europskim građanima“.

„Europskoj uniji više je no ikad potrebna renesansa njezinih temeljnih vrijednosti i uvjerenja, a to podrazumijeva i načine na koje institucije EU-a rješavaju probleme građana i izravnije ih uključuju u postupak donošenja odluka. Organizacije civilnog društva u tom području mogu imati ključnu ulogu i biti spremne za pokretanje novog dijaloga s građanima“ , rekao je Luca Jahier .

„Demokracija počinje u našim regijama i gradovima. Tu su izabrani predstavnici najbliži građanima i s njima su u svakodnevnom kontaktu. Pozivam lokalne čelnike u svim državama članicama na usklađenije napore za uključivanje u istinski europsku raspravu jednom godišnje. Ona bi se trebala baviti pitanjima koja su za građane najvažnija, a zatim se preusmjeriti na razinu EU-a, što podrazumijeva i poziv na djelovanje. Želimo li da Europa postane demokratskija, nije dovoljno samo slušati “, rekao je Karl-Heinz Lambertz .

Oba predsjednika govorila su 15. ožujka na Europskom samitu regija i gradova u Bukureštu, a taj su događaj zajednički organizirali Odbor regija i rumunjsko predsjedništvo EU-a. Samit je okupio 700 gradonačelnika i izabranih predstavnika iz regionalnih vlasti i parlamenata. Odbor regija je od 2015. organizirao više od 200 dijaloga s građanima u kojima je sudjelovalo 40 000 građana u 27 država članica. EGSO je sudjelovao u 27 nacionalnih savjetovanja s civilnim društvom, u kojima je sudjelovalo više od 1000 predstavnika organizacija civilnog društva.

Kontekst

Europsko vijeće je 13. i 14. prosinca 2018. raspravljalo o rezultatima 1700 savjetovanja i dijaloga s građanima koje su nacionalne vlade održale o „budućnosti Europe“. Predsjednici Jahier i Lambertz prvi su reagirali i predložili uspostavu stalnog mehanizma za strukturna savjetovanja i dijaloge s građanima. Taj bi mehanizam trebao uključivati regionalne parlamente i skupštine, lokalne vlasti i organizacije civilnog društva radi redovitog utjecaja na politički ciklus EU-a. O projektu se trenutačno raspravlja među institucijama EU-a u cilju njegova pokretanja krajem sljedeće godine.

Više informacija:

Trajni mehanizam EU-a za strukturirana savjetovanja i dijaloge s građanima

Osmi europski samit regija i gradova

Kontakt:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Share: