Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU treba posvetiti znatno više financijskih sredstava integraciji imigranata  
Lokalni i regionalni čelnici EU-a upozoravaju na neravnotežu u planovima EU-a za financiranje kontrole granica i upravljanja migracijama.

Regionalni i lokalni čelnici odlučno su pozvali Europsku uniju da poveća sredstva Fonda za azil i migracije za gotovo šest milijardi eura u razdoblju 2021. – 2027. Upozorili su donositelje odluka EU-a da ne bi smjeli stavljati prevelik naglasak na kontrolu granica te pozvali na to da se otprilike jedna trećina tog fonda izdvoji za upravljanje zakonitim migracijama i za integraciju te da bude obavezno da se dio sredstava potroši na integraciju.

Poziv Europskog odbora regija (OR), iznesen u preporukama usvojenima 9. listopada, uslijedio je mjesec dana nakon što je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da bi Fondu za azil i migracije za sedmogodišnje razdoblje trebalo dodijeliti 10,4 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 51 %. U preporuci OR-a, usvojenoj u obliku amandmana , navodi se da bi se tom fondu trebalo dodijeliti gotovo 16,2 milijarde eura, što bi predstavljalo povećanje koje odgovara Komisijinom prijedlogu da se – uz pomoć niza fondova – sredstva za kontrolu granica povećaju za 240 %.

Glavni izvjestitelj OR-a za Fond za azil i migracije , gradonačelnik Pirana Peter Bossman (SI/PES), poručio je: „Svi mi želimo učinkovito i koordinirano upravljanje migracijama, ali ove je ideje potrebno znatno poboljšati prije nego što možemo reći da će sredstva EU-a biti potrošena na mudar i odgovarajući način. Upravljanje migracijama iziskuje uvjerljiv odgovor na sve aspekte migracija: nezakonite migracije, azil, zakonite migracije, integraciju, pa i temeljne uzroke migracija. Odluka da se riječ integracija ukloni iz naziva fonda šalje jasnu i uznemirujuću poruku. Bojimo se da je opći pristup usmjeren na podizanje zidova, a ne na pronalaženje uravnoteženog pristupa upravljanju. Europa mora dobro razmisliti o tome kako da integrira novopridošle osobe koje se već nalaze u našim zajednicama.“

U nastavku je dodao: „Povrh toga, djelotvorna koordinacija iziskuje suradnju s lokalnim i regionalnim vlastima koje su odgovorne za, primjerice, većinu kratkoročnih mjera koje se tiču integracije. Nažalost, postojeći prijedlozi ne uvažavaju naše opetovane pozive da se gradovima i regijama osigura uloga u upravljanju fondom. Lokalne i regionalne vlasti uvelike su pomogle Europi u nastojanjima da se prihvate, smjeste, integriraju i zaposle izbjeglice i migranti koji su pristigli 2015. godine. Teško je izmijeniti složenu politiku usred krize, ali sada, kad pristiže mnogo manje osoba, nadamo se da će se donositelji odluka u EU-u uspjeti dogovoriti oko reforme koja će biti uravnotežena i u okviru koje će se priznati vrijednost surađivanja s političarima na terenu.“

U svojim je preporukama OR među ostalim pozvao na to da se regijama i gradovima u trenucima krize omogući izravan pristup fondovima EU-a kako bi se osiguralo da novac brzo stigne do vlasti koje se suočavaju s određenim izazovima. U okviru promidžbe sveobuhvatne europske migracijske politike OR je ustvrdio da se od država članica koje odstupaju od smjernica o potrošnji sredstava treba zahtijevati da pruže „detaljno objašnjenje“ u kojem će izložiti „kako će osigurati da to ne ugrožava ostvarivanje“ ciljeva Fonda za azil i migracije.

Sredstva iz Fonda za azil i migracije trenutno se troše na, primjerice, unapređenje usluga smještaja i prihvata za tražitelje azila, pomoć za ugrožene osobe, razmjenu informacija i suradnju među državama članicama EU-a te informativne kampanje u trećim zemljama.

Mišljenje o Fondu za azil i migracije jedan je od odgovora Europskog odbora regija na prijedloge Europske komisije o proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. OR je 9. listopada usvojio i preporuke o prijedlogu za cjelokupni proračun te o pojedinim dijelovima predloženog proračuna: Obzor Europa o istraživanjima ; Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) ; program Prava i vrijednosti ; i Budućnost Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) .

Također 9. listopada predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz održao je važan govor u kojem je ukratko iznio regionalnu i lokalnu perspektivu o stanju Europske unije i izrazio podršku „kampanji kojom ćemo skrenuti pažnju na projekte integracije koji se provode u našim gradovima i regijama“.

Primjeri aktivnosti koje provode lokalne i regionalne vlasti istaknuti su tijekom rasprave o migracijama na plenarnoj sjednici OR-a 10. listopada. Konkretno, Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) iznijela je detalje nove inicijative za integraciju koju provodi vlada Baskije, Basilio Horta (PT/PES) predstavio je plan Grada Sintre za prihvat i integraciju migranata, a Luc Van den Brande (BE/EPP) iz Flandrije istaknuo je vrijednost uspostavljanja partnerstava između europskih i afričkih lokalnih vlasti kao doprinos upravljanju migracijama.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :