Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU se treba osloniti na milijun svojih lokalnih čelnika radi obnove europskog projekta  
Gradovi i regije EU-a predstavili svoju viziju obnove Europe uoči sastanka čelnika EU-a u Sibiuu

Europska unija mora uvesti velike promjene u svoj način rada i dati značajniju ulogu regijama i gradovima ako želi obnoviti europski projekt zajedno s građanima i odgovoriti na njihove socijalne i gospodarske potrebe. To je glavna poruka lokalnih i regionalnih čelnika iz cijelog EU-a, koji su svoju viziju obnove Europe iznijeli u deklaraciji predanoj rumunjskom predsjedniku Klausu Iohannisu uoči neformalnog susreta čelnika EU-a u Sibiuu 9. svibnja.

Primopredaja deklaracije održana je tijekom ovogodišnjeg najvećeg okupljanja lokalnih i regionalnih čelnika iz EU-a na 8. europskom samitu regija i gradova u Bukureštu u Rumunjskoj, zemlji koja je prvi put preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedanje EU-om. Pod vodstvom Europskog odbora regija – EU-ove skupštine lokalnih i regionalnih vlasti – te uz potporu svih regija i gradova iz cijele Unije, u deklaraciji se poziva EU da podupre svoje regije i gradove u jačanju demokracije i ponovnom povezivanju s građanima. S obzirom na transformativne izazove kao što su globalizacija, klimatske promjene i demografske promjene, u deklaraciji se poziva EU da brzo postigne dogovor o ambicioznom budućem proračunu EU-a kojim se regijama i gradovima omogućuje da promiču socijalnu uključenost, postanu ugljično neutralni i postignu UN-ove ciljeve održivog razvoja.

Predsjednik Rumunjske Klaus Iohannis izjavio je: „Europski odbor regija predan je partner te udruženim naporima nastojimo europsko djelovanje približiti korisnicima, a to su naše regije, naši gradovi i naši građani. S lokalnog i regionalnog gledišta političkog djelovanja, učinkovito upravljanje na europskoj razini odražava se u konkretnim mjerama i rezultatima: većoj koheziji, dobrim radnim mjestima, održivom gospodarskom rastu, suvremenoj infrastrukturi i povezanosti, kao i premošćivanju razvojnog jaza, boljem životnom standardu i ponudi kvalitetnih javnih usluga. U trenutačnom kontekstu moramo se prvenstveno usredotočiti na to da se građani mnogo više uključe u donošenje odluka u EU-u, kao i da se prevlada osjećaj da postoji jaz između djelovanja EU-a i potreba građana.“

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, izjavio je tijekom predaje deklaracije: „Europska unija treba svoje gradove i regije jednako koliko i gradovi i regije trebaju Europsku uniju. Bit Europe jest približavanje građanima i društveni napredak. Sve razine vlasti u svom radu trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti za Europu kako bi djelovanje EU-a postalo vidljivije, djelotvornije, demokratskije i bliže građanima, pri čemu se nitko ne smije zapostaviti. Vodeći se temeljnim EU-ovim vrijednostima kohezije, jedinstva i solidarnosti, trebamo novi dogovor kako bi razina vlasti koja uživa najviše povjerenja – a čini je milijun lokalnih i regionalnih čelnika – mogla biti pokretač korjenitih promjena u EU-u. To isto tako znači da toj razini vlasti treba omogućiti odgovarajuća financijska sredstva i veći utjecaj na donošenje odluka u EU-u.

U svojem obraćanju na svečanosti zatvaranja samita prvi potpredsjednik Markku Markkula rekao je: „EU mora ponovno izgraditi povjerenje kako bi se osigurala europska budućnost. To se može postići samo jačanjem veza i aktivnosti s mladima i za mlade te sve dionike u gradovima i regijama. Lokalni i regionalni dionici mogu ostvariti promjene. Gradovi i regije suočavaju se s društvenim izazovima te sudjeluju u stvaranju održivog i uključivog rasta.“

Napomena za urednike:

Deklaracija lokalnih i regionalnih čelnika koja nosi naziv Sagradimo EU od temelja s našim regijama i gradovima i u kojoj se izražava stajalište regija i gradova uputit će se čelnicima institucija EU-a te čelnicima država i vlada koji će se 9. svibnja okupiti u Sibiuu, u Rumunjskoj , gdje će raspravljati o budućnosti EU-a.

Europski odbor regija pozvao je na povećanje sljedećeg proračuna EU-a, za razdoblje nakon 2020., s 1 % na 1,3 % bruto nacionalnog dohotka 27 država članica EU-a. Također je imao ključnu ulogu u pokretanju Saveza za koheziju ( #CohesionAlliance ) – koalicije onih koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje biti jedan od stupova na kojima počiva budućnost EU-a. Taj je Savez osnovan u suradnji s vodećim europskim udruženjima lokalnih i regionalnih vlasti i traži da se u okviru proračuna EU-a nakon 2020. ojača kohezijska politika te da se poveća njezina vidljivost i dostupnost u svim regijama u Europskoj uniji.

Publikacija: Budućnost Europe: stajalište regija i gradova , 9. listopada 2018.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Share: