Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU mora više surađivati s regijama i gradovima u području zdravstva  

Veća uloga EU-a u području zdravstva, intenzivnija suradnja s gradovima i regijama i restrukturiranje tržišta lijekova nužni su da bi EU mogao prevladati zdravstvene krize, tvrde lokalni i regionalni čelnici i čelnice.

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice izrazili su podršku većoj ulozi Europske unije u zdravstvenim pitanjima i planovima EU-a za očuvanje stabilnosti i sigurnosti opskrbe ključnim lijekovima i opremom. Međutim, u nizu preporuka usvojenih na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija održanom od 7. do 9. svibnja oni također tvrde da su planovi EU-a za prevladavanje zdravstvenih kriza dovedeni u pitanje zbog nedovoljnog naglaska na važnosti lokalnih i regionalnih vlasti, koje su okosnica zdravstvenih sustava u dvije trećine europskih zemalja.

Ako zakonodavci EU-a prihvate te preporuke, agencije EU-a, kao što su Europska agencija za lijekove i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, bit će obvezne blisko surađivati s lokalnim i regionalnim vlastima i iskoristiti pun potencijal prekogranične suradnje u području zdravstvene skrbi. U prijedlozima se, osim zalaganja za povećanje zaliha medicinskih proizvoda za hitne slučajeve, poziva i na „mapiranje” uzroka nestašice lijekova, što je problem koji je postojao i prije pandemije, u okviru nastojanja da se na „disfunkcionalnom” tržištu farmaceutskih proizvoda povećaju sigurnost i transparentnost. OR također poziva na stvaranje mreže „referentnih bolnica” specijaliziranih za proučavanje i liječenje zaraznih bolesti.

Preporuke su navedene u trima mišljenjima OR-a: u jednom se ocjenjuju temelji „ Europske zdravstvene unije “, koju je Europska komisija već predstavila, a druga dva su usmjerena na Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti odnosno na Europsku agenciju za lijekove i farmaceutsku strategiju EU-a.

Roberto Ciambetti (IT/ECR), predsjednik Regionalnog vijeća Regije Veneto i izvjestitelj za mišljenje „ Europska zdravstvena unija: jačanje otpornosti EU-a “, izjavio je: „Lokalne i regionalne vlasti u različitoj su mjeri odgovorne za zdravstvenu skrb u 19 od 27 država članica, a u mnogima od njih također pomažu u financiranju zdravstvene skrbi. „Europska zdravstvena unija“ koja bi bila u stanju brzo suzbiti pandemije nije moguća bez bliske suradnje s tim razinama vlasti. Potrebna nam je mreža referentnih bolnica, kao i veći proizvodni kapaciteti u Europi, velike zalihe za krizne situacije i bolji podaci kako bismo znali koje su naše slabe točke.“

Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), članica Skupštine Pokrajine Dalarna i izvjestiteljica za mišljenje „ Farmaceutska strategija za Europu i zakonodavni prijedlog za promjenu mandata Europske agencije za lijekove (EMA) “, izjavila je: „S velikim zadovoljstvom pozdravljamo farmaceutsku strategiju usmjerenu na pacijente koju je pokrenula Komisija kako bi se osiguralo da svi pacijenti diljem Europe imaju pristup sigurnim, djelotvornim i cjenovno pristupačnim lijekovima u uobičajenim uvjetima, kao i tijekom zdravstvene krize. S obzirom na to da lokalne i regionalne vlasti često imaju ključnu ulogu u opskrbi lijekovima, njihovu financiranju i evaluaciji te u upravljanju kriznim situacijama i pripravnosti, u našem se mišljenju ističe potreba da ih se uključi u zajednički rad na oblikovanju prijedloga Komisije u području farmaceutskih proizvoda.“

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsjednik Zapadnopomeranskog vojvodstva i izvjestitelj za mišljenje „ Uredba za suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju i zakonodavni prijedlog za promjenu mandata Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC) “, izjavio je: „OR vjeruje da će regije biti u potpunosti uključene na političkoj razini u izradu i provedbu tih planova. Pozivamo na uspostavu djelotvornih instrumenata za koordinaciju među pograničnim regijama, uključujući one koje se nalaze na vanjskim granicama EU-a, te predlažemo uspostavu međuregionalnih prekograničnih kontaktnih skupina. Osim toga, predstavnici Europskog odbora regija, koji predstavlja lokalne i regionalne vlasti iz svih država članica EU-a, trebali bi biti uključeni kao promatrači u rad timova, odbora i radnih skupina osnovanih na razini EU-a radi svladavanja kriznih situacija u području javnog zdravlja, a posebno u rad Savjetodavnog odbora za izvanredna stanja u području javnog zdravlja.“

U drugim preporukama iz triju mišljenja OR je načelno podržao ideju o novom tijelu EU-a za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize te je pozvao Europsku komisiju da izradi „konkretnije” i „čvršće” prijedloge za poboljšanje sigurnosti opskrbe lijekovima, oslanjajući se na potrebe i iskustva lokalne i regionalne razine. Pozvao je Komisiju i da u prijedlozima istakne zabrinutost u pogledu sigurnosti podataka. OR podržava reviziju mandata Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti i pritom naglašava potrebu za odgovarajućim procesom izgradnje kapaciteta (primjerice, digitalne infrastrukture i telemedicine) te za obraćanjem pozornosti na potencijal međunarodne suradnje u pograničnim regijama.

Na plenarnom zasjedanju održanom preko interneta Europski odbor regija usvojio je i mišljenje „ Iskustva i pouke koje su regije i gradovi stekli tijekom krize izazvane COVID-om 19 ” i Rezoluciju o slobodnom kretanju tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) i povećanju proizvodnje cjepiva . Rezolucija uključuje poziv na „privremenu obustavu patenata za lijekove i medicinske tehnologije za liječenje ili sprečavanje zaraze COVID-om 19”. Preporuke iz mišljenja o poukama stečenima tijekom krize, koje je sastavila Joke Schauvliege (BE/EPP), zastupnica u Flamanskom parlamentu, obuhvaćaju i nemedicinske aspekte krize, s posebnim naglaskom na iskustvima ruralnih i perifernih regija. To mišljenje, koje je zatražila Europska komisija, doprinijet će izvješću koje Europska komisija priprema za Vijeće Europske unije, instituciju u kojoj se sastaju nacionalni ministri iz svake države članice EU-a kako bi donosili zakone i koordinirali politike.

U svojem prvom godišnjem lokalnom i regionalnom barometru , objavljenom u listopadu 2020., Europski odbor regija utvrdio je znatne razlike u pružanju zdravstvene skrbi među regijama EU-a, ali i među regijama u istoj državi članici. Istraživanje provedeno u okviru godišnjeg lokalnog i regionalnog barometra pokazalo je da Europljani i Europljanke vjeruju regionalnim i lokalnim vlastima više nego što vjeruju EU-u ili svojim nacionalnim vladama te da smatraju da bi davanje većeg utjecaja regionalnim i lokalnim vlastima imalo pozitivan učinak na sposobnost EU-a da rješava probleme. Zdravlje je područje u kojem bi Europljani najviše željeli da regionalne i lokalne vlasti imaju veći utjecaj na odluke donesene na razini EU-a.

Osnovne informacije

Izvješća i studije Europskog odbora regija : Godišnji regionalni i lokalni barometar ( potpuno izvješće i utjecaj na zdravlje u podacima, listopad 2020.); Utjecaj krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 na regionalne i lokalne vlasti (zajedničko istraživanje OR-a i OECD-a, listopad 2020.); Procjena teritorijalnog učinka: stanje gradova i regija u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19 (listopad 2020.); Odgovor regionalnih zdravstvenih politika na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-a 19 (listopad 2020.); Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi u europskim regijama (listopad 2020.).

Lokalna iskustva : OR-ova platforma za razmjenu (iskustva lokalnih i regionalnih uprava u prvom valu pandemije); „Reinventing Cities” („Ponovno osmišljavanje gradova”, izvješće udruge gradova Eurocities s desecima primjera aktivnosti, inicijativa i projekata na lokalnoj razini).

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023