Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU mora povećati svoje kapacitete za proizvodnju lijekova  

Nedovoljni proizvodni kapaciteti, dugotrajne nejednakosti između urbanih i ruralnih regija te nedostatak suradnje pouke su pandemije koje su istaknuli lokalni i regionalni čelnici i čelnice.

Europska unija mora smanjiti svoju ovisnost o proizvođačima izvan svojih granica i potaknuti povratak proizvodnje kritičnih lijekova i zaštitne opreme na europsko tlo, poručili su članovi i članice Europskog odbora regija 7. svibnja. Poziv na „stratešku autonomiju” jedna je od preporuka iz mišljenja „Iskustva i pouke koje su regije i gradovi stekli tijekom krize izazvane COVID-om 19” .

U mišljenju se navodi i da je veća suradnja javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a sredstvo za jačanje sposobnosti Unije da spriječi zdravstvene krize, upravlja njima i oporavi se od njih. U preporukama se posebna pozornost posvećuje stanju u ruralnim područjima i poziva se EU da poveća fleksibilnost svojeg proračuna i pravila o državnim potporama te da smanji razlike između urbanih i ruralnih zajednica, posebno u pogledu digitalne i prometne infrastrukture. Lokalni i regionalni čelnici i čelnice također su pozvali EU da lokalne i regionalne vlasti u većoj mjeri uključi u razvoj novih instrumenata EU-a, kao što su planovi oporavka u okviru programa Next Generation EU i mehanizam za odgovor na prehrambene krize.

Izvjestiteljica za mišljenje „Iskustva i pouke koje su regije i gradovi stekli tijekom krize izazvane COVID-om 19” , Joke Schauvliege (BE/EPP), zastupnica u Flamanskom parlamentu, izjavila je: „Ovo je mišljenje plod opsežnog savjetovanja i sudjelovanja regija, civilnog društva i stručnjaka u raznim područjima te pokazuje da svakako moramo štošta naučiti iz krize uzrokovane bolešću COVID-19. Na primjer, Europa mora posvetiti veću pozornost intenzivnoj suradnji s regionalnom i lokalnom razinom te ih uključiti u raspravu kao punopravne partnere. Rasprava o budućnosti Europe ujedno je prilika za promišljanje o široj viziji Europe, među ostalim i o nadležnosti EU-a u području zdravlja.”

Mišljenje OR-a zatražila je glavna tajnica Europske komisije, a ono će doprinijeti izvješću koje Europska komisija priprema za Vijeće Europske unije, instituciju u kojoj se sastaju nacionalni ministri iz svake države članice EU-a kako bi donosili zakone i koordinirali politike.

Poziv na veće sudjelovanje odražava dugogodišnje zalaganje OR-a za suradnju između različitih razina vlasti, ali i njegovu zabrinutost zbog ponovne uspostave graničnih kontrola tijekom pandemije, osobito zbog njihovih posljedica u pograničnim regijama. Međutim, izražava i bojazan da je odgovor EU-a na pandemiju pretjerano centraliziran i usmjeren na suradnju s nacionalnim tijelima. Preporuke uključuju zahtjev da prekogranična suradnja bude ugrađena u sve interventne planove i da se uspostave međuregionalne, prekogranične kontaktne skupine kako bi se poboljšala prekogranična komunikacija i suradnja država članica i pograničnih regija.

Na plenarnom zasjedanju održanom preko interneta Europski odbor regija usvojio je i Rezoluciju o slobodnom kretanju tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) i povećanju proizvodnje cjepiva , koja uključuje i poziv na privremeno ukidanje patenata farmaceutskih kompanija na cjepiva. Osim toga, Odbor je podržao tri mišljenja usmjerena na razvoj zdravstvene infrastrukture i zdravstvenih politika na razini EU-a kojima bi se unaprijedili napori EU-a u postizanju strateške autonomije i prevladavanju zdravstvenih kriza. Roberto Ciambetti (IT/ECR), predsjednik Regionalnog vijeća Regije Veneto, sastavio je mišljenje o europskoj zdravstvenoj uniji , Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), članica Skupštine Pokrajine Dalarna, sastavila je preporuke o farmaceutskoj strategiji EU-a i ulozi Europske agencije za lijekove , a Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsjednik Zapadnopomeranskog vojvodstva, predložio je izmjene u ulozi Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti i prekograničnoj zdravstvenoj skrbi .

U svojem prvom godišnjem lokalnom i regionalnom barometru , objavljenom u listopadu 2020., Europski odbor regija utvrdio je znatne razlike u pružanju zdravstvene skrbi među regijama EU-a, ali i među regijama u istoj državi članici. Istraživanje provedeno u okviru godišnjeg lokalnog i regionalnog barometra pokazalo je da Europljani i Europljanke vjeruju regionalnim i lokalnim vlastima više nego što vjeruju EU-u ili svojim nacionalnim vladama te da smatraju da bi davanje većeg utjecaja regionalnim i lokalnim vlastima imalo pozitivan učinak na sposobnost EU-a da rješava probleme. Zdravlje je područje u kojem bi Europljani najviše željeli da regionalne i lokalne vlasti imaju veći utjecaj na odluke donesene na razini EU-a.

Osnovne informacije

Izvješća i studije Europskog odbora regija : Godišnji regionalni i lokalni barometar ( potpuno izvješće i utjecaj na zdravlje u podacima, listopad 2020.); Utjecaj krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 na regionalne i lokalne vlasti (zajedničko istraživanje OR-a i OECD-a, listopad 2020.); Procjena teritorijalnog učinka: stanje gradova i regija u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19 (listopad 2020.); Odgovor regionalnih zdravstvenih politika na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-a 19 (listopad 2020.); Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi u europskim regijama (listopad 2020.).

Lokalna iskustva : OR-ova platforma za razmjenu (iskustva lokalnih i regionalnih uprava u prvom valu pandemije); „Reinventing Cities” („Ponovno osmišljavanje gradova”, izvješće udruge gradova Eurocities s desecima primjera aktivnosti, inicijativa i projekata na lokalnoj razini).

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023