Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU mora povećati svoje kapacitete za proizvodnju lijekova  

Nedovoljni proizvodni kapaciteti, dugotrajne nejednakosti između urbanih i ruralnih regija te nedostatak suradnje pouke su pandemije koje su istaknuli lokalni i regionalni čelnici i čelnice.

Europska unija mora smanjiti svoju ovisnost o proizvođačima izvan svojih granica i potaknuti povratak proizvodnje kritičnih lijekova i zaštitne opreme na europsko tlo, poručili su članovi i članice Europskog odbora regija 7. svibnja. Poziv na „stratešku autonomiju” jedna je od preporuka iz mišljenja „Iskustva i pouke koje su regije i gradovi stekli tijekom krize izazvane COVID-om 19” .

U mišljenju se navodi i da je veća suradnja javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a sredstvo za jačanje sposobnosti Unije da spriječi zdravstvene krize, upravlja njima i oporavi se od njih. U preporukama se posebna pozornost posvećuje stanju u ruralnim područjima i poziva se EU da poveća fleksibilnost svojeg proračuna i pravila o državnim potporama te da smanji razlike između urbanih i ruralnih zajednica, posebno u pogledu digitalne i prometne infrastrukture. Lokalni i regionalni čelnici i čelnice također su pozvali EU da lokalne i regionalne vlasti u većoj mjeri uključi u razvoj novih instrumenata EU-a, kao što su planovi oporavka u okviru programa Next Generation EU i mehanizam za odgovor na prehrambene krize.

Izvjestiteljica za mišljenje „Iskustva i pouke koje su regije i gradovi stekli tijekom krize izazvane COVID-om 19” , Joke Schauvliege (BE/EPP), zastupnica u Flamanskom parlamentu, izjavila je: „Ovo je mišljenje plod opsežnog savjetovanja i sudjelovanja regija, civilnog društva i stručnjaka u raznim područjima te pokazuje da svakako moramo štošta naučiti iz krize uzrokovane bolešću COVID-19. Na primjer, Europa mora posvetiti veću pozornost intenzivnoj suradnji s regionalnom i lokalnom razinom te ih uključiti u raspravu kao punopravne partnere. Rasprava o budućnosti Europe ujedno je prilika za promišljanje o široj viziji Europe, među ostalim i o nadležnosti EU-a u području zdravlja.”

Mišljenje OR-a zatražila je glavna tajnica Europske komisije, a ono će doprinijeti izvješću koje Europska komisija priprema za Vijeće Europske unije, instituciju u kojoj se sastaju nacionalni ministri iz svake države članice EU-a kako bi donosili zakone i koordinirali politike.

Poziv na veće sudjelovanje odražava dugogodišnje zalaganje OR-a za suradnju između različitih razina vlasti, ali i njegovu zabrinutost zbog ponovne uspostave graničnih kontrola tijekom pandemije, osobito zbog njihovih posljedica u pograničnim regijama. Međutim, izražava i bojazan da je odgovor EU-a na pandemiju pretjerano centraliziran i usmjeren na suradnju s nacionalnim tijelima. Preporuke uključuju zahtjev da prekogranična suradnja bude ugrađena u sve interventne planove i da se uspostave međuregionalne, prekogranične kontaktne skupine kako bi se poboljšala prekogranična komunikacija i suradnja država članica i pograničnih regija.

Na plenarnom zasjedanju održanom preko interneta Europski odbor regija usvojio je i Rezoluciju o slobodnom kretanju tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) i povećanju proizvodnje cjepiva , koja uključuje i poziv na privremeno ukidanje patenata farmaceutskih kompanija na cjepiva. Osim toga, Odbor je podržao tri mišljenja usmjerena na razvoj zdravstvene infrastrukture i zdravstvenih politika na razini EU-a kojima bi se unaprijedili napori EU-a u postizanju strateške autonomije i prevladavanju zdravstvenih kriza. Roberto Ciambetti (IT/ECR), predsjednik Regionalnog vijeća Regije Veneto, sastavio je mišljenje o europskoj zdravstvenoj uniji , Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), članica Skupštine Pokrajine Dalarna, sastavila je preporuke o farmaceutskoj strategiji EU-a i ulozi Europske agencije za lijekove , a Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsjednik Zapadnopomeranskog vojvodstva, predložio je izmjene u ulozi Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti i prekograničnoj zdravstvenoj skrbi .

U svojem prvom godišnjem lokalnom i regionalnom barometru , objavljenom u listopadu 2020., Europski odbor regija utvrdio je znatne razlike u pružanju zdravstvene skrbi među regijama EU-a, ali i među regijama u istoj državi članici. Istraživanje provedeno u okviru godišnjeg lokalnog i regionalnog barometra pokazalo je da Europljani i Europljanke vjeruju regionalnim i lokalnim vlastima više nego što vjeruju EU-u ili svojim nacionalnim vladama te da smatraju da bi davanje većeg utjecaja regionalnim i lokalnim vlastima imalo pozitivan učinak na sposobnost EU-a da rješava probleme. Zdravlje je područje u kojem bi Europljani najviše željeli da regionalne i lokalne vlasti imaju veći utjecaj na odluke donesene na razini EU-a.

Osnovne informacije

Izvješća i studije Europskog odbora regija : Godišnji regionalni i lokalni barometar ( potpuno izvješće i utjecaj na zdravlje u podacima, listopad 2020.); Utjecaj krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 na regionalne i lokalne vlasti (zajedničko istraživanje OR-a i OECD-a, listopad 2020.); Procjena teritorijalnog učinka: stanje gradova i regija u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19 (listopad 2020.); Odgovor regionalnih zdravstvenih politika na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-a 19 (listopad 2020.); Provedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi u europskim regijama (listopad 2020.).

Lokalna iskustva : OR-ova platforma za razmjenu (iskustva lokalnih i regionalnih uprava u prvom valu pandemije); „Reinventing Cities” („Ponovno osmišljavanje gradova”, izvješće udruge gradova Eurocities s desecima primjera aktivnosti, inicijativa i projekata na lokalnoj razini).

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :