Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Prioriteti gradova i regija EU-a u području okoliša, energije i klime tijekom 2019.  
Lokalne i regionalne vlasti odlučne su u namjeri da izvrše pritisak na države članice kako bi ih potaknule da povećaju ambicije u području klime, utvrde ciljeve za smanjenje energetskog siromaštva te uključe gradove i regije u izradu nacionalnih klimatskih i energetskih planova koji moraju biti dovršeni do kraja godine

Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) Europskog odbora regija (OR) usvojilo je program rada za 2019. Pored zaštite okoliša i bioraznolikosti, prioritetne su teme i prelazak na čistu energiju u Europi, energetsko siromaštvo, klimatske promjene i provedba Pariškog sporazuma. Program rada povjerenstva ENVE oslanja se na ciljeve održivog razvoja, koji predstavljaju međusektorski plan za postizanje bolje i održivije budućnosti u cijelom svijetu do 2030.

Pod vodstvom Michelea Emiliana (IT/PES), predsjednika Regije Apulije, članovi su raspravljali o strategiji za klimatsku neutralnost do 2050., koju je Europska komisija objavila u studenom 2018. Predsjednik Emiliano rekao je: „To je najambiciozniji pokušaj EU-a da se ponovno politički angažira u kontekstu ozbiljnih napetosti koje se pojavljuju u našim društvima. Globalno zatopljenje ne može se zaustaviti samo na razini gradova, regija ili država, nego je potrebna snažna međunarodna suradnja. Općine, regije, nacionalni parlamenti i Europska unija moraju zajedno utvrditi koje aktivnosti treba postupno ukinuti, a za koje su potrebna dodatna ulaganja. U ovom se mišljenju mora odražavati stvarno stanje u našim teritorijalnim jedinicama te uloga koju gradovi i regije mogu i moraju preuzeti u provedbi te strategije.“ Za potrebe mišljenja OR-a o strategiji za klimatsku neutralnost do 2050. u utorak, 29. siječnja održat će se savjetovanje s dionicima pod predsjedanjem Michelea Emiliana, predsjednika Apulije i izvjestitelja. Povjerenstvo ENVE usvojit će nacrt mišljenja na sastanku 4. travnja, a plenarna skupština OR-a na zasjedanju 26. – 27. lipnja 2019.

Članovi su raspravljali o mišljenju „Višerazinsko upravljanje i međusektorska suradnja u borbi protiv energetskog siromaštva“ izvjestiteljice Kate Tüttő (HU/PES) . Ova je predstavnica budimpeštanskog 12. okruga poručila: „Vrijeme je da odredimo zajedničke ciljeve za iskorjenjivanje energetskog siromaštva u Europi. Moramo se hitno pozabaviti zabrinjavajućim posljedicama energetskog siromaštva na društvo i zdravlje te pronaći trajna i održiva rješenja.“ Izvjestiteljica je naglasila važnost rada obavljenog u okviru Sporazuma gradonačelnika, posebice s obzirom na to da je borba protiv energetskog siromaštva proglašena jednim od njegovih prioriteta. Otprilike 57 milijuna ljudi u Europi nema odgovarajuće grijanje, a 52 milijuna kasni s plaćanjem računa za potrošnju energije, istaknula je izvjestiteljica Tüttő. Savjetovanje s dionicima za to mišljenje održat će se 7. veljače 2019. Konačno usvajanje zakazano je za plenarno zasjedanje OR-a 26. – 27. lipnja 2016.

Članovi su raspravljali o rezultatima konferencije COP24 i izvješću IPCC-a o globalnom zatopljenju od 1,5 stupnjeva .

Cor Lamers (NL/EPP) , gradonačelnik Schiedama i predsjednik povjerenstva ENVE, izjavio je: „U Katowicama smo nesumnjivo uspjeli povećati vidljivost lokalnih vlasti, što se jasno ogleda u poruci nacionalnim vladama da uzmu u obzir ishode talanoa-dijaloga i uključe podnacionalne vlasti u osmišljavanje i provedbu strategija za borbu protiv klimatskih promjena. U predstojećim mjesecima moramo biti vrlo aktivni: moramo širiti svoje političke poruke i jačati suradnju sa svim relevantnim dionicima. Ponovno ističemo kako je apsolutno nužno povećati ambicioznost u području klime na nacionalnoj razini te smatramo da samo zajedničkim djelovanjem na svim razinama vlasti možemo postići uspjeh.“

Andrew Cooper (UK/EA) , član Okružnog vijeća Kirkleesa (UK) i izvjestitelj za mišljenje OR-a o upravljanju u području klime nakon 2020. , izjavio je: „Moramo obraniti rezultate konferencije COP24 i izričit poziv nacionalnim vladama da u izradu nacionalnih akcijskih planova uključe lokalne i regionalne vlasti.“ Jytte Guteland (SE/S&D) , zastupnica u Europskom parlamentu, istaknula je uspješnu suradnju s OR-om tijekom konferencije COP24, naglasivši da je za postizanje ciljnih vrijednosti iz Pariškog sporazuma potrebno više takvih zajedničkih napora.

Ove se godine otvorenje Zelenog tjedna 2019. održava 13. svibnja u Varšavi, a domaćin će mu biti član OR-a Adam Struzik (PL/EPP) , predsjednik Mazovjeckog vojvodstva. Zeleni tjedan traje od 13. do 17. svibnja, a glavna mu je tema primjena zakonodavstva o okolišu.

Roby Biwer (LU/PES) , član Općinskog vijeća Bettembourga, predstavio je ishod svojeg sudjelovanja na Konvenciji Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti – CBD COP14 održanoj u studenom prošle godine u Sharm-el-Sheiku (Egipat) izjavivši: „Naša je prisutnost bila iznimno važna i cijenjena. Ne samo da je mišljenje OR-a o strategiji EU-a za biološku raznolikost za razdoblje nakon 2020. bilo posebno dobro primljeno i proslijeđeno sudionicima na raspravu nego je naš prijedlog za integraciju doprinosa biološke raznolikosti i usluga ekosustava ljudskom zdravlju u nove ciljeve za desetljeće nakon Aichija (2020. – 2030.) naišao na izrazito veliko odobravanje. Mišljenje Robyja Biwera „ Doprinos gradova i regija EU-a 14. konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti i strategiji EU-a za biološku raznolikost za razdoblje nakon 2020. “ OR je usvojio na svom 131. plenarnom zasjedanju održanom od 8. do 10. listopada 2018. u Bruxellesu. Dana 30. siječnja 2019. izvjestitelj Biwer predstavit će svoje preporuke Međuklubu Europskog parlamenta za klimatske promjene, biološku raznolikost i održivi razvoj.

Povjerenstvo ENVE imenovalo je izvjestitelje za tri nova mišljenja:

Sirpa Hertell (FI/EPP) , članica Gradskog vijeća Espooa, bit će izvjestiteljica za nezakonodavno mišljenje „Održiva Europa do 2030., daljnje djelovanje u pogledu UN-ovih ciljeva održivog razvoja: Pariški sporazum o klimatskim promjenama“.

Witold Stępień (PL/EPP) , predsjednik Lodzkog vojvodstva od 2010. do 2018. i sadašnji član Skupštine Lodzkog vojvodstva, bit će izvjestitelj za OR-ovo samoinicijativno mišljenje „Provedba Pariškog sporazuma uz pomoć inovativne i održive energetske tranzicije na regionalnoj i lokalnoj razini“.

Potpredsjednik Vijeća županije Tolna József Ribányi (HU/EPP) imenovan je izvjestiteljem za samoinicijativno mišljenje OR-a „Provedba Paketa za čistu energiju: integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi kao alat za transverzalni pristup klimi te aktivnoj i pasivnoj energiji“.

Sljedeći sastanak povjerenstva ENVE održat će se 4. travnja u Bruxellesu.

Na predstojećem plenarnom zasjedanju 6. i 7. veljače 2019. članovi OR-a raspravljat će i glasovati o mišljenju Cora Lamersa (NL/EPP) „Ususret Osmom programu djelovanja za okoliš“ .

Osnovne informacije

Fotografije s 22. sastanka povjerenstva ENVE dostupne su ovdje . Ovdje možete pristupiti internetskoj stranici i dnevnom redu sastanka .

Čist planet za sve: europska dugoročna strateška vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo. Kompletna strategija (EN) koju je objavila Europska komisija 28. 11. 2018. Priopćenje EK-a za javnost

Izvješće o cijenama i troškovima energije u Europi , 9. siječnja 2019., Europska komisija

Ovdje pročitajte najvažnije detalje OR-ova sudjelovanja na konferenciji COP24 i završno priopćenje za tisak s konferencije COP24 .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: