Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Energetska kriza: europski gradovi i regije zahtijevaju zajednički odgovor EU-a  

Lokalne i regionalne vlasti EU-a predvode u pružanju podrške građanima pogođenim energetskom krizom i provođenju mjera kojima se nastoji osigurati ušteda energije i energetska sigurnost. Stoga žele biti u većoj mjeri uključene u aktualne energetske reforme kojima je cilj osigurati strateška ulaganja za ubrzanje energetske tranzicije. Europski odbor regija u hitnoj rezoluciji poziva EU da izgradi istinsku energetsku uniju i stvori sinergije među instrumentima financiranja EU-a za ubrzanje projekata održive energije na lokalnoj razini i programe izgradnje kapaciteta i usavršavanja kako bi se ostvarili ciljevi Europske godine vještina 2023.

Europski odbor regija (OR) usvojio je 9. veljače hitnu rezoluciju o energetskoj krizi. Rezolucija uključuje niz prijedloga za ubrzanje prelaska EU-a na čistu energiju i u proizvodnji i u potrošnji, kao i u zgradama i prometu, i u njoj se traži snažan socijalni paket i mjere pravedne preraspodjele kako bi se ublažile socijalne posljedice energetske krize, osobito za najranjivije skupine. Postojeće inicijative ne pružaju lokalnim i regionalnim vlastima hitno potrebnu potporu, naglašava se u usvojenoj rezoluciji.

Joško Klisović (HR/PES), predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, izjavio je: „Rat u Ukrajini snažno je pogodio naše regije, ali i stvorio novu paradigmu za europske politike u području energetike i klime. Kako bi se odgovorilo na promjene izazvane ratom u Ukrajini potrebno je ubrzati zelenu tranziciju, ali istovremeno i osigurati energetsku sigurnost i pristupačne cijene energije za sve građane. U novoj i učinkovitoj europskoj energetskoj uniji, u kojoj nitko i nijedna regija nisu zapostavljeni, gradovi i regije moraju imati veću ulogu. Potrebno je, prije svega, u većoj mjeri uključiti regije i gradove u oblikovanje europskih politika te im pružiti izravan pristup europskim fondovima.

Gradovi i regije zahtijevaju ambicioznije prijedloge kako bi rješenja za čistu energiju postala najjednostavnije i najjeftinije opcije na tržištu. Energetske zajednice i lokalne vlasti trebale bi imati puno pravo pristupa mrežama, a da pritom ne podliježu istoj regulaciji kao i maloprodajni dobavljači.

Odbor poziva na uspostavu istinske energetske unije s potpuno integriranim i dobro povezanim tržištem diljem EU-a i traži od švedskog predsjedništva da ubrza usvajanje preostalih zakonodavnih prijedloga iz paketa „Spremni za 55 %”.

OR podupire jačanje Platforme EU-a za energiju zbog njezina pozitivnog učinka na cijene energije. Kad je riječ o aktualnim reformama na tržištu električne energije, OR očekuje da će cijene plina biti odvojene od cijena električne energije.

Gradovi i regije EU-a traže od država članica da ih uključe u reviziju nacionalnih energetskih i klimatskih planova predviđenu za 2023. te pozivaju na izravno sudjelovanje u izradi novih poglavlja planova u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koja se odnose na plan REPowerEU kako bi se osiguralo financiranje konkretnih strateških i prekograničnih infrastrukturnih projekata. U poglavljima planova država članica za oporavak i otpornost koja se odnose na plan REPowerEU navode se nove reforme i ulaganja za jačanje otpornosti, sigurnosti i održivosti energetskog sustava Unije, uključujući energetsku učinkovitost i uvođenje energije iz obnovljivih izvora.

Kad je riječ o financijama, gradovi i regije EU-a pozivaju na izuzimanje ciljanih ulaganja u energiju iz izračuna deficita u okviru fiskalnih pravila. Odbor traži i uspostavu jedinstvenog portala za financiranje za provedbu vala obnove i poziva države članice da iskoriste sredstva iz plana REPowerEU kako bi ubrzale ulaganja u energetsku učinkovitost i energetsku obnovu zgrada.

Kad je riječ o prometu, Europski odbor regija poziva na paneuropski projekt javne nabave za uvođenje autobusa na vodik u EU-u i ističe cilj Saveza automobilskih regija da doprinese pravednoj tranziciji u energetski intenzivnim regijama sa snažnom automobilskom i opskrbnom industrijom.

Kontekst

Platforma EU-a za energiju uspostavljena je 7. travnja 2022. na prvom sastanku sa zemljama EU-a kako bi se u trenutačnom geopolitičkom kontekstu osigurala opskrba EU-a energijom po pristupačnim cijenama i postupno ukinula ovisnost o ruskom plinu.

Internetski portal za zeleni plan na lokalnoj razini.

Kontakt:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel: +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023