Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027.: lokalni čelnici i bugarsko predsjedništvo EU-a u obrani buduće kohezijske politike  

Lokalni i regionalni čelnici EU-a okupili su se 7. lipnja u Sofiji te pozvali na odustajanje od smanjenja kohezijske politike za 10 %, što Europska komisija planira u svom prijedlogu proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Zajedno s bugarskim predsjedništvom Vijeća EU-a pozvali su na osiguravanje dostatnih sredstava i unapređenje pravila kako bi se osiguralo da smanjivanje nejednakosti uz pomoć uključivanja lokalnih aktera ostane ključni cilj i svrha budućih europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Povjerenstvo za politiku teritorijalne kohezije (COTER) Europskog odbora regija organiziralo je 6. i 7. lipnja u suradnji s Nacionalnim udruženjem općina Republike Bugarske (NAMRB) konferenciju na kojoj su u fokusu bile implikacije nacrta prijedloga Europske komisije za idući višegodišnji financijski okvir (VFO), u kojem se određuju godišnje gornje granice rashoda za sve politike EU za razdoblje 2021. – 2027. te iznose nove odredbe o fondovima.

Tijekom rasprave izvjestitelj OR-a za mišljenje o VFO-u Nikola Dobroslavić (EPP/HR), župan Dubrovačko-neretvanske županije, istaknuo je sljedeće: „Lokalni čelnici smatraju prijedlog VFO-a pozitivnom početnom točkom te podržavaju povećanje ulaganja u obrazovanje, istraživanje, mlade i migracije. Međutim, postoji opasnost da bi predviđeno smanjenje sredstava za kohezijsku politiku moglo ograničiti sposobnost regija i gradova da ublaže nejednakosti i potiču inovacije diljem kontinenta, a što se tiče kriterija raspodjele sredstava iz fondova i povećane proračunske fleksibilnosti, potrebo ih je pažljivo ocijeniti.”

„Cijenimo predanost bugarskog predsjedništva EU-a snažnoj kohezijskoj politici utemeljenoj na suradnji između dužnosnika EU-a, nacionalnih vlada i lokalnih vlasti. Bugarska je primjer tomu kako kohezijska politika može poboljšati život građana, osigurati bolju infrastrukturu, unaprijediti obrazovanje, suzbijati siromaštvo, poduprijeti reformu javnih službi i doprinijeti mjerama na području klimatskih promjena. Znamo da ta politika ostvaruje rezultate i predstavlja ulaganje u građane i budućnost Europe, zbog čega moramo dati sve od sebe da smanjimo rezove i uvedemo pravila zahvaljujući kojima će kohezijska politika biti još djelotvornija,” izjavio je Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija.

Osvrćući se na predstojeće pregovore o proračunu, potpredsjednik vlade Republike Bugarske Tomislav Donchev izjavio je: „Bugarsko predsjedništvo nema nikakvih zadrški oko stavljanja tih pitanja na stol i pokretanja otvorene i iskrene rasprave o našoj zajedničkoj budućnosti. Isto to vrijedi i za raspravu o budućnosti kohezijske politike, politike koja bi trebala naći rješenja za naše probleme te nas dovesti do prosperiteta i zajedničkih vrijednosti.“

Pokazalo se da su centralizacija ulaganja i sve veće razdvajanje strukturnih fondova EU-a, u okviru kojeg se Europski socijalni fond i Fond za ruralni razvoj sve više odvajaju od Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, izvor najveće zabrinutosti za lokalne čelnike. Pribojavaju se da će kohezijska politika izgubiti nešto od svoje temeljne vrijednosti u trenutku kada građani traže veće zajedništvo i više solidarnosti. To, naime, proizlazi iz više stotina lokalnih događanja i rasprava koje je Odbor regija održao s tisućama građana u proteklih 12 mjeseci.

RAD OR-A U VEZI S BUDUĆOM KOHEZIJSKOM POLITIKOM

OR-ovo povjerenstvo COTER provodi podrobnu procjenu novih propisa. Odbor će do veljače razraditi i usvojiti svoje prijedloge za poboljšanje. Uz mišljenje o VFO-u, koje vodi g. Dobroslavić, planiraju se i sljedeća mišljenja:

- Uredba o zajedničkim odredbama: suizvjestitelji Catiuscia Marini (PES/IT), predsjednica regije Umbrija, Michael Schneider (EPP/DE), državni tajnik savezne zemlje Sachsen-Anhalt

- Europski fond za regionalni razvoj: Michiel Rijsberman (EPP/NL), član Izvršnog vijeća pokrajine Flevoland

- Europska teritorijalna suradnja: Marie-Antoinette Maupertuis , članica Izvršnog vijeća teritorijalne jedinice Korzika

- Prekogranična suradnja: Bouke Arends (PES/NL), član Izvršnog vijeća općine Emmen

- Europski socijalni fond plus: Susana Diaz (PES/ES), predsjednica Vlade Autonomne zajednice Andaluzije

- Instrument za povezivanje Europe: Isabelle Boudineau, potpredsjednica Vijeća Regije Nova Akvitanija

SAVEZ ZA KOHEZIJU

U cilju podupiranja jače kohezijske politike nakon 2020., OR je, zajedno s vodećim teritorijalnim udruženjima EU-a, pokrenuo #CohesionAlliance (Savez za koheziju), pokret građana otvoren svima koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje predstavljati jedan od temelja budućnosti EU-a. Od svog pokretanja u listopadu prošle godine Savez svakodnevno privlači nove potpisnike, uključujući regionalne i lokalne vlasti, poslovne udruge, akademsku zajednicu, sindikate i skupine za strateško promišljanje.

Više informacija o inicijativama, izjavama i dokumentima o stajalištu u vezi s #CohesionAlliance dostupno je na adresi https://cohesionalliance.eu .

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobilni tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Podijeli: