Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski i mediteranski lokalni čelnici udružili snage za zaštitu žena i suzbijanje radikalizacije  

Vodeći gradonačelnici i regionalni čelnici iz mediteranske regije i Europske unije pozvali su nacionalne, regionalne i lokalne vlade da tješnje surađuju kako bi pomogle ženama i spriječile radikalizaciju mladih. U dva paketa prijedloga politika, koje je Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) donijela 21. veljače, naglašava se odgovornost lokalnih i regionalnih vlasti u osiguravanju obrazovne i socijalne infrastrukture.

Izvješća „Osnaživanje žena u mediteranskoj regiji“ i „Uloga podnacionalnih vlasti iz mediteranske regije u rješavanju pitanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma mladih“ najnovije su u nizu preporuka ARLEM-a o pitanjima od ključne važnosti za održiv razvoj južnog i istočnog Sredozemlja. Zadnjih je godina ARLEM usvojio i prijedloge o klimatskim promjenama, energetskoj transformaciji, vodnom gospodarstvu i gospodarenju otpadom.

Pozdravljajući oba izvješća, supredsjednik ARLEM-a i predsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz poručio je: „Socijalna isključenost, siromaštvo i marginalizacija unutar i izvan EU-a potiču nasilnu radikalizaciju. Jedino uz veću suradnju i više ulaganja možemo smanjiti nejednakosti, otvoriti nova radna mjesta za mlade te promicati integraciju unutar zajednice, a to je moguće ostvariti samo uz djelovanje na lokalnoj razini. Od presudne je važnosti i da lokalni čelnici okupljeni danas ovdje – od Maroka do Njemačke i od Irske do Albanije – pruže potporu osnaživanju žena i osude sve oblike zlostavljanja. U tu je svrhu potrebno povećati sudjelovanje žena u politici i poslovnom svijetu te poduzeti mjere za zaštitu žena. Polazišna točka mora biti povećanje obrazovnih mogućnosti za sve.“

ARLEM je donio i preporuke u kojima se potvrđuje da lokalni čelnici dijele ciljeve dogovorene u okviru ciljeva održivog razvoja UN-a – učiniti lokalne zajednice uključivim, sigurnim, otpornim i održivim. Predsjednik Lambertz kazao je: „To je dobar temelj za suradnju u godinama koje su pred nama i imamo korisnu platformu za bavljenje tom temom u okviru Unije za Mediteran. Imamo i nadahnjujući primjer suradnje koji trebamo slijediti: u zadnje su se dvije godine libijski gradovi povezali u cilju uspostave partnerstava s europskim gradovima.“

Mohamed Kamal El Daly , guverner Gize, domaćin sastanka i izvjestitelj ARLEM-a za radikalizaciju, izjavio je: „Sigurnost je neizostavan element borbe protiv radikalizacije, ali naše mjere moraju nadići puku sigurnost. Radna mjesta u znatnoj mjeri doprinose socijalnoj integraciji, ali napore u pogledu otvaranja novih radnih mjesta moraju pratiti obrazovna reforma i ulaganja u ona mjesta na kojima mladi muškarci i žene žele provoditi svoje vrijeme, poput objekata sportske, kulturne i društvene namjene. Trebamo se prvenstveno usmjeriti na osjetljiva područja, kao što su pogranične regije i marginalizirane zajednice u gradovima i ruralnim područjima. Od ključne je važnosti i spoznaja da žene mogu imati ključnu ulogu u sprečavanju radikalizacije.“

Mohamed Boudra , supredsjednik ARLEM-a i predsjednik Udruge marokanskih gradonačelnika, poručio je: „Gradovi i regije žele povećati međusobnu suradnju, ali su jednako tako svjesni toga da uspješan razvoj iziskuje tješnju suradnju lokalnih, regionalnih, nacionalnih i nadnacionalnih tijela. Stoga je ARLEM vrlo zadovoljan zbog toga što je Unija za Mediteran uspostavila platformu za održiv urbani razvoj koja će pomoći u objedinjavaju iskustava na području upravljanja ubrzanom urbanizacijom. Istovremeno moramo osigurati da jaz između gradova i ruralnih područja bude što manji jer će naš razvoj biti održiv samo ako njime budu obuhvaćene sve regije.

Treba nam više radnih mjesta i djelotvornija lokalna uprava, a izvješća ARLEM-a o lokalnim politikama za promicanje poduzetništva mladih i dobrom upravljanju iz 2018. doprinijet će ostvarivanju tog cilja. U Maroku smo svjedoci toga kako napori svih razina vlasti u jednom sektoru – kao što je energija iz obnovljivih izvora – mogu pomoći stanovnicima ruralnih područja. Gradovi i regije mogu pomoći svom gospodarstvu, primjerice provođenjem mjera klimatske politike. Održiv je razvoj i lokalne i globalne naravi.“

Napomena urednicima

• Europski odbor regija ustanovio je 2010. godine Euro-mediteransku skupštinu lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) kako bi se pitanja koja se tiču Sredozemlja razmatrala i sa stajališta lokalne i regionalne razine. Ta skupština dopunjuje napore koje EU i mediteranske zemlje koje nisu države članice EU-a ulažu u razvoj većeg broja komunikacijskih kanala i razina dijaloga i suradnje, uključujući Uniju za Mediteran. Izaslanstvo EU-a u ARLEM-u sastoji se od 32 člana Europskog odbora regija i osam predstavnika europskih udruga lokalnih vlasti.

• ARLEM-ovo izvješće „Osnaživanje žena u mediteranskoj regiji“ izradila je Mary Freehill, članica Gradskog vijeća Dublina. Na kraju izvješća iznosi se devet preporuka. Navodeći da regionalne i lokalne vlasti „prve prepoznaju i nastoje otkloniti nasilje i štetne prakse usmjerene protiv žena“, u izvješću se tvrdi da su lokalni i regionalni čelnici „u dobrom položaju za pokretanje kampanja za informiranje javnosti“ u cilju podizanja svijesti o nasilju u obitelji i drugim oblicima rodno uvjetovanog nasilja, da „mogu u praksi znatno doprinijeti većem sudjelovanju žena u zapošljavanju na lokalnoj razini“ te da su „u dobrom položaju da utvrde i uklone prepreke ravnopravnom pristupu žena upravljanju zemljištem i vlasništvu nad njime, kao i pristupu financiranju“. Međutim, u izvješću se navodi i da trenutačno „loša infrastruktura i nedostatna sredstva za posljedicu imaju loše usluge i sasvim neprimjerenu zaštitu ranjivih žena“.

• Sastanak ARLEM-a održao se 20. i 21. veljače u Gizi (Egipat), na poziv guvernera Gize Mohameda Kamala El Dalyja. Uoči sastanka članovi ARLEM-a posjetili su urbani projekt u Gizi.

• Europski odbor regija od 2015. godine razvija bliski odnos s libijskim gradovima u cilju poboljšanja javnih usluga u Libiji i potpore libijskim gradovima da se uključe u međunarodnu zajednicu. Na zahtjev libijskih gradova OR je u siječnju 2016. pristao poticati i olakšavati uspostavu partnerstava između Libije i gradova i regija EU-a. U sklopu Inicijative iz Nikozije, tako nazvane jer je dogovor o toj zamisli postignut u glavnom gradu Cipra, gradovi i regije EU-a dosad su osigurali ili obećali potporu libijskim lokalnim vlastima na području upravljanja vodnim resursima, gospodarenja otpadom, primarne zdravstvene skrbi, javne uprave, podučavanja jezika, izrade proračuna, kao i na polju ribarstva, policijskog djelovanja i suzbijanja radikalizacije.

• Maroko je 2016. bio domaćin glavnog godišnjeg sastanka Ujedinjenih naroda na području klimatske politike – Konferencije stranaka (COP 22). ARLEM je na marginama konferencije raspravljao o održivom razvoju, uz naglasak na mjerama klimatske politike, te je potaknuo gradove i regije zemalja koje nisu članice EU-a da se pridruže Sporazumu gradonačelnika, inicijativi u sklopu koje se potpisnici, u zamjenu za tehničku potporu EU-a, obvezuju da će nadmašiti ciljeve EU-a u pogledu smanjenja emisija. Sporazum gradonačelnika spojio se 2017. s američkim Paktom gradonačelnika i postao Globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. OR je politički pokrovitelj Sporazuma.

Fotografije su dostupne na Flickru. Osnovne informacije o Egiptu mogu se pronaći u nedavno objavljenoj studiji Europskog parlamenta.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022