Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski i mediteranski lokalni čelnici udružili snage za zaštitu žena i suzbijanje radikalizacije  

Vodeći gradonačelnici i regionalni čelnici iz mediteranske regije i Europske unije pozvali su nacionalne, regionalne i lokalne vlade da tješnje surađuju kako bi pomogle ženama i spriječile radikalizaciju mladih. U dva paketa prijedloga politika, koje je Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) donijela 21. veljače, naglašava se odgovornost lokalnih i regionalnih vlasti u osiguravanju obrazovne i socijalne infrastrukture.

Izvješća „Osnaživanje žena u mediteranskoj regiji“ i „Uloga podnacionalnih vlasti iz mediteranske regije u rješavanju pitanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma mladih“ najnovije su u nizu preporuka ARLEM-a o pitanjima od ključne važnosti za održiv razvoj južnog i istočnog Sredozemlja. Zadnjih je godina ARLEM usvojio i prijedloge o klimatskim promjenama, energetskoj transformaciji, vodnom gospodarstvu i gospodarenju otpadom.

Pozdravljajući oba izvješća, supredsjednik ARLEM-a i predsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz poručio je: „Socijalna isključenost, siromaštvo i marginalizacija unutar i izvan EU-a potiču nasilnu radikalizaciju. Jedino uz veću suradnju i više ulaganja možemo smanjiti nejednakosti, otvoriti nova radna mjesta za mlade te promicati integraciju unutar zajednice, a to je moguće ostvariti samo uz djelovanje na lokalnoj razini. Od presudne je važnosti i da lokalni čelnici okupljeni danas ovdje – od Maroka do Njemačke i od Irske do Albanije – pruže potporu osnaživanju žena i osude sve oblike zlostavljanja. U tu je svrhu potrebno povećati sudjelovanje žena u politici i poslovnom svijetu te poduzeti mjere za zaštitu žena. Polazišna točka mora biti povećanje obrazovnih mogućnosti za sve.“

ARLEM je donio i preporuke u kojima se potvrđuje da lokalni čelnici dijele ciljeve dogovorene u okviru ciljeva održivog razvoja UN-a – učiniti lokalne zajednice uključivim, sigurnim, otpornim i održivim. Predsjednik Lambertz kazao je: „To je dobar temelj za suradnju u godinama koje su pred nama i imamo korisnu platformu za bavljenje tom temom u okviru Unije za Mediteran. Imamo i nadahnjujući primjer suradnje koji trebamo slijediti: u zadnje su se dvije godine libijski gradovi povezali u cilju uspostave partnerstava s europskim gradovima.“

Mohamed Kamal El Daly , guverner Gize, domaćin sastanka i izvjestitelj ARLEM-a za radikalizaciju, izjavio je: „Sigurnost je neizostavan element borbe protiv radikalizacije, ali naše mjere moraju nadići puku sigurnost. Radna mjesta u znatnoj mjeri doprinose socijalnoj integraciji, ali napore u pogledu otvaranja novih radnih mjesta moraju pratiti obrazovna reforma i ulaganja u ona mjesta na kojima mladi muškarci i žene žele provoditi svoje vrijeme, poput objekata sportske, kulturne i društvene namjene. Trebamo se prvenstveno usmjeriti na osjetljiva područja, kao što su pogranične regije i marginalizirane zajednice u gradovima i ruralnim područjima. Od ključne je važnosti i spoznaja da žene mogu imati ključnu ulogu u sprečavanju radikalizacije.“

Mohamed Boudra , supredsjednik ARLEM-a i predsjednik Udruge marokanskih gradonačelnika, poručio je: „Gradovi i regije žele povećati međusobnu suradnju, ali su jednako tako svjesni toga da uspješan razvoj iziskuje tješnju suradnju lokalnih, regionalnih, nacionalnih i nadnacionalnih tijela. Stoga je ARLEM vrlo zadovoljan zbog toga što je Unija za Mediteran uspostavila platformu za održiv urbani razvoj koja će pomoći u objedinjavaju iskustava na području upravljanja ubrzanom urbanizacijom. Istovremeno moramo osigurati da jaz između gradova i ruralnih područja bude što manji jer će naš razvoj biti održiv samo ako njime budu obuhvaćene sve regije.

Treba nam više radnih mjesta i djelotvornija lokalna uprava, a izvješća ARLEM-a o lokalnim politikama za promicanje poduzetništva mladih i dobrom upravljanju iz 2018. doprinijet će ostvarivanju tog cilja. U Maroku smo svjedoci toga kako napori svih razina vlasti u jednom sektoru – kao što je energija iz obnovljivih izvora – mogu pomoći stanovnicima ruralnih područja. Gradovi i regije mogu pomoći svom gospodarstvu, primjerice provođenjem mjera klimatske politike. Održiv je razvoj i lokalne i globalne naravi.“

Napomena urednicima

• Europski odbor regija ustanovio je 2010. godine Euro-mediteransku skupštinu lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) kako bi se pitanja koja se tiču Sredozemlja razmatrala i sa stajališta lokalne i regionalne razine. Ta skupština dopunjuje napore koje EU i mediteranske zemlje koje nisu države članice EU-a ulažu u razvoj većeg broja komunikacijskih kanala i razina dijaloga i suradnje, uključujući Uniju za Mediteran. Izaslanstvo EU-a u ARLEM-u sastoji se od 32 člana Europskog odbora regija i osam predstavnika europskih udruga lokalnih vlasti.

• ARLEM-ovo izvješće „Osnaživanje žena u mediteranskoj regiji“ izradila je Mary Freehill, članica Gradskog vijeća Dublina. Na kraju izvješća iznosi se devet preporuka. Navodeći da regionalne i lokalne vlasti „prve prepoznaju i nastoje otkloniti nasilje i štetne prakse usmjerene protiv žena“, u izvješću se tvrdi da su lokalni i regionalni čelnici „u dobrom položaju za pokretanje kampanja za informiranje javnosti“ u cilju podizanja svijesti o nasilju u obitelji i drugim oblicima rodno uvjetovanog nasilja, da „mogu u praksi znatno doprinijeti većem sudjelovanju žena u zapošljavanju na lokalnoj razini“ te da su „u dobrom položaju da utvrde i uklone prepreke ravnopravnom pristupu žena upravljanju zemljištem i vlasništvu nad njime, kao i pristupu financiranju“. Međutim, u izvješću se navodi i da trenutačno „loša infrastruktura i nedostatna sredstva za posljedicu imaju loše usluge i sasvim neprimjerenu zaštitu ranjivih žena“.

• Sastanak ARLEM-a održao se 20. i 21. veljače u Gizi (Egipat), na poziv guvernera Gize Mohameda Kamala El Dalyja. Uoči sastanka članovi ARLEM-a posjetili su urbani projekt u Gizi.

• Europski odbor regija od 2015. godine razvija bliski odnos s libijskim gradovima u cilju poboljšanja javnih usluga u Libiji i potpore libijskim gradovima da se uključe u međunarodnu zajednicu. Na zahtjev libijskih gradova OR je u siječnju 2016. pristao poticati i olakšavati uspostavu partnerstava između Libije i gradova i regija EU-a. U sklopu Inicijative iz Nikozije, tako nazvane jer je dogovor o toj zamisli postignut u glavnom gradu Cipra, gradovi i regije EU-a dosad su osigurali ili obećali potporu libijskim lokalnim vlastima na području upravljanja vodnim resursima, gospodarenja otpadom, primarne zdravstvene skrbi, javne uprave, podučavanja jezika, izrade proračuna, kao i na polju ribarstva, policijskog djelovanja i suzbijanja radikalizacije.

• Maroko je 2016. bio domaćin glavnog godišnjeg sastanka Ujedinjenih naroda na području klimatske politike – Konferencije stranaka (COP 22). ARLEM je na marginama konferencije raspravljao o održivom razvoju, uz naglasak na mjerama klimatske politike, te je potaknuo gradove i regije zemalja koje nisu članice EU-a da se pridruže Sporazumu gradonačelnika, inicijativi u sklopu koje se potpisnici, u zamjenu za tehničku potporu EU-a, obvezuju da će nadmašiti ciljeve EU-a u pogledu smanjenja emisija. Sporazum gradonačelnika spojio se 2017. s američkim Paktom gradonačelnika i postao Globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. OR je politički pokrovitelj Sporazuma.

Fotografije su dostupne na Flickru. Osnovne informacije o Egiptu mogu se pronaći u nedavno objavljenoj studiji Europskog parlamenta.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Regije i gradovi pozivaju na makroregionalnu strategiju za Sredozemlje
Regije i gradovi pozivaju na makroregionalnu strategiju za Sredozemlje
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FINANCIAL-ASSISTANCE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES--MEDITERRANEAN-PARTNER-COUNTRIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
23.02.2022