Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Nagrada za europski javni sektor 2017.: otvorene prijave  

Sve razine europske javne uprave, uključujući lokalne i regionalne vlasti, pozivaju se da sudjeluju u Nagradi za europski javni sektor 2017.(EPSA) u organizaciji Europskog instituta za javnu upravu (EIPA). Prijave se mogu podnijeti do 13. travnja 2017.

 

 

U okviru glavne teme „Inovativni javni sektor u 2017. – nova rješenja za složene izazove“ EPSA u 2017. želi istaknuti i nagraditi rad javnih uprava koje su pokazale inovativan pristup pružanju javnih usluga i oblikovanju politika te sve složenijim i često višedimenzionalnim izazovima s kojima se europski javni sektor suočava i koje je teško riješiti.

 

U natječaju mogu sudjelovati sve razine europske javne uprave kao i poduzeća javnog sektora, agencije i javno-privatna partnerstva. Glavni sudionik mora biti javni sektor, institucija ili vlast – a drugi sudionici u konzorciju mogu primjerice biti privatna poduzeća, djelomično javne institucije, NVO-i, sveučilišta ili institucije za obuku.

 

Kako biste saznali više o EIPA-u, temi EPSA 2017., prednostima sudjelovanja u natječaju za nagradu EPSA te kako biste se nadahnuli za prijavu zanimljivih slučajeva, možete pogledati video EPSA 2017. .

 

Više informacija o nagradi EPSA 2017. i o tome kako se prijaviti putem interneta možete pronaći na www.epsa2017.eu, a možete se i izravno obratiti timu EPSA 2017. na stranicama EIPA-e.

 

E-pošta: info@epsa2017.eu

 

 

Podijeli :