Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Tražimo regije i gradove u Europi u kojima je poduzetnički duh najizraženiji  

Je li vaša regija spremna postati dobitnicom nagrade za ambicioznu i iznimnu strategiju za poduzetništvo i MSP-ove? Ne gubite ni trena, rok za prijave ističe 7. travnja 2017.

Europski odbor regija (OR) svake godine prepoznaje i nagrađuje tri regije EU-a s izuzetnom i inovativnom strategijom za politiku poduzetništva, neovisno o njihovoj veličini, bogatstvu i ovlastima. Trima vizijama koje pokazuju najveći potencijal i najusmjerenije su na budućnost te koje raspolažu vjerodostojnim provedbenim planom dodjeljuje se oznaka „Europska poduzetnička regija“ (EER) za određenu godinu.

 

Tko se može prijaviti?

Na sudjelovanje u natječaju mogu se prijaviti sve teritorijalne jedinice EU-a ispod razine država članica, pod uvjetom da imaju političke ovlasti i da su sposobne provesti sveobuhvatnu poduzetničku strategiju. Za potrebe programa EER, "regije" se definiraju u najširem smislu, uključujući zajednice, autonomne zajednice, departmane, savezne zemlje, pokrajine, županije, metropolska područja, velegradove, kao i prekogranične teritorije s pravnom osobnošću poput EGTC-a i euroregija.

 

Kako se prijaviti?

Podnesite prijavu koja sadrži sljedeće:

obrazac za prijavu koji sadrži podatke o teritoriju koji se prijavljuje, opis njegove političke vizije kao i predviđenog upravnog mehanizma kojim će se osigurati učinkovita provedba mjera EER-a, te plan djelovanja i komunikacijski plan

izjavu o političkoj obavezi iz koje je vidljivo da strategiju EER-a određenog teritorija podržava njegovo političko vodstvo (npr. regionalna skupština, regionalna vlada ili neko drugo ovlašteno političko tijelo). Obrazac možete preuzeti s internetske stranice EER-a: www.cor.europa.eu/eer

 

Kriteriji za ocjenjivanje

Prijave će se ocjenjivati u skladu sa sljedećim kriterijima:

Politička vizija i predanost

Višerazinsko upravljanje, partnerstvo i suradnja

Realizacija

Komunikacija

 

 

 

 

Što zatim?

Dobitnici nagrade EER za 2018. bit će proglašeni tijekom svečanosti uručenja nagrade u srpnju 2017. Provedbu nagrađenih regionalnih strategija tijekom godine za koju je nagrada dodijeljena prati žiri EER-a, sastavljen od članova OR-a, predstavnika institucija EU-a i socijalnih partnera. Na kraju godine žiri posjećuje nagrađena područja kako bi se uvjerio u ostvareni napredak te pružio objektivno vanjsko mišljenje o politikama. Glavni rezultati i postignuća dobitnika nagrade EER za 2018. godinu razmijenit će se među regionalnim i lokalnim vlastima te će se o njima raspravljati u okviru mreže EER-a.

 

Rok za podnošenje prijava je 7. travnja 2017. Obrazac za prijavu i dodatne informacije dostupni su na internetskim stranicama EER-a.

Share: