Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
OR u novoj studiji upozorava na nedostatnu uključenost regija i gradova u nacionalne planove za oporavak  

Dok se čelnici i čelnice država i vlada EU-a sastaju u Bruxellesu kako bi razmotrili trenutačno stanje gospodarskog oporavka, rezultati nove studije koju je naručio Europski odbor regija (OR) razotkrivaju nedostatnu uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u pripremu i provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Studija je predstavljena na sastanku OR-ova Povjerenstva za gospodarsku politiku . Članice i članovi ECON-a također su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog rizika od preklapanja sredstava koji bi se mogao pojaviti jer se u planovima ne posvećuje dovoljna pozornost teritorijalnoj nejednakosti i jer oni nisu dovoljno usklađeni s ciljevima kohezijske politike.

Prema studiji, u kojoj se analizira osam nacionalnih planova za oporavak i otpornost dostavljenih Europskoj komisiji do kraja svibnja, ti planovi sadržavaju vrlo ograničene mogućnosti za demokratski doprinos regija. Savjetovanja s većinom regionalnih i lokalnih aktera provedena su samo formalno i jednostrano, a ti će akteri uglavnom biti zaduženi za administrativnu provedbu politika ulaganja. Njihove ideje rijetko su utkane u planove. Međutim, davanje većeg političkog manevarskog prostora gradovima i regijama za upotrebu investicijskih resursa potaknulo bi lokalne zajednice da preuzmu odgovornost za politike i intenziviralo izgradnju kapaciteta na lokalnoj razini. Nedovoljna uključenost regionalnih i lokalnih vlasti, koje su ključne za ulaganja, pružanje usluga i provedbu reformi, mogla bi ugroziti učinak i učinkovitost nacionalnih planova.

Michael Murphy (IE/EPP) , predsjednik OR-ova povjerenstva ECON i član Vijeća grofovije Tipperary, izjavio je: „U danas predstavljenoj studiji potvrđuje se ono što smo predlagali i ranije: okolnosti diljem EU-a uvelike se međusobno razlikuju, ali mnoge države članice savjetovanja s regionalnim i lokalnim dionicima ne smatraju smislenim razmjenama, nego jednostranim postupcima – nečim što treba odraditi reda radi . Bogato znanje i iskustvo regija i gradova rijetko se odražavaju u planovima za oporavak, što je propuštena prilika i ne predstavlja primjer dobrog upravljanja. Lokalne i regionalne vlasti od ključne su važnosti za ulaganja, pružanje javnih usluga i provedbu reformi te je greška pokušati bez njih prionuti oporavku EU-a.“

Članovi i članice ECON-a izrazili su žaljenje zbog toga što se kod ulaganja predloženih u nacionalnim planovima ne uzimaju u obzir moguće sinergije između Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) i fondova kohezijske politike EU-a. Preklapanja između tih dvaju financijskih instrumenata mogla bi ugroziti djelotvornost kohezijske politike. Osim u Italiji i Belgiji, ne postoji teritorijalna raspodjela sredstava. U studiji se također iznosi zaključak da je uloga koja je u nacionalnim planovima predviđena za lokalne i regionalne vlasti u poticanju zelene i digitalne tranzicije nejasna i nedefinirana.

S obzirom na rezultate studije, članice i članovi ECON-a pozvali su Europsku komisiju da provede iscrpnu procjenu svih nacionalnih planova za oporavak i otpornost, da zajedno s Europskim parlamentom insistira na definiranju uloge lokalnih i regionalnih vlasti u preostalim fazama nacionalnih planova, da koheziju zadrži kao temeljnu vrijednost te da regije i gradove EU-a uključi u europski semestar i u praćenje i evaluaciju planova.

Osim rasprave o Fondu EU-a za oporavak, povjerenstvo ECON usvojilo je nacrt mišljenja „Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla industrijskih i obrtničkih proizvoda u Europskoj uniji“ u kojem poziva na uspostavu usklađenog regulatornog okvira EU-a za oznake zemljopisnog podrijetla industrijskih i obrtničkih proizvoda koji bi zamijenio mnoštvo nacionalnih pravnih instrumenata i time zaštitio važan dio europske kulturne baštine, poboljšao prava potrošača, povećao prihode proizvođača i pridonio razvoju predmetnih regija.

Martine Pinville (FR/PES), članica Regionalnog vijeća Nove Akvitanije i izvjestiteljica za to mišljenje, poručila je: „Sada je potrebno učiniti ono što OR traži već dugi niz godina: donijeti uredbu kojom bi se zaštitile oznake zemljopisnog podrijetla industrijskih i obrtničkih proizvoda. Za potrošače i potrošačice takva bi uredba predstavljala jamstvo podrijetla, kvalitete i autentičnosti proizvoda. Za obrtnike ili poduzeća predstavljala bi uvažavanje njihova umijeća i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja i krivotvorenja. Naposljetku, za regije bi predstavljala zaštitu lokalne baštine i mogućnost da na svojem području zadrže radna mjesta koja imaju dodanu vrijednost i ne mogu se dislocirati.“

Usvajanje mišljenja zakazano je za plenarno zasjedanje OR-a u listopadu.

Sastanak povjerenstva ECON također je članovima i članicama pružio priliku za razmjenu stajališta o radnom dokumentu „Ažuriranje industrijske strategije za 2020.: prema snažnijem jedinstvenom tržištu za oporavak Europe“, koji je predstavila izvjestiteljica Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), i radnom dokumentu o boljoj regulativi, koji je predstavio izvjestitelj povjerenstva CIVEX Piero Mauro Zanin (IT/EPP).

Osim toga, povjerenstvo ECON imenovalo je Roba Jonkmana (ECR/NL) izvjestiteljem za mišljenje „Provedba Mehanizma za oporavak i otpornost” te preporučilo da se Mark Weinmeister (EPP/DE) imenuje glavnim izvjestiteljem za mišljenje „Europski digitalni identitet”.

Kontekst:

Mehanizam za oporavak i otpornost EU-a fiskalni je instrument vrijedan 672,5 milijardi eura (312,5 milijardi eura bespovratnih sredstava i 360 milijardi eura u zajmovima), čija je svrha pomoći državama članicama u provođenju reformi i ulaganju u zajedničke prioritete EU-a. Mehanizam za oporavak i otpornost najveći je financijski mehanizam instrumenta za oporavak Next Generation EU . Država članice koje žele iskoristiti potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost trebaju predstaviti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost u kojima se navode reforme i ulaganja koji će se financirati. Europska komisija dosad je zaprimila 24 nacionalna plana od očekivanih 27, od čega je podržala njih 12.

Studija „Regionalne i lokalne vlasti u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost“ koju je naručio OR usmjerena je na osam nacionalnih planova dostavljenih EU-u do kraja svibnja 2021. (Belgija, Hrvatska, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Rumunjska i Španjolska). Cijela studija dostupna je ovdje .

U zajedničkom savjetovanju OR-a i CEMR-a predstavljenom u siječnju već je istaknuto da mnoge vlade EU-a isključuju regije i gradove iz pripreme planova za oporavak nakon COVID-a. Potpuni rezultati dostupni su ovdje .

U skladu s Uredbom o RRF-u (članak 18. stavak 4. točka (q)) i s nedavnom rezolucijom Europskog parlamenta usvojenoj velikom većinom glasova, planove za oporavak i otpornost trebalo bi pripremati i „po mogućnosti” provoditi nakon „postupka savjetovanja, provedenog u skladu s nacionalnim pravnim okvirom, s lokalnim i regionalnim vlastima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i drugim relevantnim dionicima”. Države članice morat će dostaviti sažetak postupka savjetovanja u kojem se detaljno navodi „kako se doprinos dionika odražava u planovima za oporavak i otpornost”.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Objavljen poziv na podnošenje prijava za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju
Objavljen poziv na podnošenje prijava za nagrade EU-a za ekološku proizvodnju
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023