Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Izrada zakonodavstva EU-a: ‎ Europska komisija predlaže jačanje uloge regija i gradova  
U izvješću Komisije prihvaćene su preporuke Radne skupine za supsidijarnost

Europski odbor regija (OR) pozdravio je namjeru Europske komisije da poveća uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u izradu politika EU-a. OR podržava prijedloge iznesene u komunikaciji Komisije za koje vjeruje da će davanjem važnije uloge gradovima i regijama poboljšati kvalitetu i učinkovitost politika EU-a.

U komunikaciji Europske komisije o načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti u velikoj se mjeri podržavaju rad i preporuke Radne skupine za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” u kojoj su OR predstavljali njegov predsjednik i dva člana. Komisija predlaže reviziju platforme REFIT , čiji je cilj poboljšati kvalitetu zakonodavstva EU-a, i to proširenjem rada platforme na razmatranje pitanja supsidijarnosti i proporcionalnosti te povećanjem sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti i jačanjem veza s OR-ovim mrežama.

U komunikaciji Europske komisije usto se pozdravlja pilot-projekt OR-a o regionalnim središtima, koji je predsjednik Lambertz najavio početkom ovog mjeseca u govoru o stanju Europske unije sa stajališta regija i gradova . Predložena mreža regionalnih središta služit će za potporu ocjenjivanju provedbe politika i učinkovitije uključivanje iskustava lokalnih i regionalnih vlasti u izradu politika EU-a.

Predsjednik Karl-Heinz Lambertz poručio je: „Zadovoljan sam što je Europska komisija otišla korak dalje od dijaloga i primanja na znanje stavova nacionalnih parlamenata i lokalnih i regionalnih vlasti te je aktivno prihvatila njihove prijedloge za poboljšanje funkcioniranja EU-a. EU mora promijeniti način na koji funkcionira tako što će donositi odluke što je moguće bliže građanima. Ako regijama i gradovima omogući snažniji utjecaj u postupku donošenja odluka u EU-u, njegovo zakonodavstvo može postati djelotvornije i vidljivije. Nije riječ o „manje Europe“ već o Europi koja ispunjava svoje obećanje o tome da su građani na prvom mjestu.”

Komisija također potiče Europsko vijeće, Europski parlament i nacionalne parlamente da se koriste predloženim „mjerilom za ocjenjivanje supsidijarnosti” te da na sastanke tijekom zakonodavnog postupka pozivaju predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti i da intenziviraju suradnju s regionalnim parlamentima. Komisija predlaže da se te ideje razrade na konferenciji pod nazivom „Supsidijarnost kao temeljno načelo Europske unije” koju organizira austrijsko predsjedništvo Vijeća EU-a u Bregenzu 15 i 16. studenog.

U Radnoj skupini za supsidijarnost OR su predstavljali predsjednik Lambertz te Michael Schneider (DE/EPP) i François Decoster (FR/ALDE).

Dr. Schneider, državni tajnik savezne zemlje Sachsen-Anhalt i predsjednik OR-ove Upravljačke skupine za supsidijarnost , istaknuo je sljedeće: „Kao regionalnim i lokalnim političarima odgovornima za provedbu zakonodavstva EU-a na terenu, supsidijarnost nam pomaže da učinkovito odgovaramo na potrebe naših građana na odgovarajućoj razini: europskoj, nacionalnoj i regionalnoj. U tom smislu u načelu pozdravljam prijedlog Europske komisije da se supsidijarnost na bolji način iskoristi s političkog i pravnog stajališta. U predstojećem razdoblju brojne će regije uz pomoć naše Mreže za praćenje primjene načela supsidijarnosti pomno pratiti učinak zakonodavstva EU-a na regije i gradove kako bi utvrdile kako se može smanjiti količina tog zakonodavstva.

Kako bismo naše građane približili EU-u, potičemo buduće članove Europskog parlamenta da osiguraju da Komisija nakon 2019. zadrži supsidijarnost među svojim prioritetima. Europski odbor regija spreman je surađivati s EU-om i nacionalnim tijelima u provedbi načela supsidijarnosti u praksi.”

G. Decoster, potpredsjednik Vijeća Regije Hauts-de-France , izjavio je: „Zahvaljujući potpori Europske komisije lokalne i regionalne vlasti imat će više utjecaja i bit će u većoj mjeri uključene u izradu europskih politika. Naše načelo aktivne supsidijarnosti, predstavljeno u izvješću Radne skupine, osigurat će izradu politika koje donose rezultate i povećati osjećaj odgovornosti za ono što EU čini. Međutim, u tom sam kontekstu ipak razočaran što Europska komisija nije uzela u obzir program „Erasmus za lokalne i regionalne predstavnike“ koji sam predložio, a koji bi tim predstavnicima omogućio pokretanje zajedničkih inicijativa u korist građana.”

Kontekst

Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti utvrđena su člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovorom iz Lisabona uveden je mehanizam koji nacionalnim parlamentima omogućuje da provjeravaju je li nacrt zakonodavstva EU-a u skladu s načelom supsidijarnosti. Koristeći se sustavom ranog upozorenja nacionalni parlamenti imaju rok od osam tjedana da iznesu razloge zbog kojih smatraju da određeni nacrt zakonodavstva nije u skladu s načelom supsidijarnosti. Ako je broj obrazloženih mišljenja u tom smislu jednak trećini glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima, nacrt Europske komisije mora se preispitati. Između 2007. i 2017. taj se postupak korištenja „žutog kartona” koristio samo tri puta.

Radnu skupinu za supsidijarnosti, proporcionalnosti i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” osnovao je u studenom 2017. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Od nje je zatražio da razmotri tri pitanja: (1) ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u izradi i provedbi politika Europske unije; (2) ulogu supsidijarnosti i proporcionalnosti u radu institucija i tijela Unije; (3) treba li se nadležnost za određena područja politika vratiti na razinu država članica.

Radna skupina sastala se sedam puta kako bi raspravljala o tim pitanjima. Na temelju tih rasprava, javnog savjetovanja i doprinosa brojnih dionika, u izvješću Radne skupine izneseno je devet preporuka i provedbene mjere upućene nacionalnim parlamentima, nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima, Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom odboru regija i Europskoj komisiji.

U Radnoj skupini, kojom predsjeda prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans, sudjeluju tri člana iz Europskog odbora regija – predsjednik Karl-Heinz Lambertz (Belgija), Michael Schneider (Njemačka) i François Decoster (Francuska) – te tri člana iz nacionalnih parlamenata: Toomas Vitsut (Estonija), Kristian Vigenin (Bugarska) i Reinhold Lopatka (Austrija).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023