Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Otpornost na katastrofe – Europski odbor regija radi na pretvaranju globalnih obveza u mjere na lokalnoj razini  

Na Europskom forumu za smanjenje rizika od katastrofa (EFDRR) u Istanbulu Europski odbor regija (OR), Europska komisija i Ured Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR) nastoje ubrzati provedbu i praćenje Okvira iz Sendaija kako bi se smanjio učinak prirodnih katastrofa. Europski odbor regija na plenarnom zasjedanju održanom 22. i 23. ožujka jednoglasno je usvojio stajalište u kojem se naglašava da razvoj otporan na katastrofe mora biti uključen u sve strategije javnog ulaganja.

 

Ciljevi su Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa 2017., kojim predsjeda turska vlada, da se obveze iz Sendaija, koje su izradili kreatori politika i dionici, pretvore u mjere na nacionalnoj i lokalnoj razini te da se ubrza provedba i praćenje Okvira iz Sendaija na regionalnoj razini. EFDRR je europski pripremni forum za Svjetski forum 2017. (koji će se održati od 22. do 26. svibnja 2017. u Cancunu, Meksiko).

 

„Kao lokalne i regionalne vlasti vidimo da se povećava intenzitet i učestalost katastrofa. Više nije dovoljno usmjeravati snage na reakciju i rekonstrukciju. Moramo postati otporniji na katastrofe. Štoviše, naša je moralna i građanska dužnost osigurati da javna sredstva uložena na lokalnoj razini ne ugrožavaju život naših građana“, izjavio je Adam Banaszak (PL/ECR), član regionalne skupštine Kujavsko-pomeranskog vojvodstva koji predstavlja OR na Europskom forumu za smanjenje rizika od katastrofa.

 

Tim će se pristupom osigurati da je odgovor na katastrofe prilagođeniji potrebama lokalnih zajednica pogođenih katastrofom, a to će doprinijeti unapređenju europskih hitnih službi, mehanizama civilne zaštite i normi u građevinarstvu. Uključivanjem privatnih poduzeća na odgovarajući način može se doprinijeti financiranju otpornosti na katastrofe i olakšati razmjena važnih podataka.

 

„Svi projekti EU-a povezani s izgradnjom nove infrastrukture – bilo da se provode uz pomoć fondova za regionalnu politiku ili Europskog fonda za strateška ulaganja – trebali bi biti otporni na katastrofe. Puno je isplativije izgraditi infrastrukturu otpornu na katastrofe nego naknadno ojačavati nesigurne strukture“, istaknuo je Adam Banaszak.

 

Europski odbor regija prošlog je tjedna u prisustvu povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa jednoglasno usvojio mišljenje Adama Banaszaka Akcijski plan za Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za razdoblje 2015. – 2030. U mišljenju se razmatraju glavni elementi Akcijskog plana sa stajališta lokalnih i regionalnih vlasti: prikupljanje i razmjena podataka, razvijanje strategija za podizanje svijesti o rizicima, suradnja s privatnim sektorom, prekogranična suradnja, prilagodba klimatskim promjenama, promicanje ulaganja utemeljenih na obaviještenosti o rizicima u svim financijskim instrumentima EU-a, potpora sustavima ranog upozoravanja i bolja rekonstrukcija nakon katastrofa.

 

„Uloga lokalnih i regionalnih vlasti ključni je element Akcijskog plana. Lokalne vlasti najbolje su upoznate s osjetljivim točkama lokalnog područja, a na njima je u prvom redu i odgovornost da se bave smanjenjem rizika od katastrofa,“ istaknuo je povjerenik Stylianides i naglasio ključnu ulogu kohezijske politike u potpori prevencije katastrofa i upravljanju katastrofama u državama članicama.

 

Napomene za urednike:

 

1/ Europski odbor regija skupština je regionalnih i lokalnih predstavnika iz svih 28 država članica EU-a. Osnovan je 1994. godine, a misija mu je uključiti regionalne i lokalne vlasti u postupak donošenja odluka EU-a te ih izvještavati o politikama EU-a. Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija savjetuju se s Odborom o područjima politika koje utječu na regije i gradove. Svih 350 članova Odbora i 350 zamjenskih članova ima izborni mandat u izabranoj skupštini u svojoj regiji ili gradu ili su politički odgovorni takvoj skupštini. Kliknite ovdje za detalje o svome nacionalnom izaslanstvu.

2/ Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030. neobvezujući je sporazum sklopljen 18. ožujka 2015. u Sendaiju (Japan). Cilj mu je smanjiti broj katastrofa tako što će gradovi postati otporniji. Okviru iz Sendaija prethodio je Akcijski okvir iz Hyoga za razdoblje 2005. – 2015.

3/ Akcijskim planom, potpisanim na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, nastoji se Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030. (dobrovoljan međunarodni pristup politici i djelovanju na području upravljanja katastrofama) pretočiti u ideje za lokalne i regionalne vlade. Planom se unapređuje partnerstvo između OR-a i UNISDR-a uspostavljeno još 2012. godine.

4/ Europski forum za smanjenje rizika od katastrofa (EFDRR) Domaćin otvorenog foruma EFDRR 2017. bit će turska vlada, a forum će se održati od 26. do 28. ožujka 2017. u Istanbulu, Turska. U sklopu zahtjeva Okvira iz Sendaija jedan od planiranih rezultata otvorenog foruma EFDRR 2017. u Turskoj bit će priprema za razmjenu iskustava i pouka te za analizu propusta uoči Svjetske platforme 2017. (22. – 26. svibnja 2017., Cancun, Meksiko). Otvoreni forum EFDRR 2017. predstavlja jedinstvenu priliku da se oblikuju provedba i praćenje Okvira iz Sendaija u Europi.

5/ Drugi dokumenti:

Izjava: Suočavanje s katastrofama: nova globalna strategija mora osnažiti lokalne i regionalne vlasti

Mišljenje OR-a: Akcijski okvir iz Hyoga nakon 2015. godine

Mišljenje OR-a: Akcijski plan za Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030. – Pristup za sve politike EU-a utemeljen na obaviještenosti o riziku od katastrofa

Studija: Provedba Okvira iz Sendaija na razini EU-a

 

Kontakt:
Wioletta Wojewódzka
tel. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Podijeli: