Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Dogovor o proračunu EU-a i fondu za oporavak potreban je do lipnja ili će se zbog kašnjenja ugroziti sigurnost građana i kohezija u Europi  

Nakon videokonferencije članova Europskog vijeća održane 23. travnja Savez za koheziju – savez dionika iz cijelog EU-a koji zagovara snažniju kohezijsku politiku nakon 2020. – pozvao je na to da kohezijska politika i dalje bude prioritet u pregovorima o strategiji oporavka od pandemije COVID-a 19 uzimajući u obzir potrebe i iskustva regija i gradova.

U borbi protiv pandemije COVID-a 19 i ponovnom pokretanju europskog gospodarstva utrkujemo se s vremenom. Ako u osiguravanju odgovarajućeg EU-ovog plana za oporavak utemeljenog na odvažnom proračunu EU-a bude ikakvog kašnjenja, time će se narušiti naša sposobnost da zaštitimo zdravlje i socijalna prava građana, očuvamo proizvodni kapacitet Europe, pomognemo poduzećima da prebrode krizu i uložimo u održivu budućnost.

Države članice moraju poduzeti odlučne korake za Europu. Potrebno je:

- osigurati kontinuitet izvanrednih mjera uz potporu kohezijske politike u najpogođenijim zemljama i područjima, uz odgovarajuće financiranje i posebna pravila;

- povećati planirana ulaganja u kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. radi bržeg oporavka i ostvarivanja dugoročno otporne, pravednije i održivije Europe;

- osigurati da izvanredne financijske inicijative pridonose socijalnoj, teritorijalnoj i gospodarskoj koheziji uzimajući u obzir lokalne porezne gubitke i prihode i uz pružanje potpore lokalnim i regionalnim vlastima, kao i pripadajućim poduzećima u javnom vlasništvu, u pružanju lokalnih usluga građanima tijekom i nakon pandemije;

- uspješno privesti kraju pregovore o budućoj kohezijskoj politici kako bi se omogućio pravodobni početak razdoblja financiranja 2021. te kako bi se osigurao nastavak kohezijske politike u nadolazećim godinama;

- postići suradnju svih razina vlasti radi ulaganja u bolje zdravstvene usluge diljem Unije, povećanjem financijskih sredstava za zdravstvo u okviru kohezijske politike i uspostavom specijaliziranog zdravstvenog mehanizma;

- prepoznati dobre primjere prekogranične i transnacionalne suradnje tijekom trenutačne krize i aktivno uključiti EGTS-ove, euroregije i sve pogranične regije EU-a u borbu protiv virusa, kao i u budući gospodarski oporavak.

Zahtijevamo da se i „osnovni” proračun EU-a i inicijative za izvanredna financijska ulaganja oslanjaju na iskustvo i znanje lokalnih aktera koji se suočavaju s pandemijom i njezinim posljedicama. Ulaganja EU-a moraju biti fleksibilna i pojednostavljena, ali bi bilo kakva prekomjerna centralizacija mogla ozbiljno ugroziti njihovu djelotvornost. Kohezijska politika najbolji je alat EU-a za strukturno jačanje socijalnog i gospodarskog razvoja regija i gradova (uključujući zdravstvo i klimatsku politiku). Mora se ojačati i u cijelosti mobilizirati kako bi sva lokalna i regionalna tijela bila dugoročno otpornija i dovoljno spremna za gospodarske posljedice aktualne krize, kao i za sve buduće krize. Stoga kohezijska politika mora biti dopuna postojećim i budućim instrumentima za suočavanje s izvanrednim stanjem.

Kada je riječ o mogućem jačanju Programa potpore reformama, stvarna uključenost regija i gradova u procjenu potreba i osmišljavanje intervencija, u bliskoj koordinaciji s planovima kohezijske politike, bit će presudna kako bi se osiguralo da nijedno područje ne bude zapostavljeno i da se djelotvorno upravlja teritorijalno asimetričnim učinkom reformi. Nadalje, regije i gradovi trebali bi sudjelovati u raspravi o jačanju otpornosti europskih društava u suočavanju s pandemijom i njezinim gospodarskim i socijalnim posljedicama s teritorijalnog gledišta.

Sada je ključno da institucije EU-a krenu naprijed u duhu solidarnosti i odgovornosti. Konačni ishod pregovora ne smije biti skup pretjerano centraliziranih fondova i nesigurnih financijskih instrumenata koji se oslanjaju samo na reaktivnost privatnih tržišta. Moramo opremiti Europu djelotvornim skupom instrumenata, s pomno uravnoteženim bespovratnim sredstvima i zajmovima i temeljito provedenim načelom partnerstva kako bi se bolje odgovorilo na potrebe građana EU-a.

Samo odvažnim pristupom i uzajamnim povjerenjem možemo udružiti snage i izvesti Europu iz ove krize.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023