Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Dogovor o proračunu EU-a i fondu za oporavak potreban je do lipnja ili će se zbog kašnjenja ugroziti sigurnost građana i kohezija u Europi  

Nakon videokonferencije članova Europskog vijeća održane 23. travnja Savez za koheziju – savez dionika iz cijelog EU-a koji zagovara snažniju kohezijsku politiku nakon 2020. – pozvao je na to da kohezijska politika i dalje bude prioritet u pregovorima o strategiji oporavka od pandemije COVID-a 19 uzimajući u obzir potrebe i iskustva regija i gradova.

U borbi protiv pandemije COVID-a 19 i ponovnom pokretanju europskog gospodarstva utrkujemo se s vremenom. Ako u osiguravanju odgovarajućeg EU-ovog plana za oporavak utemeljenog na odvažnom proračunu EU-a bude ikakvog kašnjenja, time će se narušiti naša sposobnost da zaštitimo zdravlje i socijalna prava građana, očuvamo proizvodni kapacitet Europe, pomognemo poduzećima da prebrode krizu i uložimo u održivu budućnost.

Države članice moraju poduzeti odlučne korake za Europu. Potrebno je:

- osigurati kontinuitet izvanrednih mjera uz potporu kohezijske politike u najpogođenijim zemljama i područjima, uz odgovarajuće financiranje i posebna pravila;

- povećati planirana ulaganja u kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. radi bržeg oporavka i ostvarivanja dugoročno otporne, pravednije i održivije Europe;

- osigurati da izvanredne financijske inicijative pridonose socijalnoj, teritorijalnoj i gospodarskoj koheziji uzimajući u obzir lokalne porezne gubitke i prihode i uz pružanje potpore lokalnim i regionalnim vlastima, kao i pripadajućim poduzećima u javnom vlasništvu, u pružanju lokalnih usluga građanima tijekom i nakon pandemije;

- uspješno privesti kraju pregovore o budućoj kohezijskoj politici kako bi se omogućio pravodobni početak razdoblja financiranja 2021. te kako bi se osigurao nastavak kohezijske politike u nadolazećim godinama;

- postići suradnju svih razina vlasti radi ulaganja u bolje zdravstvene usluge diljem Unije, povećanjem financijskih sredstava za zdravstvo u okviru kohezijske politike i uspostavom specijaliziranog zdravstvenog mehanizma;

- prepoznati dobre primjere prekogranične i transnacionalne suradnje tijekom trenutačne krize i aktivno uključiti EGTS-ove, euroregije i sve pogranične regije EU-a u borbu protiv virusa, kao i u budući gospodarski oporavak.

Zahtijevamo da se i „osnovni” proračun EU-a i inicijative za izvanredna financijska ulaganja oslanjaju na iskustvo i znanje lokalnih aktera koji se suočavaju s pandemijom i njezinim posljedicama. Ulaganja EU-a moraju biti fleksibilna i pojednostavljena, ali bi bilo kakva prekomjerna centralizacija mogla ozbiljno ugroziti njihovu djelotvornost. Kohezijska politika najbolji je alat EU-a za strukturno jačanje socijalnog i gospodarskog razvoja regija i gradova (uključujući zdravstvo i klimatsku politiku). Mora se ojačati i u cijelosti mobilizirati kako bi sva lokalna i regionalna tijela bila dugoročno otpornija i dovoljno spremna za gospodarske posljedice aktualne krize, kao i za sve buduće krize. Stoga kohezijska politika mora biti dopuna postojećim i budućim instrumentima za suočavanje s izvanrednim stanjem.

Kada je riječ o mogućem jačanju Programa potpore reformama, stvarna uključenost regija i gradova u procjenu potreba i osmišljavanje intervencija, u bliskoj koordinaciji s planovima kohezijske politike, bit će presudna kako bi se osiguralo da nijedno područje ne bude zapostavljeno i da se djelotvorno upravlja teritorijalno asimetričnim učinkom reformi. Nadalje, regije i gradovi trebali bi sudjelovati u raspravi o jačanju otpornosti europskih društava u suočavanju s pandemijom i njezinim gospodarskim i socijalnim posljedicama s teritorijalnog gledišta.

Sada je ključno da institucije EU-a krenu naprijed u duhu solidarnosti i odgovornosti. Konačni ishod pregovora ne smije biti skup pretjerano centraliziranih fondova i nesigurnih financijskih instrumenata koji se oslanjaju samo na reaktivnost privatnih tržišta. Moramo opremiti Europu djelotvornim skupom instrumenata, s pomno uravnoteženim bespovratnim sredstvima i zajmovima i temeljito provedenim načelom partnerstva kako bi se bolje odgovorilo na potrebe građana EU-a.

Samo odvažnim pristupom i uzajamnim povjerenjem možemo udružiti snage i izvesti Europu iz ove krize.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Share: