Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Prekogranična suradnja: nakon najvećih izazova u posljednjih nekoliko desetljeća došlo je vrijeme za oporavak i napredak  

Građani i građanke te lokalni i regionalni čelnici i čelnice raspravljat će 5. srpnja o važnosti prekogranične suradnje za budućnost Europe i poukama stečenima tijekom krize koju je izazvao COVID-19.

U nastojanju da prekograničnu suradnju vrati među prioritete političkog programa EU-a, Europski odbor regija (OR) danas je usvojio rezoluciju kojom poziva Europsku komisiju da predstavi prijedlog za održavanje prekogranične suradnje i prekograničnog života u slučaju budućih kriza. U rezoluciji se navode brojni prijedlozi za poboljšanje prekogranične suradnje i poziva se Europska komisija da poduzme daljnje mjere u vezi s već postojećim zakonodavstvom i sporazumima, čija bi se provedba u mnogim slučajevima mogla poboljšati. O budućnosti prekogranične suradnje dodatno će se raspravljati na događanju koje će OR 5. srpnja organizirati zajedno s drugim ključnim europskim partnerima.

Zbog pandemije COVID-a 19 došlo je do jednog od najvećih zastoja u prekograničnoj suradnji u proteklih nekoliko desetljeća, što je ozbiljno utjecalo na gospodarstvo i mobilnost u mnogim regijama, kao i na pristup građana i građanki hitnim službama. Čak i prije izbijanja pandemije mnoge pogranične regije već su se suočavale s mnoštvom jedinstvenih regionalnih prepreka. U nedavnom savjetovanju OR-a pogranične regije navele su prekogranični promet i povezivost te birokratske prepreke za građane i građanke i poduzeća kao najveće izazove s kojima se suočavaju na svojem području. S obzirom na takvo stanje, rezolucijom, koja se temelji na studijama i povratnim informacijama prikupljenima od pograničnih regija tijekom protekle godine, nastoji se pridonijeti tome da prekogranična suradnja ponovno postane prioritet političkog programa EU-a.

Pavel Branda (CZ/ECR), izvjestitelj za nedavno mišljenje OR-a o prekograničnim javnim uslugama i predsjednik OR-ove Međuregionalne skupine za prekograničnu suradnju, izjavio je: „Izvrsno je što je Odbor regija preuzeo zadaću predstavljanja pograničnih regija i njihovih građana i građanki na konferenciji o budućnosti Europe. Prekograničnu suradnju moramo vratiti kamo pripada – u samu srž projekta europske integracije. Prekogranična suradnja jedan je od najvećih uspjeha Europske unije i mora imati još veću ulogu u njezinoj budućnosti. Prednosti koje donosi europska integracija građani i građanke najviše osjećaju upravo na granicama. U današnjoj rezoluciji predlažu se konkretni koraci za daljnje poboljšanje njihova svakodnevnog života na granicama.”

U svojoj rezoluciji, koju podupiru svi politički klubovi OR-a i koja će služiti kao doprinos konferenciji o budućnosti Europe, OR poziva Europsku komisiju da predstavi prijedlog za održavanje prekogranične suradnje na kopnenim i morskim granicama, kao i prekograničnog života u slučaju nove krize na razini EU-a ili regija. U rezoluciji se poziva Komisiju i da predloži mjere kojima bi se osoblju i vozilima hitnih službi omogućio slobodan prelazak granica u svakom trenutku. Nadalje, u rezoluciji se ističe potreba za poboljšanjem i širenjem prekograničnih javnih usluga te naglašava da bi prekograničnim strukturama, kao što su europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS), trebalo dati važniju ulogu u upravljanju prekograničnim područjima jer su one u jedinstvenom položaju koji im to omogućuje.

OR također ističe da EU već ima mnogo zakonodavnih akata i sporazuma kojima bi se mogao znatno poboljšati život građanki i građana i ukloniti prepreke s kojima se suočavaju pogranične regije. Međutim, i dalje postoje mnogi problemi u vezi s njihovom provedbom. Stoga se u rezoluciji poziva Europsku komisiju da preispita provedbu postojećeg zakonodavstva i ojača kapacitete za provedbu daljnjih mjera kako bi se osigurala pravilna provedba zakonodavstva EU-a na svim razinama.

OR će 5. srpnja organizirati Konferenciju o budućnosti prekogranične suradnje zajedno s drugim partnerima u financiranju Europskog saveza građana prekograničnih regija , a to su Udruga europskih pograničnih regija ( AEBR ), Mission Opérationelle Transfrontalière ( MOT ) i Srednjoeuropska služba za prekogranične inicijative ( CESCI ). Sudionici će raspravljati o učincima krize koju je izazvao COVID-19 na prekograničnu suradnju, a na konferenciji će se ujedno predstaviti rezolucija i raspravljati o budućnosti prekogranične suradnje na temelju iskustava prije i tijekom pandemije. Poveznica za sudjelovanje i konačni dnevni red događanja dostupni su ovdje .

Osnovne informacije

Na plenarnom zasjedanju OR-a u veljači 2021. članovi i članice usvojili su mišljenje „Prekogranične javne usluge u Europi” koje je izradio Pavel Branda (CZ/ECR). Priopćenje za medije o mišljenju možete pronaći ovdje .

Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS) pravni je instrument namijenjen olakšavanju i promicanju prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje. Europski odbor regija upravlja Platformom za EGTS-ove koja okuplja političke i stručne predstavnike i predstavnice svih postojećih EGTS-ova i EGTS-ova u fazi osnivanja, kao i članove i članice relevantne stručne skupine te udruge i druge stručnjake, stručnjakinje, dionike i dionice.

Europski savez građana prekograničnih regija osnovan je 2020. godine. Riječ je o inicijativi čiji je cilj poboljšati život europskih građana i građanki koji žive u pograničnim regijama EU-a. Regije koje se prostiru duž unutarnjih granica pokrivaju 40 % teritorija EU-a, a u njima obitava 30 % stanovništva Unije (150 milijuna ljudi) i gotovo 2 milijuna prekograničnih radnika.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :