Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
COVID-19: Pozivamo sve institucije i države članice EU-a na donošenje ambicioznog plana oporavka u cilju stvaranja održive, otporne i socijalno pravedne Europe u kojoj neće biti zapostavljeno nijedno područje i nijedna osoba  

Zajednička izjava Konferencije predsjednika Europskog odbora regija

Kao gradonačelnici, predsjednici regija te članovi lokalnih i regionalnih izvršnih vlasti, nalazimo se u prvim redovima borbe protiv koronavirusa. Dosad nezabilježena priroda šoka koji je uzrokovao COVID-19 iziskuje hitne mjere i odlučan socijalni i gospodarski plan oporavka Europske unije utemeljen na solidarnosti, održivosti, otpornosti i socijalnoj pravdi, u skladu s europskim zelenim planom i agendom za digitalnu tranziciju. U suradnji sa svim razinama vlasti u cijeloj Europi predani smo tome da se udruženim snagama borimo protiv pandemije, da zaštitimo naše građane i doprinesemo gospodarskom, društvenom i financijskom oporavku.

U ovim teškim trenucima, kao regionalnim i lokalnim vlastima, prioritet nam je kontinuirano pružanje zdravstvenih i javnih usluga našim zajednicama, pri čemu moramo paziti na to da nitko ne bude zapostavljen. Ulažemo sve naše napore u podupiranje lokalnog gospodarstva, očuvanje radnih mjesta, stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje, pomaganje svim poduzećima da nastave s poslovanjem i u pružanje kvalitetnog obrazovanja. Naš rad na terenu dopunjuje napore koji se ulažu na razini EU-a i država članica, no potrebno je učiniti više, posebno u pogledu solidarnosti koja nadilazi granice.

Stoga je za nas izuzetno važno da se uspostavi mehanizam EU-a za zdravstvenu zaštitu u izvanrednim okolnostima kao alat za sinergiju kojim bi se objedinili i racionalizirali europski, nacionalni i regionalni/lokalni resursi u svrhu financiranja kupovine medicinske opreme i uređaja, čime bi se intenzivirali napori koje je Europska komisija već uložila u tu svrhu. EU također mora financirati regionalni zdravstveni i bolnički program čija bi svrha bila procijeniti, izmijeniti i pratiti kapacitete regionalnih zdravstvenih sustava na terenu i ulagati u njihovu održivost. Regije i gradovi trebali bi biti izravno uključeni u rad novog koordinacijskog centra EU-a za pandemije. Potrebno je uspostaviti učinkovitiju prekograničnu koordinaciju za pružanje zdravstvenih usluga građanima. EU, države članice te gradovi i regije trebali bi u skladu s načelom supsidijarnosti u budućnosti razmotriti načine za novu raspodjelu nadležnosti za zdravstvo.

Kako bi se kompenzirali gubici na području poreza na dohodak, trebalo bi razviti mehanizme EU-a kojima bi se lokalnim i regionalnim vlastima omogućio izravan pristup programima financiranja. Regionalnim i lokalnim zajednicama mora se pružiti potpora da reorganiziraju javne usluge kako bi one postale digitalne, održive i otporne. EU bi trebao osigurati nova sredstva i pojednostavljene postupke za održivu lokalnu infrastrukturu te podupirati MSP-ove uz pomoć postpandemijskog potprograma u okviru programa InvestEU. Potrebno je uspostaviti i poseban program potpore za mala poduzeća pogođena poremećajima u lancu opskrbe hranom. Potrebno je razviti plan za uključivanje ruralnih područja kako bi se u tim područjima potaknule inovacije, poduzetništvo i povezanost.

Pozivamo na donošenje ambicioznog plana oporavka za održivu, otpornu i socijalnu Europu kojim bi se gradilo novo kružno i uključivo gospodarstvo te aktivirali svi postojeći instrumenti radi osiguravanja financijske solidarnosti. Tim bi se planom trebali razviti novi zajednički financirani financijski instrumenti i izvori prihoda koji bi bili dovoljno veliki i imali dovoljno dug rok dospijeća da budu u potpunosti učinkoviti. U središtu takvog plana oporavka trebao bi biti fond EU-a za oporavak, koji bi bio povezan s proračunom EU-a i temeljio se na europskom osiguranju duga. Taj bi fond, čija bi vrijednost trebala biti oko 500 milijardi EUR, trebao omogućavati ulaganja usmjerena na budućnost. Novi proračun EU-a mora biti okosnica oporavka i mora se znatno povećati kako bi bio istinski instrument solidarnosti i kohezije. Samo ambiciozan višegodišnji financijski okvir, u okviru kojeg bi proračunska ulaganja EU-a dosegla dosad neviđene razmjere, može biti na razini izazova koji predstavlja pravedan i održiv oporavak.

Jedan od načina da se oslobode potrebna sredstva i osigura učinak poluge i mobilizacija dodatnih javnih i privatnih ulaganja jest povećanje kapaciteta ulaganja iz proračuna EU-a prekoračivanjem, barem privremeno, gornje granice proračuna EU-a koja trenutačno iznosi 1,2 % BND-a EU-a te razmatranjem uvođenja novih vlastitih sredstava. Nema sumnje da je potrebno ojačati proračun EU-a kako bi se omogućila dodatna ulaganja i jamstva te kako bi se nacionalnim vladama, regijama i gradovima pružila potpora u ponovnom pokretanju gospodarstva i osiguravanju pravedne tranzicije. Od velike je važnosti osnažena kohezijska politika usmjerena na smanjenje nejednakosti i poboljšanje otpornosti država članica, regija, gradova i sela u cijeloj Europi. 

U okviru svih novih mjera i sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira moraju se uzeti u obzir konkretna iskustva regionalnih i lokalnih vlasti te im se osigurati potpora za pružanje socijalne skrbi i svih osnovnih usluga za građane. Lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za trećinu javne potrošnje i dvije trećine svih javnih ulaganja u EU-u: one će biti nezamjenjive u postupku obnove naših gospodarstava, u provedbi ekološke tranzicije i uvođenju socijalnih inovacija na način da nijedno područje i nijedna osoba ne budu zapostavljeni, pa moraju imati glavnu ulogu u osmišljavanju i provedbi planova obnove.

* Konferencija predsjednika Europskog odbora regija:

Apostolos Tzitzikostas , predsjednik Europskog odbora regija i guverner Regije Središnja Makedonija (Grčka)

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , prvi potpredsjednik Europskog odbora regija i predsjednik Regionalne vlade Azora (Portugal)

Olgierd Geblewicz , predsjednik Kluba EPP-a u Europskom odboru regija i predsjednik Zapadnopomeranskog vojvodstva (Poljska)

Christophe Rouillon , predsjednik Kluba PES-a u Europskom odboru regija i gradonačelnik Coulainesa (Francuska)

François Decoster , predsjednik Kluba „Renew Europe” u Europskom odboru regija i gradonačelnik Saint-Omera (Francuska)

Władysław Ortyl , predsjednik Kluba ECR-a u Europskom odboru regija i predsjednik Potkarpatskog vojvodstva (Poljska)

Kieran McCarthy , predsjednik Kluba EA-a u Europskom odboru regija i član Gradskog vijeća Corka (Irska)

Satu Haapanen , supredsjednica Kluba Zelenih u Europskom odboru regija i članica Gradskog vijeća Oulua (Finska)

Glasnogovornik predsjednika:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Podijeli :