Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
OR je spreman konferenciju o budućnosti EU-a dovesti u regije, gradove i sela u cilju oblikovanja bolje Europe koja odgovara na potrebe građana  

Skupina na visokoj razini za europsku demokraciju, kojom predsjeda Herman Van Rompuy, podržat će OR u nastojanju da lokalnoj i regionalnoj razini omogući da izrazi svoje mišljenje i ostvari utjecaj koji zaslužuje

Na 144. plenarnom zasjedanju OR-a lokalni i regionalni čelnici i čelnice usvojili su Rezoluciju o konferenciji o budućnosti Europe (dalje u tekstu: „konferencija“) i održali raspravu s bivšim predsjednikom Europskog vijeća i predsjednikom novoosnovane Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju Hermanom Van Rompuyem o OR-ovoj viziji budućnosti Europe i njegovu sudjelovanju na konferenciji. Skupina na visokoj razini – neovisno savjetodavno tijelo čija je zadaća pružiti potporu OR-u – provest će stratešku političku analizu s naglaskom na izazovima s kojima se suočavaju lokalne i regionalne vlasti. Blisko će surađivati s članovima i članicama OR-a, posebno s Konferencijom predsjednika i članovima i članicama izaslanstva OR-a na konferenciji.

Predsjednik OR-a Apostolos Tzitzikostas izjavio je: Konferencija o budućnosti Europe građanima. građankama i lokalnim i regionalnim tijelima pruža priliku koju ne smijemo propustiti. Regionalni i lokalni čelnici i čelnice nisu samo ključni za premošćivanje jaza između Europljana i njihovih zajedničkih institucija već imaju i primarnu ulogu u obogaćivanju demokratske biti Unije. Smatram da u okviru postojećih odredbi Ugovora ima prostora za poboljšanje upravljanja i bolje zakonodavstvo. OR će uz potporu Skupine na visokoj razini za demokraciju, pod vodstvom predsjednika Van Rompuya, iskoristiti ovu priliku kako bi oblikovao najbolje instrumente za bolju Uniju koja mora biti sposobna djelovati, reagirati, zaštititi, osnažiti i ostvariti rezultate u skladu s potrebama koje su izrazili njezini građani i građanke. Naš je Odbor stavio naglasak na teritorijalizaciju konferencije kako bi se lokalnoj i regionalnoj razini omogućilo da izrazi svoje mišljenje i ostvari utjecaj koji zaslužuje u tom važnom procesu. Lokalni dijalog koji smo održali 9. svibnja u Strasbourgu obilježio je teritorijalnu dimenziju konferencije koja se mora proširiti i izvan Bruxellesa i glavnih gradova.“

Herman Van Rompuy , predsjednik OR-ove Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju, izjavio je: „Europska demokracija obuhvaća sve razine vlasti. Ona je vrijednost sama po sebi i Europi omogućuje zaštitu i osnaživanje građana. Demokracija mora ostvarivati rezultate i odgovarati na potrebe građana. O tome ovisi samo postojanje EU-a. Demokracija je u krizi u svijetu, u Europi i u državama članicama. Ona najbolje funkcionira na regionalnoj i lokalnoj razini, gdje je najuže povezana s potrebama građana, ima najdužu tradiciju i najvišu razinu povjerenja. Isto tako, u doba digitalne revolucije i promjena u društvu treba promijeniti i samu demokraciju, poboljšati je i modernizirati na svim razinama. Konferencija o budućnosti Europe prilika je za produbljenje tog promišljanja na razini Unije, a OR-ova Skupina na visokoj razini za europsku demokraciju, kojom sa zadovoljstvom predsjedam, razmotrit će kako bolje uključiti lokalne i regionalne vlasti kao okosnicu za jačanje i poboljšanje europske demokracije od baze prema vrhu. Naša dodana vrijednost bit će u iznalaženju funkcionalnih izvornih i inovativnih rješenja, pri čemu ćemo se usmjeriti na rezultate kojima se osigurava da će EU ispuniti svoja obećanja i ciljeve preko lokalnih i regionalnih vlasti i OR-a.“

Kontekst:

Europski odbor regija obvezao se sudjelovati na konferenciji o budućnosti Europe na četiri načina. Kao prvo, zastupljen je u Izvršnom odboru konferencije. Unutar tog tijela, kao dio početne zadaće definiranja strukture konferencije, OR nastoji osigurati da se plenarna skupština konferencije zasniva na čvrstim demokratskim temeljima i da, uz predstavnike i predstavnice Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, uključuje odgovarajući broj izabranih predstavnika i predstavnica iz regionalnih i lokalnih parlamenata i vijeća. Drugo, OR organizira lokalne dijaloge u državama članicama kako bi povećao doseg konferencije diljem EU-a i u nju uključio doprinose građana i građanki. Treće, OR će tijekom cijeloga mandata konferencije na svojim plenarnim zasjedanjima i sastancima povjerenstava organizirati niz rasprava i usvajati mišljenja o temama važnima za njezin rad. Sljedeći Europski tjedan regija i gradova i OR-ov samit u Marseilleu bit će ključni trenuci tog procesa. Osnivanje Skupine na visokoj razini četvrti je element OR-ova rada na promicanju teritorijalizacije konferencije s ciljem jačanja europske demokracije.

Neposredno prije nego što su povodom Dana Europe tri institucije – Europska komisija, Europski parlament i Vijeće EU-a – pokrenule konferenciju o budućnosti Europe, OR je radi isticanja potrebe teritorijalizacije konferencije 9. svibnja u Strasbourgu organizirao lokalni dijalog s trima francuskim teritorijalnim udruženjima, francuskim izaslanstvom OR-a i Gradom Strasbourgom te s izabranim predstavnicima, predstavnicama te građanima i građankama iz regija, gradova i sela iz cijele Europske unije.

Predsjedništvo OR-a podržalo je osnivanje Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju u prosincu 2020. na prijedlog Konferencije predsjednika OR-a. Skupinu čini sedam „mudrih žena i muškaraca“ Europe:

Herman Van Rompuy , bivši belgijski premijer i bivši predsjednik Europskog vijeća;

Joaquin Almunia , bivši europski povjerenik za tržišno natjecanje i gospodarske i financijske poslove;

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor sa Sveučilišta u Varšavi;

Rebecca Harms , bivša zastupnica u Europskom parlamentu;

Silja Markkula , predsjednica Europskog foruma mladih;

Maria João Rodrigues , bivša portugalska ministrica za osposobljavanje i obrazovanje i zastupnica u Europskom parlamentu;

Androulla Vassiliou , bivša povjerenica za zdravlje i za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.

Konferencija o budućnosti Europe službeno je pokrenuta 9. svibnja 2021., a zaključci bi se trebali donijeti do proljeća 2022.

Ovdje možete pogledati snimku lokalnog dijaloga u Strasbourgu 9. svibnja

To događanje navedeno je na višejezičnoj internetskoj platformi konferencije.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023