Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Pandemija je prijetnja za lokalne i regionalne financije u Europi, ‎ upozorava se u zajedničkoj anketi OR-a i OECD-a  

Ukupno 86 % gradova i regija predviđa povećanje rashoda,
a 90 % ih očekuje pad prihoda, što ugrožava javna ulaganja

Kriza uzrokovana COVID-om 19 snažno utječe na regije i gradove u Europi. Prema zajedničkoj anketi OR-a i OECD-a, danas predstavljenoj na sastanku povjerenstva ECON, većina lokalnih i regionalnih vlasti očekuje da će socioekonomska kriza ozbiljno utjecati na njihove financije. U kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju strahuju od „učinka škara”, odnosno povećanja rashoda i smanjenja prihoda, što bi moglo ugroziti njihovu sposobnost provedbe javnih ulaganja. Regije i gradovi na prvoj su liniji borbe protiv pandemije i njezinih socioekonomskih posljedica.

Osim što je prouzročio zdravstvenu i ljudsku tragediju, COVID-19 snažno utječe na lokalne i regionalne vlasti. Da bi stekli bolji uvid u situaciju, Europski odbor regija (OR) i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) proveli su u lipnju i srpnju 2020. godine internetsku anketu „Utjecaj COVID-a 19 na regionalne i lokalne vlasti“ . Rezultati su predstavljeni na današnjem sastanku OR-ova Povjerenstva za gospodarsku politiku (ECON), na kojem je sudjelovala i Dorothée Allain-Dupré, načelnica Odjela OECD-a za decentralizaciju, podnacionalne financije i javna ulaganja.

Anketa je potvrdila ozbiljan učinak krize uzrokovane COVID-om 19 na regije i gradove u Europskoj uniji . Po mišljenju 63 % ispitanika ukupni je učinak „snažan” ili „vrlo snažan”. Gotovo polovina lokalnih i regionalnih vlasti (46 %) je kao glavni problem u rješavanju krize navela nedostatak tehničkih sredstava i opreme, a 39 % ih je navelo nedostatak financijskih sredstava. Tek oko pola ispitanika izjavilo je da je koordinacija unutar lokalnih i regionalnih vlasti ili s nacionalnim vladama bila djelotvorna.

Neki od ključnih rezultata ankete uključeni su u prvi Godišnji regionalni i lokalni barometar koji obuhvaća cijeli EU i koji je predsjednik OR-a Apostolos Tzitzikostas 12. listopada predstavio na 18. Europskom tjednu regija i gradova .

Michael Murphy (IE/EPP), predsjednik povjerenstva ECON i član Vijeća Grofovije Tipperary: „Pozdravljam današnju objavu zajedničke ankete OR-a i OECD-a. Njezini pravovremeni rezultati pomoći će nam u donošenju informiranih političkih odluka kako bismo lokalnim i regionalnim vlastima pružili potporu u ublažavanju posljedica pandemije na njihove financije. Kao predvodnice u borbi protiv posljedica ove dosad nezabilježene krize, mnoge su lokalne i regionalne vlasti izložene ekstremnim financijskim pritiscima. Sve razine vlasti sada moraju udružiti snage kako bismo osigurali održiv i neometan oporavak u kojem nitko nije zapostavljen.“

Lamia Kamal-Chaoui , direktorica OECD-ovog Centra za poduzetništvo, MSP-ove, regije i gradove: „Lokalne i regionalne vlasti prve moraju reagirati u ovoj krizi i sada osjećaju akutne financijske posljedice svojih golemih napora. One ne mogu same nastaviti s rješavanjem tog problema i sve (90 %) smatraju da je za uspješnu izlaznu strategiju od najveće važnosti odgovor na krizu koordinirati na svim razinama vlasti. Vlade moraju uložiti zajedničke napore u djelotvornu koordinaciju i provedbu smislenih politika koje će tim lokalnim i regionalnim područjima pomoći da iz krize izađu otpornija i održivija.”

Kriza utječe na prihode podnacionalnih vlasti jer je dovela do opasnog „učinka škara”, odnosno povećanja rashoda i smanjenja prihoda. S jedne strane, 86 % regija i gradova očekuje velik ili umjeren negativan učinak na svoje rashode, i to posebno u području socijalnih usluga (64 %) i socijalnih naknada (59 %), a s druge ih strane 90 % predviđa smanjenje prihoda. Očekuje se da će najugroženiji biti prihodi od poreza, čiji znatan ili umjeren pad predviđa 83 % ispitanika.

U trenutku provođenja ankete oko 24 % podnacionalnih vlasti planiralo je ponovo se zadužiti kako bi se nosilo s krizom. Ukupno 13 % ispitanika već se prijavilo za dodatna sredstva EU-a, a 49 % ih je tu mogućnost razmatralo.

Anketa je pokazala i da bi kriza uzrokovana COVID-om 19 mogla promijeniti prioritete u politici regionalnog razvoja. Lokalne i regionalne vlasti pozivaju na to da se veća pažnja posveti cjenovno pristupačnim i dostupnim kvalitetnim osnovnim uslugama na svim područjima, među ostalim zdravstvenim uslugama (76 %), uslugama koje povećavaju regionalnu otpornost (69 %) i uslugama koje smanjuju digitalni jaz među regijama (68 %).

Na današnjem sastanku, članovi i članice povjerenstva ECON održali su i prvu raspravu o nacrtu mišljenja „Akcijski plan za kritične sirovine“ , koji je pripremila Isolde Ries (DE/PES) , prva potpredsjednica Parlamenta savezne zemlje Saarland, i usvojili nacrt mišljenja „Pregled trgovinske politike“ , koji je izradio Willy Borsus (BE/Renew Europe) , potpredsjednik vlade Valonije te ministar gospodarstva i trgovine.

„XXX” , rekao je izvjestitelj Borsus. Usvajanje mišljenja zakazano je za plenarno zasjedanje OR-a- 3. i 4. veljače 2021.

Kontekst:

Zajednička internetska anketa OR-a i OECD-a provedena je u lipnju i srpnju 2020. Zaprimljeno je 300 odgovora predstavnika regionalnih, područnih i općinskih vlasti u 24 države članice Europske unije (od ukupno 480 ispitanika, ako dodamo dionike poput poduzeća, akademske zajednice, nevladinih organizacija itd.). Većina ispitanika bila je iz općina (59 %) ili regija (26 %). Oko 18 % ih je bilo iz Španjolske, 15 % iz Italije, 6 % iz Slovačke i 6 % iz Poljske. Nije bilo ispitanika iz danskih, irskih i luksemburških lokalnih i regionalnih vlasti.

Kratki pregled glavnih zaključaka dostupan je ovdje na svim jezicima EU-a.

Svi rezultati dostupni su ovdje [poveznica] u detaljnijem izvješću OECD-a o politikama.

Prvi Regionalni i lokalni barometar EU-a dostupan je ovdje .
Glavni nalazi prikazani su u kratkom sažetku . Podaci o regionalnom gospodarskom učinku dostupni su ovdje .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Upiti medija o zajedničkoj anketi OECD-a i OR-a mogu se uputiti:

Alexandra Taylor

Tel.+33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Share: