Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
COP26: Lokalni čelnici i čelnice pozivaju glavnog pregovarača EU-a, potpredsjednika Timmermansa, da radi zaštite ljudi i planeta u konačne zaključke iz Glasgowa uključi regionalnu i lokalnu dimenziju  

Podnacionalne vlasti provode 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena i 90 % politika za prilagodbu klimatskim promjenama. Njihov doprinos napokon se mora priznati kako bi se izbjegla klimatska kriza.

Dva tjedna prije pregovora UN-a o klimi , koji će se održati u Glasgowu, Europski odbor regija usvojio je rezoluciju o 26. konferenciji stranaka (COP26) u kojoj je iznio svoje zahtjeve u vezi s klimom . Dok se svijet suočava s dosad nezabilježenim toplinskim udarima, poplavama, uraganima i podizanjem razine mora, lokalni čelnici i čelnice EU-a pozvali su UN i nacionalne vlade da službeno priznaju, prate i potiču smanjenje emisija stakleničkih plinova koje provode gradovi, lokalne vlasti i regije diljem svijeta. Veća ambicioznost u području klime, transparentnost i odgovornost u smanjenju emisija stakleničkih plinova i financiranje borbe protiv klimatskih promjena koje pomaže najugroženijim skupinama tri su ključne teme za konferenciju u Glasgowu.

Odbor, EU-ova skupština izabranih lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica, podsjeća na to da se u Pariškom sporazumu iz 2016. prepoznaje ključna uloga višerazinskog upravljanja u klimatskim politikama, kao i potreba za suradnjom s regijama i gradovima. Odbor stoga poziva da se to načelo provodi u praksi i da se klimatske obveze koje preuzimaju podnacionalne vlasti uzmu u obzir uspostavom sustava regionalno i lokalno utvrđenih doprinosa, kojim bi se uvažilo, pratilo i poticalo smanjenje emisija stakleničkih plinova koje provode gradovi, lokalne vlasti i regije u cijelom svijetu.

Apostolos Tzitzikostas , predsjednik Europskog odbora regija i guverner Regije Središnja Makedonija u Grčkoj, izjavio je: „Svijet ne ide u smjeru izbjegavanja klimatske krize. Obveze koje preuzimaju podnacionalne vlasti moraju se uzeti u obzir i one moraju dobiti službeno mjesto u pregovorima o klimi. Pozivam izvršnog potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa da kao pregovarač EU-a osigura uključivanje regionalne i lokalne dimenzije u zaključke s 26. konferencije stranaka. Više si ne možemo dopustiti da ignoriramo važnu ulogu i resurse koji su regijama, gradovima i selima potrebni kako bi ostvarili rezultate u djelovanju u području klime. U suprotnom, nastavit ćemo s razočaravajućim rezultatima za naše mlade ljude i naš planet.”

Rezolucija o COP26 usvojena je na plenarnom zasjedanju na kojem je održana rasprava s Virginijusem Sinkevičiusom , povjerenikom EU-a za okoliš, oceane i ribarstvo, koji je izjavio: „Potrebno nam je veliko zalaganje regija i općina Europe da bismo ostvarili smanjenje od 55 % emisija do 2030. U slučajevima kad dekarbonizacija predstavlja poseban izazov, na primjer, kad su posrijedi zgrade, potrebna su lokalna rješenja. Nedavni nagli porast globalnih cijena energije još više ističe potrebu za većim udjelom energije iz obnovljivih izvora i učinkovitijom uporabom energije. Namjenska sredstva za pomoć građanima u financiranju ulaganja u energetsku učinkovitost osigurat će se iz novog Socijalnog fonda za klimatsku politiku. Regionalne vlasti imaju ključnu ulogu u provedbi globalnih klimatskih ciljeva.”

Minna Arve , potpredsjednica mreže ICLEI (Lokalne vlasti za održivost) i gradonačelnica Turkua, u raspravi je izjavila: „Gradovi i čelne osobe u gradovima trebaju postati istinski partneri u višerazinskom sustavu upravljanja. Mora im se omogućiti da doprinose oblikovanju pravnih, fiskalnih i financijskih okvira kojima se uređuje provedba njihovih ambicioznih lokalnih strategija. Samo ćemo na taj način moći brzo prijeći s planova i strategija na stvarno djelovanje. Zajedno možemo ostvariti napredak u pogledu UN-ovih ciljeva održivog razvoja i Pariškog klimatskog sporazuma.”

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), gradonačelnik Autuna i izvjestitelj za mišljenje „Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. uoči konferencije COP26“ , rekao je: „Naša je poruka da je višerazinsko upravljanje u području klime rješenje za ostvarivanje doista djelotvornih mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima. Također je izuzetno bitno poticati ambicioznije klimatske ciljeve i insistirati na tome da nacionalne vlade povećaju svoje obveze u području klime. Naša je odgovornost da nastavimo raditi na formalnom priznavanju sposobnosti gradova i regija da doprinose provedbi Pariškog klimatskog sporazuma, ističući ono što nam je, kao lokalnim i regionalnim vlastima, potrebno za provedbu klimatske politike.”

Odbor je dao primjer svojom Edinburškom deklaracijom o biološkoj raznolikosti, koju je danas potpisao predsjednik Tzitzikostas nakon što ju je Predsjedništvo usvojilo. U Edinburškoj deklaraciji o globalnom okviru za biološku raznolikost nakon 2020. iznose se težnje i obveze podnacionalnih vlasti u pogledu zaštite i poboljšanja biološke raznolikosti u sljedećem desetljeću. Predsjednik Odbora tijekom rasprave ujedno je pozvao članove i članice na djelovanje i pokrenuo kampanju Odbora – Zeleni plan na lokalnoj razini – u kojoj se navodi deset mjera koje lokalni čelnici i čelnice trebaju provesti . Jedna od aktivnosti je sadnja drveća, čime će se pridonijeti ostvarenju obećanja Europske komisije da će do 2030. godine posaditi tri milijarde stabala.

U rezoluciji se ističe da su mnoge europske regije i gradovi već proglasili stanje klimatske krize i preuzeli ambicioznije obveze u području klime od svojih zemalja. Osim toga, Odbor poziva stranke UNFCCC-a da obvežu nacionalne vlade da se savjetuju s lokalnim i regionalnim vlastima te da ih uključuju u planiranje obveza koje preuzimaju.

Dodatne informacije

Informacije o aktivnostima OR-a tijekom 26. konferencije stranaka dostupne su na našem specijalnom portalu .

Svojom vodećom inicijativom Zeleni plan na lokalnoj razini OR doprinosi ubrzavanju djelovanja u području klime u gradovima i regijama te provedbi europskog zelenog plana na svim područjima. Kad je riječ o Europi, OR ponovno poziva da se lokalnim i regionalnim vlastima omogući izravan pristup fondovima EU-a kako bi provodile lokalne i regionalne projekte u okviru zelenog plana.

Članovi i članice izaslanstva OR-a na konferenciji COP26:

David Crous

Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :