Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
COP24: gradovi i regije traže formalnu ulogu u Pariškom sporazumu  
Europski odbor regija u Katowicama udružuje snage sa svjetskim mrežama lokalnih vlasti kako bi za regije i gradove zatražio formalnu ulogu u Pariškom sporazumu

U gradovima se ispušta 70 % svjetskih emisija stakleničkih plinova, a lokalne vlade odgovorne su za više od 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena i za do 90 % mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. Međutim, Pariški sporazum ne sadrži sustav za praćenje obveza i postignuća gradova i regija u smanjenju emisija CO 2 i izvješćivanje o njima. Poziv da se doprinosima određenima na podnacionalnoj razini u okviru Pariškog sporazuma dopunjuju nacionalne obveze naišao je na velik odjek u Katowicama jer se sve više uviđa da se samo tako mogu ostvariti ciljevi na području emisija. Europski odbor regija uzeo je riječ na plenarnom zasjedanju konferencije Ujedinjenih naroda (UN) COP24 o klimatskim promjenama kako bi za gradove i regije zatražio formalnu ulogu u provedbi Pariškog sporazuma, čiji je cilj ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 °C iznad razine u predindustrijskom dobu. Kliknite ovdje kako biste pristupili fotoalbumu izaslanstva OR-a na konferenciji @COP24.

Europski odbor regija na konferenciji COP24 u Katowicama ima jasan mandat, a to je obrana formalne uloge lokalnih i regionalnih vlasti u globalnom upravljanju na području klime i u provedbi Pariškog sporazuma. Tri godine nakon potpisivanja Pariškog sporazuma konferencija u Katowicama predstavlja dobrovoljni rok za usvajanje odlučnog programa rada kako bi se taj sporazum počeo provoditi.

Slijedi sažetak glavnih aktivnosti i izjava OR-a na konferenciji COP24.

13. prosinca 2018.

Prvi potpredsjednik OR-a Markku Markkula (FI/EPP) održao je u paviljonu EU-a glavni govor na zatvaranju posebnog zasjedanja posvećenog glavnim čimbenicima postizanja ugljične neutralnosti u europskoj industriji. Predsjednik Gradskog vijeća Espooa poručio je: „Pozdravljamo pozitivne namjere i trendove energetski intenzivnih industrija u pogledu smanjenja ugljičnog otiska. Možete računati na našu potporu u razvijanju partnerstava radi punog iskorištavanja potencijala strateškog plana za energetske tehnologije i u promicanju istraživanja i inovacija dok istovremeno predvodimo suradnju između EU-a, država članica, regija, industrije i istraživačkih institucija. Industrijska transformacija Europe mora biti prioritet programa Obzor Europa, kao i regionalnih i privatnih ulaganja. Ako ne dođe do dekarbonizacije industrijskog sektora, nećemo uspjeti ostvariti energetske i klimatske ciljeve za 2030. ni ispuniti svoje obveze iz Pariškog sporazuma, a kamoli postići ciljeve klimatski neutralne strategije do 2050. Danas moramo zajedno raditi na prijelazu na niskougljično gospodarstvo za opće dobro.“ Događanje „Ususret uspješnoj ugljično neutralnoj industriji u Europi“ zajedno su organizirali Glavna uprava RTD Europske komisije te udruge Carbon Market Watch i SPIRE PPP.

12. prosinca 2018.

COP24 bio je domaćin završne sjednice talanoa-dijaloga gradova i regija na kojem je uvodne napomene iznio glavni tajnik UN-a António Guterres . U neuobičajenom formatu, tim su zasjedanjem na visokoj razini predsjedali predsjednik konferencije COP23 i premijer Fidžija Josaia Voreqe Bainimarama i državni tajnik u poljskom Ministarstvu energetike i opunomoćenik za predsjedništvo konferencije COP24 Michał Kurtyka .

Cor Lamers (NL/EPP) , gradonačelnik Schiedama i predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE, uzeo je riječ na plenarnom zasjedanju u ime lokalnih vlasti cijelog svijeta kako bi zatražio formalno uključivanje gradova i regija u Pariški sporazum. Cor Lamers iznio je političku poruku u ime Skupine lokalnih vlada i općinskih vlasti (LGMA). Ta skupina – i udruga ICLEI kao njezino središnje tijelo – koordinira promatrače lokalnih vlada na međuvladinim pregovorima o klimi u okviru UNFCCC-a.

Cor Lamers izjavio je sljedeće: „U ime skupine LGMA pozivamo stranke Pariškog sporazuma da prošire talanoa-dijaloge izvan okvira konferencije COP24 te da u Pariški sporazum uključe regionalno i lokalno utvrđene doprinose u okviru nacionalno utvrđenih doprinosa. Povrh toga, preporučujemo predsjedništvu konferencije COP24 da u završnoj deklaraciji s konferencije službeno primi na znanje obveze i postignuća lokalnih i regionalnih vlada. Lokalne vlasti diljem svijeta spremne su ostvariti rezultate. Možete računati na nas.“

Putem skupine LGMA lokalne i regionalne vlade iz cijelog svijeta potiču sve stranke da osiguraju da se sljedeći navod unese u završnu deklaraciju s konferencije COP24. „Pozdravljamo ishod i rezultate talanoa-dijaloga i pozivamo stranke da ih koriste za svoje nacionalno utvrđene doprinose.” Lokalne vlade preporučuju predsjedništvu konferencije COP24 da pojača formulaciju odjeljka upućivanjem na višerazinsko djelovanje te da odjeljak unese u završnu deklaraciju konferencije COP24.

U svojem posljednjem izvješću o odstupanjima u vrijednostima emisija UN je potvrdio potencijal gradova i regija u borbi protiv globalnog zagrijavanja, ali je također priznao da je njihov utjecaj „slabo dokumentiran”. Regionalno i lokalno utvrđeni doprinosi osmišljeni su kako bi se riješio taj problem nedostatka podataka, uz istodobno smanjenje odstupanja u vrijednostima emisija i povećanje ambicija na području klime.

Na kraju zasjedanja predsjedništva konferencije COP23 i COP24 odaslala su talanoa-poziv na djelovanje . Talanoa -dijaloge pokrenulo je fidžijsko predsjedništvo konferencije COP23 prošle godine kao globalni pospješujući okvir za dijalog kako bi se uzeli u obzir zajednički napori u pogledu klime koje poduzimaju podnacionalne vlade, civilno društvo i poduzeća u cilju boljeg donošenja odluka na području klime na razini UN-a. Tijekom 2018. skupina LGMA sudjelovala je u više od 60 talanoa-dijaloga u 40 zemalja, a domaćini 52 dijaloga bile su lokalne i regionalne vlade, njihove mreže ili partneri.

Predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE Cor Lamers sastao se 12. prosinca sa svojom kolegicom u Europskom parlamentu, Adina-Ioanom Vălean (RO/EPP) , predsjednicom Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI). Oboje su prisustvovali informativnom sastanku o tijeku pregovora u okviru konferencije COP24 kojim je predsjedao povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete .

11. prosinca 2018.

OR je 11. prosinca sudjelovao na Danu Europske unije za energiju održanom u paviljonu EU-a na konferenciji COP24. Na posebnom sastanku posvećenom rudarskim regijama prvi potpredsjednik OR-a Markku Markkula (FI/EPP) izjavio je: „Primjer rudarskih regija pokazuje koliko je višerazinsko upravljanje važno za provođenje energetske tranzicije. Nacionalne vlade, gradovi i regije, industrija, akademska zajednica, građani i EU moraju raditi zajedno da osiguraju uspjeh te transformacije. Za prestanak korištenja ugljena od presudne su važnosti nove tehnologije i izgradnja kapaciteta. Rudarskim regijama potrebne su odlučne i prilagođene financijske mjere. Stoga pozdravljamo prijedlog zastupnika u EP-u i predsjednika odbora ITRE Jerzya Buzeka da se u idućem višegodišnjem proračunu EU-a Fondu za pravednu energetsku tranziciju dodijele 4,8 milijardi eura.“ OR podržava Platformu za rudarske regije u tranziciji koju je Europska komisija osnovala prije samo godinu dana u sklopu paketa za čistu energiju.

Povjerenik EU-a Miguel Arias Cañete izjavio je: „U cijelom EU-u u industriji ugljena zaposleno je 240 000 radnika. Aktivni ugljenokopi postoje u 41 regiji u 12 država članica. Izazov koji predstavlja tranzicija želim pretvoriti u priliku za rudarske regije. To je moguće i izvedivo. Već smo dodijelili potporu za strukturne reforme u 13 pilotnih regija u Slovačkoj, Poljskoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Češkoj, Njemačkoj i Španjolskoj.“

Kako bi ojačali svoje strateško partnerstvo, OR i ICLEI (Lokalne vlasti za održivost) održali su 11. prosinca bilateralni sastanak na konferenciji COP24. „Pregovori o klimi koji su u tijeku izvrsna su prilika da se sastanemo i osvrnemo na našu dosadašnju, tekuću i buduću suradnju na području klimatske politike, kao i na području zaštite i očuvanja biološke raznolikosti”, izjavio je Markku Markkula (FI/EPP) . Ashok Sridharan , predsjednik ICLEI-ja i gradonačelnik Bonna, pozvao je članove OR-a da nastave osiguravati provedbu ciljeva na području klime i biološke raznolikosti u Europi te da se i dalje zalažu za veću ambicioznost i snažnije financijske mehanizme.

Izaslanstvo OR-a prisustvovalo je 11. prosinca, zajedno sa zastupnicima u Europskom parlamentu i izaslanicima država članica, informativnom sastanku Europske komisije o napretku u pregovorima na konferenciji COP24 . Andrew Cooper (UK/EA) , član općinskog vijeća Kirkleesa (Ujedinjena Kraljevina) i izvjestitelj za mišljenje „Upravljanje u području klime nakon 2020.“ ovim se riječima obratio povjereniku Ariasu Cañeteu: „Želimo vidjeti konačni politički dokument s konferencije COP24 i želimo da lokalne i regionalne vlasti imaju formalnu ulogu. Želimo da se uvaži činjenica da smo mi oni koji će na terenu ostvarivati rezultate. Moramo biti uključeni i naš se doprinos mora uvažiti.” Povjerenik Arias Cañete odgovorio je: „Svjesni smo da su nam za provedbu klimatskih politika potrebni gradovi i regije. Još nam nije poznat tekst koji će predsjedatelji objaviti danas poslijepodne. Taj je navod uključen i nastojat ćemo podržati tu zamisao.”

10. prosinca 2018.

Andrew Cooper (UK/EA) obratio se prisutnima u paviljonu EU-a kako bi ponovio poziv OR-a da se „u izvješća o nacionalnom inventaru koja se podnose u skladu s okvirom transparentnosti Pariškog sporazuma uključi poseban odjeljak o mjerama ublažavanja koje poduzimaju podnacionalne vlade“. Izvjestitelj Cooper imao je priliku prenijeti te poruke u njemačkom paviljonu, zajedno s Ashokom Sridharanom , predsjednikom ICLEI-ja i gradonačelnikom Bonna , na sjednici posvećenoj temi „Pokazatelji ciljeva održivog razvoja za gradove: poticaj za veće ambicije u pogledu lokalno utvrđenih doprinosa”.

Na Danu Globalnog sporazuma gradonačelnika, obilježenom 10. prosinca u paviljonu EU-a, Markku Markkula (FI/EPP) je izjavio: „Vrijeme je za veće ambicije u pogledu klime, trenutak je za djelovanje. Gradovi i regije spremni su povećati svoje doprinose na području klime kako bi dopunili nacionalne obveze. Slogan je poljskog predsjedanja konferencijom COP24 „Promjene ostvarujemo zajedno”. Mi, lokalne i regionalne vlade, ambiciozni smo, uključivi i inovativni. Znamo kako provoditi klimatske mjere. Danas je naša poruka strankama UN-a: Možete računati na nas.“ To su događanje suorganizirali GU CLIMA Europske komisije, ICLEI, ured Sporazuma gradonačelnika i OR. Markku Markkula sastao se s gradonačelnikom Katowica Marcinom Krupom i čestitao gradu domaćinu na pristupanju Sporazumu gradonačelnika s obzirom na to da je „potrebno povećati broj gradova koji se zalažu za klimatske mjere kako bi se ispunila obećanja iz Pariškog sporazuma”.

Sirpa Hertell (FI/EPP) , izvjestiteljica za mišljenje OR-a o strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama i članica Gradskog vijeća Espooa, održala je 10. prosinca bilateralni sastanak sa Savezom za borbu protiv klimatskih promjena. Izvjestiteljica Hertell poručila je: „Slažemo se s našim partnerskim mrežama da je vrijeme da se lokalne klimatske mjere pojačaju. Kako bismo zaustavili globalno zagrijavanje, potreban nam je nov gospodarski i socijalni model, koji može biti uspješan samo ako je utemeljen na lokalnoj razini.”

Gradonačelnik Katowica Marcin Krupa pozvao je izaslanstvo OR-a na konferenciji COP24 na skup Klimatska tranzicija u Katowicama: Kulminacija gradova i regija na konferenciji COP24 , održan 10. prosinca. To je bila prilika da se prikaže više od 60 talanoa-dijaloga gradova i regija i da se održi okrugli stol o klimatskim mjerama na lokalnoj razini prilikom kojeg je prvi potpredsjednika OR-a Markku Markkula izložio ključne političke poruke OR-a konferenciji COP24 .

Na kraju prvog tjedna konferencije COP24 Marco Dus (IT/PES) bio je jedan od panelista na samitu o globalnom zdravlju i klimatskim promjenama 2018. Izvjestitelj za OR-ovo mišljenje o financiranju borbe protiv klimatskih promjena izjavio je da „lokalni, nacionalni i globalni kreatori politika moraju djelovati sada kako bi se znatno smanjilo onečišćenje koje utječe na klimu i izgradila otpornost na klimatske promjene. Pristup financiranju predstavlja ključni element za brojne lokalne i regionalne vlasti kad je riječ o provedbi klimatskih mjera povezanih sa zdravljem.“ Izloženost nečistom zraku uzrokuje sedam milijuna smrtnih slučajeva u svijetu svake godine. Ostvarivanjem ciljeva Pariškog sporazuma moglo bi se do 2050. spasiti otprilike milijun života godišnje u svijetu i to samo zahvaljujući smanjenju onečišćenja zraka ( WHO ).

Kako bi nastavio povećavati vidljivost gradova i regija koji provode klimatske mjere OR je, uz posebne brošure s najboljim praksama za konferenciju COP24 , koordinirao prisutnost na konferenciji dobitnika nagrade „Sporazum gradova u žiži događanja“ 2018. Izaslanstvu OR-a u drugom su se tjednu COP-a pridružili Roberto Campelli , gradonačelnik Monsana , Erik Lauritzen , gradonačelnik Sønderborga , i Frederic Ximeno , povjerenik za ekologiju u Gradskom vijeću Barcelone .

Kontekst:

Članovi izaslanstva OR-a na konferenciji COP24: Markku Markkula (FI/EPP) , prvi potpredsjednik i predsjednik Gradskog vijeća Espooa, Cor Lamers (NL/EPP), predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i gradonačelnik Schiedama, Valter Flego (HR/ALDE), drugi potpredsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i župan Istarske županije, Andrew Cooper (UK/EA) , koordinator kluba zastupnika EA-a u ENVE-u, izvjestitelj OR-a za upravljanje u području klime nakon 2020. i član Okružnog vijeća Kirkleesa u Ujedinjenoj Kraljevini, Marco Dus (IT/PES) , izvjestitelj za financiranju borbe protiv klimatskih promjena i član Općinskog vijeća Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPP) , izvjestiteljica OR-a o strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama i članica Gradskog vijeća Espooa, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinator kluba zastupnika ALDE-a u ENVE-u i član Gradskog vijeća Rakverea, Daiva Matoniene (LT/ECR) , koordinatorica kluba zastupnika ECR-a u ENVE-u i članica Općinskog vijeća Šiauliaija, i André Van De Nadort (NL/PES) , koordinatora kluba zastupnika PES-a u ENVE-u i gradonačelnik Weststellingwerfa.

Političke poruke s konferencije COP24 i izaslanstvo na konferenciji COP24

Brošura s najboljim praksama s konferencije COP24

Regionalno i lokalno utvrđeni doprinosi

Ambasadori Sporazuma gradonačelnika

Klimatske promjene 18/11/2018: Možete računati na nas (predgovor predsjednika OR-a Karl-Heinza Lambertza i prvog potpredsjednika Markkua Markkule)

15/11/2018 COP24: Sve spremno?

19/09/2018 Lokalne vlade podižu razinu ambicija u pogledu klime

06/07/2018 Klimatske promjene: za provedbu Pariškog sporazuma potrebni su veća ambicioznost i nov način upravljanja

Za više informacija posjetite internetske stranice OR-a posvećene konferenciji COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: