Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Izvješće Komisije poziva se na inicijativu REGHUB i upućuje na jačanje suradnje s Odborom regija radi doprinosa vlastitom procesu oblikovanja politika  

U posljednjem izvješću o pregledu stanja u području bolje izrade zakonodavstva objavljenom 15. travnja, Europska komisija primila je na znanje korake koje je Europski odbor regija u posljednje vrijeme poduzeo u pogledu provedbe prošlogodišnjih preporuka Radne skupine za supsidijarnost.

U izvješću se navodi da je „Radna skupina istaknula i probleme s prikupljanjem mišljenja lokalnih i regionalnih vlasti u cijeloj Uniji, nakon čega je Odbor regija pokrenuo pilot-projekt Mreža regionalnih središta za ocjenjivanje provedbe politika EU-a (RegHub) čiji je cilj ocijeniti provedbu zakonodavstva EU-a u praksi (20).

Komisija će pojačati suradnju s Odborom regija, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, predstavništvima Komisije u državama članicama, nacionalnim tijelima i drugim predstavničkim udrugama kako bi sve dionike upoznala s načinima na koje mogu doprinijeti Komisijinu procesu oblikovanja politika.“​

Share: