Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Kohezijskom politikom mora se u većoj mjeri promicati rodna ravnopravnost u Europi  

Kohezijska politika mora se baviti pitanjima rodne ravnopravnosti i sudjelovanja žena na tržištu rada, koja su ključna za ostvarivanje veće gospodarske i socijalne kohezije u Europi. To je poziv iz mišljenja Donatelle Porzi, članice Regionalne skupštine talijanske regije Umbrije, koje je usvojeno na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija (OR) održanom 2. prosinca. Lokalni i regionalni čelnici i čelnice smatraju da je uključivanje rodne perspektive u nacionalne planove za oporavak i otpornost od presudne važnosti.

Tijekom rasprave na plenarnom zasjedanju o mišljenju o rodnoj dimenziji strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2021. – 2027. članovi i članice OR-a naglasili su važnost rodne ravnopravnosti za ostvarivanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europi. Stoga bi rodna ravnopravnost trebala biti horizontalni kriterij za pripremu programa kohezijske politike, cilj koji treba nastojati ostvariti programima i snažan čimbenik nužan za postizanje ciljeva kohezijske politike u pogledu održivog i uravnoteženog razvoja.

Izvjestiteljica  Donatella Porzi  (IT/PES), članica Regionalne skupštine Regije Umbrije, poručila je: „Kohezijska politika trebala bi poslužiti za smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika među regijama, ali koja je njezina uloga u smanjivanju rodne neravnopravnosti? U kontekstu oporavka EU-a nakon pandemije ključno je pronaći konkretne alate za promicanje rodne ravnopravnosti kako bi se pomoglo našem društvu u cjelini. Kohezijski fondovi mogu imati konkretan učinak na poboljšanje politika skrbi o djeci, podupiranje poduzetništva među ženama ili promicanje sudjelovanja žena na tržištu rada u ruralnim područjima. To je polazište za pravednu tranziciju.”

Raspravi na plenarnom zasjedanju pridružila se i Monika Vana (AT/GREEN), zastupnica u Europskom parlamentu i izvjestiteljica za rodnu dimenziju kohezijske politike.

Članovi i članice OR-a naglašavaju da kohezijska politika i načini uspostave operativnih programa mogu posebno doprinijeti stvarnom povećanju ravnopravnosti muškaraca i žena, u odnosu na opseg, prirodu i usmjerenost financiranja. Stoga pozivaju na to da se postizanje rodne ravnopravnosti potiče ne samo sredstvima Europskog socijalnog fonda nego i sredstvima svih ostalih fondova, kao što su Fond za regionalni razvoj ( EFRR ) i Poljoprivredni fond za ruralni razvoj ( EPFRR ). U tim je područjima pitanje rodne ravnopravnosti i sudjelovanja žena na tržištu rada često još i važnije.

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice preporučuju tijelima koja upravljaju europskim programima za razdoblje 2021. – 2027. da osmisle projekte i mjere za promicanje rodne ravnopravnosti, kao što je podupiranje ravnoteže između poslovnog i privatnog života i poticanje reintegracije žena koje su izgubile posao zbog pandemije COVID-a 19. Ta je kriza doista posebno teško pogodila sektore koji zapošljavaju velik broj žena, kao što su zdravstvena skrb i skrb o djeci, i tako još i povećala rodne nejednakosti.

Naposljetku, članovi i članice OR-a smatraju da je od ključne važnosti da se rodna perspektiva uključi i u nacionalne planove oporavka osmišljene u okviru instrumenta Next Generation EU , pri čemu na glavne projekte treba primjenjivati načela i alate za procjenu rodnih aspekata.

Kao prvi korak, Europska komisija planira sljedeće godine predstaviti novu metodologiju kojom bi se trebao procjenjivati kako na rodnu ravnopravnost utječe niz programa koje financira EU i kojima izravno upravlja sama Komisija. Ta inicijativa zasad ne obuhvaća programe kohezijske politike, ali bi se u kasnijoj fazi mogla proširiti na sve programe s podijeljenim upravljanjem.

Kontekst:

OR-ovo Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) usvojilo je 24. studenog nacrt mišljenja „Rodna ravnopravnost i klimatske promjene: prema uključivanju rodne perspektive u europski zeleni plan“ izvjestiteljice Kate Tüttő (HU/PES). O tom će se tekstu glasati na plenarnom zasjedanju u siječnju 2022.

 

U mišljenju „ Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. “ izvjestiteljice Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) OR „traži od europskih institucija, uključujući Odbor regija, da usvoje kodekse ponašanja kojima se potiče ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca kad je riječ o njihovu sastavu i rukovodećim položajima, pri čemu je krajnji cilj rodna ravnopravnost u članstvu OR-a“.

OR je kao tijelo EU-a 2018. usvojio strategiju za rodnu ravnopravnost koja se redovito ažurira. U ožujku 2018. Predsjedništvo OR-a usvojilo je „politiku u skladu s kojom na događanjima i konferencijama čiji je OR organizator, domaćin ili suorganizator paneli ne smiju biti sastavljeni isključivo od muških članova“.

Sve informacije o aktivnostima OR-a za promicanje rodne ravnoteže na lokalnoj i regionalnoj razini dostupne su ovdje .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023