Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Kohezija, konkurentnost, konvergencija: portugalski premijer poziva na izdvajanje većih resursa i na veća regionalnih ulaganja u Europi  

Portugalski premijer Antonio Costa pridružio se stotinama lokalnih i regionalnih čelnika u raspravi o budućnosti Europe. Tijekom rasprave održane s Europskim odborom regija (OR), premijer je izjavio da Europa mora hitno promijeniti putanju i na globalno tržišno natjecanje reagirati smanjenjem regionalnih razlika, povećanjem doprinosa država članica proračunu EU-a, jačanjem regionalnih ulaganja i uključivanjem svih razina vlasti.

Premijer Costa , bivši član OR-a, rekao je da EU mora dati prioritet socijalnoj koheziji i konvergenciji regija i gradova i pozvao na povećanje proračuna EU-a, rekavši da 1 % BND-a nije dovoljno: „U globaliziranom svijetu Europi trebaju veći stupanj kohezije i konkurentnije gospodarstvo. Pokušavajući odgovoriti na nove izazove ne smijemo oslabiti temelje naše Unije kao što su zajednička poljoprivredna ili kohezijska politika. Imamo ambiciju i imamo politike koje nam omogućavaju njezino ostvarenje. Želimo li da nam Unija bude snažnija, otpornija na krizne situacije i spremnija na suočavanje s novim izazovima, moramo joj osigurati više resursa.“

Govoreći tijekom rasprave održane u okviru plenarnog zasjedanja, predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz se s time složio izjavivši: „Na svima nama je odgovornost da Europu vratimo na pravi put uravnoteženog gospodarskog rasta. Socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija u srži su naše Unije, ali nam trebaju veća regionalna i ruralna ulaganja. Sljedeći proračun EU-a odredit će u kojem će se smjeru Europa kretati. Države članice stoga moraju povećati, a ne smanjiti, financijska sredstva regija i gradova namijenjena otvaranju radnih mjesta i produbljivanju europske integracije”.

Putem inicijative #CohesionAlliance (Savez za kohezijsku politiku) koja obuhvaća cijeli EU, Europski odbor regija se, zajedno s teritorijalnim udrugama, zalaže za to da regionalna ulaganja EU-a budu uključena u sljedeći proračun EU-a, a premijer Costa također je iznio argumente u korist jake kohezijske politike. „Zahvaljujući kohezijskoj politici Europa je doprla do svakog sela, svakog grada i svake europske ulice”, rekao je. „Zbog toga kohezija ne može i ne smije biti jedna od varijabli za prilagodbu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.”

Tijekom rasprave, članovi Europskog odbora regija – skupštine lokalnih i regionalnih čelnika EU-a-– podržali su premijerovu viziju. Rekli su da uviđaju potrebu za obnavljanjem europskog gospodarstva jačanjem teritorijalne kohezije, infrastrukture i održivosti okoliša. Složili su se da to od EU-a zahtijeva posvećivanje veće pažnje ulozi i učinku lokalnih i regionalnih vlasti odgovornih ne samo za upravljanje regionalnim gospodarstvima već i za jasno formuliranje stavova glasača te udruživanje zajednica za podršku politikama EU-a.

Portugalski premijer dodao je da hitno treba dovršiti europsku monetarnu uniju: „Strukturne slabosti europodručja još uvijek nisu uklonjene. Dokle god ekonomska i monetarna unija ne bude dovršena, postoji opasnost od novih kriznih situacija. Zato se zalažem za uspostavu proračuna europodručja temeljenog na vlastitim sredstvima.“

***

Napomena urednicima:

Ova rasprava doprinosi inicijativi Odbora „Promišljanje o Europi“ u okviru koje njegovi članovi održavaju stotine rasprava s građanima. Sadržaj tih rasprava prikuplja se u izvješću koje se kasnije ove godine podnosi Europskom vijeću.

Kako bi argumentirano ukazao na potrebu za jačom kohezijskom politikom za sve regije i gradove nakon 2020., Odbor je, zajedno s vodećim teritorijalnim udrugama EU-a, pokrenuo #CohesionAlliance: pokret građana otvoren svima koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje predstavljati jedan od temelja budućnosti EU-a. Od svog pokretanja u listopadu prošle godine, Savez svakodnevno privlači nove potpisnike, uključujući lokalne i regionalne vlasti, zastupnike u EP-u, poslovne udruge, akademsku zajednicu, sindikate i skupine za strateško promišljanje.

Snimku rasprave možete pogledati na EbS, a preuzimanje fotografija je besplatno.

Kontakt:
Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :