Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Kohezija i partnerstvo moraju biti pokretačka snaga europskog oporavka  

#Cohesion Alliance Savez za koheziju na razini EU-a od 12 000 potpisnika koji poziva na snažniju kohezijsku politiku nakon 2020. – pozdravlja revidirane prijedloge Europske komisije za proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i Plan oporavka, uključujući produženje postojećih kohezijskih programa uz povećanu fleksibilnost i dodatno financiranje. Međutim, Savez poziva Europsku komisiju i države članice da osiguraju uključenost gradova, općina i regija te zadrže snažan naglasak na koheziji u svim mjerama oporavka u cilju obnove gospodarstva, poticanja održivosti i jačanja teritorijalne i socijalne strukture naše Unije, među ostalim kroz postupak europskog semestra.

Višegodišnji financijski okvir EU-a (VFO) i Plan oporavka moraju se usredotočiti na koheziju kao temeljnu vrijednost Europske unije kako bi se rješavali veliki izazovi kao što su europski zeleni plan, ciljevi održivog razvoja, europski stup socijalnih prava i digitalna transformacija. U trenutačnoj krizi gradovi, općine i regije više nego ikad trebaju izravnu potporu snažne kohezijske politike kako bi se spriječilo produbljivanje regionalnih nejednakosti i asimetričan oporavak jer države članice raspolažu različitim financijskim sredstvima za suočavanje s trenutačnim gospodarskim i socijalnim izazovima.

Savez za koheziju (# CohesionAlliance) pozdravlja prijedlog Europske komisije da se osigura uloga kohezijske politike kao snažne politike EU-a za dugoročna ulaganja, kao i ulaganje od 55 milijardi EUR (prema cijenama iz 2018.) u okviru programa REACT-EU kako bi se pružio učinkovit odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 i njezine društvene i gospodarske posljedice. Produženjem postojećih operativnih programa omogućit će se brza provedba ključnih ulaganja. Osim toga, povećana fleksibilnost za prijenos sredstava između fondova i širenje područja primjene kako bi se pružila potpora sektorima zdravstvenih usluga, turizma i kulture te osigurao obrtni kapital malim i srednjim poduzećima pomoći će lokalnim i regionalnim vlastima da ulažu novac tamo gdje je to najpotrebnije, pod uvjetom da se u potpunosti poštuju temeljna načela kohezije.

Međutim, Savez je zabrinut da, ne uzmu li se u obzir različite potrebe regija, gradova i općina, te bez snažne uključenosti lokalnih aktera, postoji rizik od neuspjeha Mehanizma za oporavak i otpornost, što je najmoćniji instrument ulaganja u okviru planova oporavka EU-a. Za sada je većina mjera usmjerena samo na države članice, ali pritom nije razjašnjeno koliki bi utjecaj imale lokalne i regionalne vlasti u prilagodbi programa i u potrošnji sredstava. Snažna povezanost Mehanizma s europskim semestrom i preporukama za pojedine zemlje može dovesti do daljnje centralizacije planova oporavka. Savez poziva sve europske i nacionalne institucije, a posebno povjerenicu EU-a za reforme i koheziju Elisu Ferreiru, da poduzmu potrebne korake kako bi se osiguralo da su nacionalni planovi za oporavak i otpornost u skladu s načelom partnerstva, da odgovaraju na stvarne potrebe građana i poduzeća te da omogućuju snažniju i strukturiraniju uključenost lokalnih i regionalnih vlasti.

Partnerske organizacije koje čine Savez za koheziju (#CohesionAlliance) istakle su svoje prioritete u nacrtu nove deklaracije kojom se kohezija potvrđuje kao temeljna vrijednost Europske unije i ključni cilj svih njezinih politika i ulaganja. Partneri u sklopu Saveza za koheziju 2.0 objavit će novu deklaraciju tijekom svog sljedećeg sastanka početkom lipnja.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli: