Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Koalicija na razini cijelog EU-a potiče nacionalne vlade da regije i gradove uključe u pripremu planova oporavka nakon COVID-a kako bi se izbjegao jaz u dostupnosti cjepiva u Europi  

Uoči sastanka Europskog vijeća Savez za koheziju (#Cohesion Alliance) – savez od 12 000 potpisnika na razini cijelog EU-a koji se zalažu za snažniju kohezijsku politiku nakon 2020. – poziva države članice da u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima rade na osmišljavanju i provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost te upravljanju tim planovima. Savez za koheziju poziva i nacionalne parlamente da što prije ratificiraju odluku o vlastitim sredstvima i time Europskoj komisiji omoguće da pozajmi do 750 milijardi EUR na tržištima kapitala kako bi odgovorila na negativne posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Usto, Savez upozorava čelnike i čelnice EU-a na opasnost od utrke za cjepivima jer će se time povećati nejednakosti između europskih regija, gradova i sela.

Lokalne i regionalne vlasti, koje su od samog početka na prvoj liniji borbe u ovoj zdravstvenoj krizi, bit će ključne za ostvarenje pravednog, održivog i otpornog oporavka u cijeloj Europi. Međutim, dok su države članice pripremale svoje nacionalne planove oporavka, postalo je jasno da naše regije, gradovi i općine, kao i naši socioekonomski partneri, u mnogim zemljama nisu na smislen način uključeni u postupak planiranja .

Oporavak Europe bit će onoliko otporan koliko bude otporan i oporavak u svim njezinim regijama, gradovima i selima. Njihove se potrebe razlikuju i učinkovit oporavak moguć je samo ako prepoznamo i svladamo brojne izazove i podjele s kojima se suočavaju sva europska područja, od ruralnih i najizoliranijih do onih najurbaniziranijih, otočnih, planinskih, rijetko naseljenih i pograničnih. Ulaganja moraju odgovarati teritorijalnim potrebama. Ako lokalne i regionalne vlasti ne budu mogle iznositi svoje stavove tijekom osmišljavanja i provedbe nacionalnih planova za oporavak i otpornost te upravljanja tim planovima, postoji ozbiljna opasnost da će mnoge regije biti zapostavljene. Lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za trećinu javnih rashoda i pola javnih ulaganja u EU-u. Bez njihova sudjelovanja oporavka jednostavno neće biti.

Europska solidarnost znači da se djelovanjem potvrđuje kohezija kao temeljna vrijednost EU-a. Stoga pozivamo sve države članice da u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima, socioekonomskim partnerima i civilnim društvom rade na osmišljavanju i provedbi nacionalnih planova oporavka i provedbi tih planova koji će biti dostavljeni Europskoj komisiji do kraja travnja. Naglašavamo da pritom treba u potpunosti poštovati načela partnerstva i višerazinskog upravljanja te potrebu lokaliziranog pristupa.

Savez za koheziju pozdravio je uspostavu instrumenta za oporavak Next Generation EU u vrijednosti od 750 milijardi EUR, poznatog i pod imenom europski plan oporavka , kao povijesni trenutak za Europsku uniju. Sada je vrijeme da se najmoćniji plan ulaganja koji je EU ikad osmislio provede u djelo. Međutim, prevelik broj država još uvijek nije ratificirao odluku o vlastitim sredstvima , zakonodavni akt kojim će se Europskoj komisiji omogućiti da pozajmi do 750 milijardi EUR na tržištu kapitala kako bi odgovorila na posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Njegova brza ratifikacija od strane svih zemalja EU-a ključna je za poticanje oporavka u Europi novim sredstvima. Nacionalni parlamenti stoga moraju što prije tu odluku ratificirati.

Europska solidarnost podrazumijeva i suradnju na provedbi istinski europske kampanje cijepljenja. Rascjepkana kampanja nikome ne koristi i ugrozila bi oporavak jer bi povećala nejednakosti među europskim regijama. Zbog toga Savez za koheziju uoči Europskog sastanka na vrhu upozorava čelnike EU-a na opasnost od utrke za cjepivima na terenu. Pozivamo na blisku koordinaciju EU-a, regionalnih i nacionalnih vlada kako bi se osiguralo ispunjavanje potreba i očekivanja svih naših građana i građanki.

Moramo uložiti sve napore u izbjegavanje jaza u dostupnosti cjepiva koji bi povećao nejednakosti među našim regijama, gradovima i selima.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023