Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Obećavajući početni interes za partnerstvo gradova u Sjevernoj Makedoniji  

Značaj lokalnih i regionalnih vlasti u procesu proširenja EU-a sve se više prepoznaje u Sjevernoj Makedoniji.

Kako je rečeno lokalnim i regionalnim političarima i političarkama 2. lipnja, općine u Sjevernoj Makedoniji iskazuju znatan interes za uspostavu izravnih partnerstava s gradovima i regijama u Europskoj uniji, a vlada Sjeverne Makedonije zalaže se za jačanje lokalnih financija.

U ime Delegacije EU-a u Sjevernoj Makedoniji Karl Giacinti izvijestio je članove Europskog odbora regija da je u novom programu potpore EU-a za lokalne vlasti u velikoj mjeri premašen očekivani broj prijava. Obratio se Zajedničkom savjetodavnom odboru za Sjevernu Makedoniju, koji je Europski odbor regija osnovao kako bi olakšao održavanje političkih kontakata i suradnju s ciljem pripreme gradova i regija Sjeverne Makedonije za izazove članstva u EU-u. Lokalni i regionalni političari i političarke iz EU-a pozdravili su najnovije informacije o pokretanju novog programa pod nazivom „EU za općine”, a brojni među njima naveli su da bi lokalne i regionalne vlasti koje predstavljaju bile zainteresirane za suradnju s partnerima iz Sjeverne Makedonije.

Sastanak je održan u kontekstu povećanja ulaganja EU-a na zapadnom Balkanu i obnovljenih napora predsjedništva Vijeća ministara EU-a, koje je trenutačno pod vodstvom Portugala, kako bi se osigurala potpora svih država članica EU-a za početak službenih pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom.

Agneza Rusi-Popovska , veleposlanica Sjeverne Makedonije pri EU-u, pohvalila je napore portugalskog predsjedništva EU-a i izjavila da je postignut „razuman kompromis” koji je ponudio „kreativno rješenje koje svima odgovara“. Tim je riječima opisala prijedlog kojim će se proces pristupanja zaštititi od mogućih bilateralnih pitanja te će se „omogućiti da se pregovori više usredotoče na prava pitanja kao što su vladavina prava, gospodarska konvergencija i usklađivanje pravila”.

David Cullen iz Glavne uprave Europske komisije za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju (GU NEAR) izjavio je da će se gospodarskim i investicijskim planom koji je prošle godine pokrenula Europska komisija, a kojim bi se moglo ostvariti 9 milijardi eura financijskih sredstava za zapadni Balkan, ubrzati zelena i digitalna tranzicija. „Blisku suradnju” s lokalnim i regionalnim vlastima opisao je „kao preduvjet” za EU jer popisu aktivnosti koje je potrebno provesti na lokalnoj razini „nema kraja”, a napomenuo je i da se više od pola od preko 700 projekata koje podupire EU provodi „izvan Skopja”.

Ministar lokalne samouprave Republike Sjeverne Makedonije Goran Milevski izjavio je da vlada uz potporu međunarodne zajednice nastavlja s novom strategijom regionalnog razvoja, novim programom održivog lokalnog razvoja i programom decentralizacije, a upravo je započeo i rad na jačanju kapaciteta lokalnih vlasti za prikupljanje poreza i drugih izvora prihoda te, kao odgovor na pandemiju, na jačanju kapaciteta lokalnih zajednica za upravljanje krizom i ubrzanje digitalizacije.

Petre Šilegov , gradonačelnik Skopja i predsjednik Udruženja jedinica lokalne samouprave Republike Sjeverne Makedonije (ZELS), naglasio je iznimno kvalitetnu suradnju sjevernomakedonskih općina s općinama zapadnog Balkana i EU-a, a posebno pohvalio suradnju na projektima s bugarskim općinama.

Program EU-a za općine

Tijekom 2020. upostavljen je program „EU za općine“ za Sjevernu Makedoniju, što odražava sve veće napore u pružanju potpore lokalnim i regionalnim vlastima u toj zemlji. G. Giacinti iz Delegacije EU-a u Sjevernoj Makedoniji rekao je prisutnima da se oko 60 jedinica lokalne samouprave u Sjevernoj Makedoniji prijavilo za sudjelovanje u programu. Izaslanstvo namjerava ove jeseni sastaviti popis općina u užem izboru, a zatim organizirati događanje za povezivanje na kojem će OR pomoći u određivanju jedinica lokalne samouprave iz država članica EU-a koje mogu ući u partnerstvo s jedinicama lokalne samouprave iz Sjeverne Makedonije. Uključena lokalna tijela od EU-a će primiti financijsku i tehničku potporu.

Jasna Gabrič (SI/Renew Europe), načelnica Općine Trbovlje i supredsjedateljica ZSO-a za Sjevernu Makedoniju, izjavila je: „Smatram da je partnerska suradnja općina iz Sjeverne Makedonije i iz EU-a jedan od najboljih načina da se lokalne vlasti Sjeverne Makedonije pripreme za pristupanje i postignu praktične rezultate koje će građani cijeniti.“ Dodala je: „Pristupanje Sjeverne Makedonije donijet će koristi lokalnim zajednicama diljem EU-a i uvjerena sam da ćemo svi uživati u proširenju naše zajednice.”

Njezin kolega iz Sjeverne Makedonije, gradonačelnik Krive Palanke Borjančo Micevski , opisao je veliku ljudsku i gospodarsku cijenu koju je ta zemlja platila zbog pandemije COVID-a 19 te je pozvao na solidarnost između lokalnih vlasti iz Sjeverne Makedonije i iz EU-a radi pomoći u prevladavanju posljedica pandemije.

Dubrovačko-neretvanski župan i izvjestitelj OR-a za proces proširenja Nikola Dobroslavić (HR/EPP) istaknuo je niz drugih načina na koje bi OR želio ojačati lokalne vlasti u Sjevernoj Makedoniji. Napomenuo je da „ne postoji integrirani sustav za praćenje i planiranje lokalnog razvoja“ te je pozvao Europsku komisiju da državama kandidatkinjama za pristupanje EU-u omogući upotrebu mehanizama kao što je TAIEX (Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija). Istaknuo je svoju potporu i potporu OR-a Sjevernoj Makedoniji (i Albaniji) da što prije započnu pregovore o pristupanju Europskoj uniji.

ZSO za Sjevernu Makedoniju usvojio je svoj program rada za razdoblje 2021. – 2025. , koji se temelji na nizu ključnih tema: lokalnoj demokraciji, dobrom upravljanju, vladavini prava i temeljnim pravima; zaštiti okoliša, djelovanju u području klime i energetici; lokalnom gospodarskom razvoju; demografskim i socijalnim pitanjima; prekograničnoj suradnji; UN-ovim ciljevima održivog razvoja, a sve to s naglaskom na istorazinskoj razmjeni među članovima i članicama iz EU-a i lokalnih vlasti Sjeverne Makedonije.

Posljedice pandemije COVID-a 19

ZSO je također raspravljao o trenutačnom stanju zahtjeva Sjeverne Makedonije za članstvo u EU-u i o posljedicama pandemije COVID-a 19 na lokalnoj razini. Na nacionalnoj razini Sjeverna Makedonija ima jednu od najviših stopa smrtnosti u Europi, a njezino se gospodarstvo 2020. smanjilo za 4,5 %.

Makedonski članovi i članice podijelili su vrlo različita iskustva. Sašo Pockov rekao je da je Gevgelija, njegova općina koja se nalazi na granici s Grčkom, ozbiljno pogođena prekidom prekograničnog prometa. S druge strane, načelnica Makedonske Kamenice Sonja Stamenkova izjavila je da je vodeći lokalni poslodavac – rudnik olova i cinka – pružio potporu zajednici i da nije bilo posljedica za proračun općine.

Više informacija o ZSO-u za Sjevernu Makedoniju, uključujući o njegovim članovima, možete pronaći ovdje .

Podijeli :