Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije pozivaju na donošenje novog zakona EU-a o oceanima kako bi se zaštitio morski okoliš, smanjilo zagađenje i zaustavio gubitak biološke raznolikosti  

OR ukazuje na nedovoljnu provedbu velikih dijelova zakonodavstva EU-a o okolišu, među ostalim Okvirne direktive EU-a o pomorskoj strategiji (MSFD) i direktivâ o prirodi

Europski odbor regija (OR) predstavio je niz prijedloga za zaštitu morskog okoliša i obnovu oceanskog ekosustava i poziva na donošenje novog zakona EU-a o oceanima kako bi se definirao dugoročni smjer djelovanja i mjerljivi ciljevi i rokovi kojima bi se osigurala zaštita i obnova morskih ekosustava. Lokalni i regionalni čelnici i čelnice predlažu da se uspostavi fond za oceane namijenjen dekarbonizaciji pomorskog prometa i pozivaju na ukidanje izuzeća iz Direktive o oporezivanju energije koje se odnosi na gorivo korišteno u ribarstvu. OR također poziva Komisiju da u okviru svojih nastojanja da smanji istjecanje hranjivih tvari u europska mora te zaustavi cvjetanje algi i širenje mrtvog dna predloži revolucionarna nova pravila o obaveznim kvotama za reciklirani dušik i fosfor na tržištu EU-a.

Oceani se suočavaju s nepovratnim zagađenjem okoliša. Međunarodni pomorski promet, prekomjeran brodski promet, urbana gradnja, industrijska proizvodnja, poljoprivreda i proizvodnja energije – sve to utječe na kvalitetu vode, mora i morske biološke raznolikosti. U svjetske oceane slijevaju se enormne količine plastike, kemikalija i poljoprivrednih gnojiva, a na morske ekosustave i bioraznolikost ozbiljno utječe i sve veći pritisak obalnog urbanog razvoja i turizma.

U tom kontekstu OR je usvojio mišljenje izvjestiteljice Emme Nohrén (SE/Zeleni), zamjenica načelnika švedske Općine Lysekil, koja je izjavila: „Oceani i klima dvije su strane iste medalje. Klima se ne može regulirati bez zdravih oceana. Stoga propis o klimi treba nadopuniti zakonom o oceanima, kojim se utvrđuju ciljevi i rokovi za poboljšanje morskog okoliša. Iako je zagađenje oceana globalno pitanje, najveći teret snose lokalne i regionalne zajednice. Moramo provoditi mjere kojima ćemo osloboditi neiskorišteni potencijal lokalnih i podnacionalnih vlasti za zaštitu morskog okoliša EU-a i istodobno osigurati zapošljavanje i poticati gospodarstvo. Ne možemo više čekati. EU-u moramo dati vodeću ulogu u zelenoj tranziciji kako je predviđeno europskim zelenim planom.“

OR ističe da, prema izvješćima Revizorskog suda , veliki dijelovi zakonodavstva EU-a o okolišu nisu u dovoljnoj mjeri provedeni, među ostalima Okvirna direktiva EU-a o pomorskoj strategiji (MSFD) i Direktiva o prirodi . Nakon prvog ciklusa provedbe Okvirne direktive o pomorskoj strategiji, OR naglašava da napredak nikada neće biti ostvaren ako se ne definiraju granične vrijednosti ili jasni, ambiciozni mjerljivi ciljevi te poziva da ih se definira bez daljnje odgode.

OR poziva Europsku komisiju na donošenje pravila na temelju kojih bi države članice svoje lokalne i regionalne vlasti mogle uključiti u postupak savjetovanja i postupak utvrđivanja, osmišljavanja i planiranja mjera, pojašnjavanja odgovornosti i poticanja većeg angažmana za uspješnu provedbu Okvirne direktive EU-a o pomorskoj strategiji.

OR također od Europske komisije traži da osnuje europsku radnu skupinu za postizanje morske bioraznolikosti do 2030. , koju bi činili voditelji okolišnih projekata koji pomažu podnacionalnim vlastima i savjetuju ih pri planiranju projekata i pristupu fondovima EU-a kako bi se zaustavilo zagađenje mora i obnovili oceanski ekosustavi.

U skladu s nedavno donesenim europskim propisom o klimi, gradovi i regije zahtijevaju donošenje novog zakona EU-a o oceanima s dugoročnim smjernicama za osiguravanje zaštite i obnove morskih ekosustava, i podupiru prijedlog Europskog parlamenta da se uspostavi fond za oceane namijenjen dekarbonizaciji pomorskog prometa, iz čijih bi se sredstava 20 % izdvajalo za bolje upravljanje morskim ekosustavima te njihovu zaštitu i obnovu.

Kako bi se zaustavila sve veća eutrofikacija europskih mora, OR poziva Europsku komisiju da u okviru kružnog gospodarstva omogući pristup recikliranih hranjivih tvari u gnojivima tržištu EU-a i predloži njihove obavezne kvote. OR naglašava da su fosfor i dušik ključni za proizvodnju hrane i da je fosfor uvršten na EU-ov popis kritičnih sirovina.

Kao skupština lokalnih i regionalnih predstavnika EU-a, OR podržava ciljeve europskog zelenog plana i Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. kojima se štiti bioraznolikost i poziva Europsku komisiju da u svoj akcijski plan koji bi trebao biti objavljen do 2021. uključi jasne i mjerljive ciljeve s pratećim rokovima za očuvanje ribolovnih resursa i zaštitu morskih ekosustava.

OR je ozbiljno zabrinut zbog slabe zaštite i nedovoljnog praćenja i kontrole postojećih zaštićenih morskih područja EU-a . Prema podacima Europske agencije za okoliš , od svih zaštićenih morskih područja u EU-u potpunoj zaštiti podliježe manje od 1 %. OR snažno podupire prijedlog Europske komisije da se uspostavi mreža zaštićenih morskih područja koja bi obuhvaćala 30 % morskih površina EU-a i uključivala ograničenje ribolova i gospodarskih aktivnosti. Lokalni i regionalni čelnici i čelnice naglašavaju da 10 % europskih môra mora imati visoku razinu zaštite, što uključuje zone potpune zabrane.

OR predlaže da se radi poticanja i širenja najboljih praksi i znanja o važnosti zdravih oceana osnuje akademija EU-a za oceane , koja bi se sastojala od mladih sveučilišnih znanstvenika i znanstvenica iz svih država članica.

Kako bi se riješio problem zagađenja plastikom, članovi i članice OR-a pozivaju sve države članice da uspostave sustav povratne naknade za plastične spremnike za napitke, a od Europske komisije traže da osigura njihovu usklađenost. To bi bio ključan korak prema jedinstvenom tržištu ambalaže. OR poziva Europsku komisiju i na to da zabrani sve nove granulirane pokrove za sportske terene (uz šestogodišnje tranzicijsko razdoblje) te da regulatornim mjerama za smanjenje namjerno dodane mikroplastike, o kojima se trenutačno pregovara unutar EU-a, obuhvati i nanoplastiku i biorazgradive i otopive polimere.

OR napominje da ekološki diferencirane lučke naknade mogu obalnim regijama osigurati učinkovit oporavak okoliša i smanjiti emisije u zrak i vodu, otpad i buku te poziva na to da se u EU-u zabrani ispuštanje vode iz ispirača plina.

OR ponavlja da bi se EU-ovo zakonodavstvo o morskom okolišu trebalo temeljiti na načelu „onečišćivač plaća” i čestita Europskoj komisiji na njezinu javno dostupnom internetskom portalu WISE Marine .

Nacrt mišljenja predstavljen je na plenarnom zasjedanju OR-a održanom 5. – 7. svibnja 2021. 

Kontekst:

Ovdje pročitajte intervju u kojem Emma Nohré (SE/Zeleni) odgovara na pet pitanja o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u zaštiti morskog okoliša.

Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji usvojena 17. lipnja 2008. za cilj ima učinkovitiju zaštitu morskog okoliša u cijeloj Europi. Kako bi državama članicama pomogla u provedbi Okvirne direktive o pomorskoj strategiji, Europska komisija razvila je niz detaljnih kriterija i metodoloških standarda, koje je 2017. godine revidirala i na temelju te revizije donijela novu odluku o dobrom stanju okoliša . Bioraznolikost je jedno od ključnih područja politike europskog zelenog plana , donesenog krajem 2019. U svibnju 2020. Europska komisija donijela je Strategiju EU-a za biološku raznolikost do 2030. kako bi zaustavila pad biološke raznolikosti i vratila prirodu u naše živote. 

Mišljenje „Lokalne i regionalne vlasti za zaštitu morskog okoliša“ u nadležnost je OR-ove Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini . Skupina je osnovana u lipnju 2020. i sastavljena je od 13 lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika , a cilj joj je osigurati izravnu uključenost gradova i regija EU-a u definiranje, provedbu i ocjenjivanje brojnih inicijativa u okviru europskog zelenog plana, strategije održivog rasta EU-a za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

U oceanu svake godine završi od 4,8 do 12,7 milijuna tona plastike, koja čini 75 % globalnog morskog otpada. „Smanjenje morskog otpada“, brifing Europskog parlamenta (2019.).

Kontakt:

David Crous

Tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023