Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije pozdravljaju napredak postignut u pogledu pravila kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.  

Europski odbor regija (OR) pozdravlja privremeni dogovor o pravilima za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, zahvaljujući kojem će se u smanjivanje razlika i poticanje održivog rasta u svim regijama Unije uložiti više od 240 milijardi eura. U obzir su uzeti dugogodišnji važni zahtjevi lokalnih i regionalnih vlasti, među kojima su izraženija teritorijalna dimenzija, naglasak na održivom razvoju i posebna situacija najudaljenijih regija.

Pregovarački timovi Europskog parlamenta i Vijeća postigli su 8. prosinca dogovor o novim pravilima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda. Ti fondovi zajedno predstavljaju najmoćnije investicijske instrumente u proračunu EU-a i osiguravaju 242,9 milijardi eura za regionalno financiranje EU-a tijekom sljedećih sedam godina. Sredstva će biti dostupna od 1. siječnja 2021.

„Dogovor o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu odlučujući je korak za gradove i regije. Pandemija COVID-a 19 naročito je teško pogodila najranjivije u našim društvima. Od 1. siječnja 2021. potporu će dobiti projekti u području socijalnog stanovanja, borbe protiv nejednakosti i održive infrastrukture za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Jednakost, socijalna pravda i održivost – to bi trebala biti vodeća načela u tranziciji EU-a. Ta su sredstva instrumenti koji su našim regijama nužni za postizanje tih ciljeva“, rekla je Isabelle Boudineau (FR/PES), predsjednica Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) Europskog odbora regija i potpredsjednica Regije Nova Akvitanija.

OR pozdravlja kompromise postignute o ključnim zahtjevima za koje se zalažu gradovi i regije, koji doprinose postavljanju kohezije kao temeljne vrijednosti. Oni uključuju izraženiju teritorijalnu dimenziju, veća ulaganja u održivi urbani razvoj, suočavanje s posljedicama demografskog pada u rijetko naseljenim područjima i uvažavanje specifičnih izazova s kojima se suočavaju najudaljenije regije. U okviru novog EFRR-a i Kohezijskog fonda više sredstava izdvajat će se za pametni rast, najmanje 30 % sredstava bit će uloženo u zeleno gospodarstvo, imajući u vidu važnost ispunjavanja obveza iz Pariškog sporazuma, te će se promicati više socijalna i uključiva Europa.

„OR je izuzetno zadovoljan odličnim postignutim dogovorom u kojem su zakonodavci uzeli u obzir gotovo sve naše preporuke. Najveći europski javni fond svim regijama omogućuje ulaganje u nove vještine, radna mjesta i tranziciju prema ugljično neutralnom gospodarstvu, zbog čega je to najzeleniji fond Europe, a istovremeno i istinski izraz solidarnosti s raznim regijama“, rekao je Michiel Rijsberman (NL/ Renew Europe), regionalni ministar pokrajine Flevoland i izvjestitelj OR-a za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond .

Predmetnu uredbu još je potrebno tehnički doraditi, što će biti dovršeno u siječnju, prije nego što je Vijeće i Europski parlament mogu službeno usvojiti.

Kontekst:

Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR) nastoji se ojačati ekonomska i socijalna kohezija u Europskoj uniji smanjivanjem neravnoteža među njezinim regijama. Ulaganja u okviru EFRR-a usmjerena su na četiri prioritetna područja: inovacije i istraživanje, digitalna agenda, potpora za mala i srednja poduzeća (MSP-ove) i gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika. Kohezijski fond koriste isključivo zemlje čiji je bruto domaći proizvod po stanovniku manji od 90 % prosječnog BDP-a u EU-u. U Uredbi o EFRR-u i Kohezijskom fondu (za koje su prije postojale dvije odvojene uredbe) utvrđuju se posebni ciljevi i razmjeri potpore oba fonda.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Samo snažna kohezijska politika može osigurati ujedinjenu i pravedniju budućnost EU-a
Samo snažna kohezijska politika može osigurati ujedinjenu i pravedniju budućnost EU-a
16.03.2023