Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije pozdravljaju napredak postignut u pogledu pravila kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.  

Europski odbor regija (OR) pozdravlja privremeni dogovor o pravilima za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, zahvaljujući kojem će se u smanjivanje razlika i poticanje održivog rasta u svim regijama Unije uložiti više od 240 milijardi eura. U obzir su uzeti dugogodišnji važni zahtjevi lokalnih i regionalnih vlasti, među kojima su izraženija teritorijalna dimenzija, naglasak na održivom razvoju i posebna situacija najudaljenijih regija.

Pregovarački timovi Europskog parlamenta i Vijeća postigli su 8. prosinca dogovor o novim pravilima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda. Ti fondovi zajedno predstavljaju najmoćnije investicijske instrumente u proračunu EU-a i osiguravaju 242,9 milijardi eura za regionalno financiranje EU-a tijekom sljedećih sedam godina. Sredstva će biti dostupna od 1. siječnja 2021.

„Dogovor o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu odlučujući je korak za gradove i regije. Pandemija COVID-a 19 naročito je teško pogodila najranjivije u našim društvima. Od 1. siječnja 2021. potporu će dobiti projekti u području socijalnog stanovanja, borbe protiv nejednakosti i održive infrastrukture za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Jednakost, socijalna pravda i održivost – to bi trebala biti vodeća načela u tranziciji EU-a. Ta su sredstva instrumenti koji su našim regijama nužni za postizanje tih ciljeva“, rekla je Isabelle Boudineau (FR/PES), predsjednica Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) Europskog odbora regija i potpredsjednica Regije Nova Akvitanija.

OR pozdravlja kompromise postignute o ključnim zahtjevima za koje se zalažu gradovi i regije, koji doprinose postavljanju kohezije kao temeljne vrijednosti. Oni uključuju izraženiju teritorijalnu dimenziju, veća ulaganja u održivi urbani razvoj, suočavanje s posljedicama demografskog pada u rijetko naseljenim područjima i uvažavanje specifičnih izazova s kojima se suočavaju najudaljenije regije. U okviru novog EFRR-a i Kohezijskog fonda više sredstava izdvajat će se za pametni rast, najmanje 30 % sredstava bit će uloženo u zeleno gospodarstvo, imajući u vidu važnost ispunjavanja obveza iz Pariškog sporazuma, te će se promicati više socijalna i uključiva Europa.

„OR je izuzetno zadovoljan odličnim postignutim dogovorom u kojem su zakonodavci uzeli u obzir gotovo sve naše preporuke. Najveći europski javni fond svim regijama omogućuje ulaganje u nove vještine, radna mjesta i tranziciju prema ugljično neutralnom gospodarstvu, zbog čega je to najzeleniji fond Europe, a istovremeno i istinski izraz solidarnosti s raznim regijama“, rekao je Michiel Rijsberman (NL/ Renew Europe), regionalni ministar pokrajine Flevoland i izvjestitelj OR-a za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond .

Predmetnu uredbu još je potrebno tehnički doraditi, što će biti dovršeno u siječnju, prije nego što je Vijeće i Europski parlament mogu službeno usvojiti.

Kontekst:

Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR) nastoji se ojačati ekonomska i socijalna kohezija u Europskoj uniji smanjivanjem neravnoteža među njezinim regijama. Ulaganja u okviru EFRR-a usmjerena su na četiri prioritetna područja: inovacije i istraživanje, digitalna agenda, potpora za mala i srednja poduzeća (MSP-ove) i gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika. Kohezijski fond koriste isključivo zemlje čiji je bruto domaći proizvod po stanovniku manji od 90 % prosječnog BDP-a u EU-u. U Uredbi o EFRR-u i Kohezijskom fondu (za koje su prije postojale dvije odvojene uredbe) utvrđuju se posebni ciljevi i razmjeri potpore oba fonda.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Share: