Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije izradili sljedeći program djelovanja za okoliš  
Europski odbor regija jednoglasno je usvojio niz preporuka za poboljšanje integracije i provedbe zakonodavstva i politike u području okoliša u Europi

Unatoč poboljšanjima zabilježenima posljednjih desetljeća u Europi i dalje postoje veliki problemi u pogledu okoliša. Poljoprivreda, ribarstvo, promet, industrija, turizam i urbano širenje degradiraju prirodni kapital. Lokalni čelnici smatraju da učinkovitu provedbu europskog zakonodavstva o okolišu ometaju manjkavosti u pogledu integracije, financiranja, razmjene informacija i koordinacije. U očekivanju da iduća Komisija predstavi Osmi program djelovanja za okoliš, europski gradovi i regije iznijeli su niz preporuka za poboljšanje provedbe politika i zakonodavstva u području okoliša u Europi tijekom sljedećeg desetljeća.

Članovi Europskog odbora regija jednoglasno su usvojili mišljenje o Osmom programu djelovanja za okoliš , predstojećem okviru Europske unije kojim se utvrđuju prioriteti i ciljevi politika u području okoliša. OR je uz to mišljenje izradio opsežnu studiju objavljenu 2018. godine.

Premda je politika u području okoliša nedvojbeno jedno od najvećih postignuća procesa europske integracije, i dalje ima nedostataka. Članovi ukazuju na manjkavosti u pogledu integracije politika, financiranja, razmjene informacija i administrativnih kapaciteta. Gradovi i regije EU-a pozivaju sve razine vlasti da povećaju koordinaciju, potiču razmjenu znanja i podataka te osiguraju bolju usklađenost.

Cor Lamers (NL/EPP) , gradonačelnik Schiedama i predsjednik OR-ova Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE), koji je ujedno izvjestitelj za to mišljenje, izjavio je: „Sljedeći bi program djelovanja za okoliš trebao imati naglašeniju stratešku komponentu, biti integriran i fleksibilan te usmjeren na inovacije. Osim toga, trebao bi poslužiti kao odgovor na nove tehnološke izazove, kao i na najhitnije izazove s kojima se suočavamo pri tranziciji, primjerice u području energije, kružnog gospodarstva, hrane i čiste mobilnosti. Moramo povezati koncept ljudskog zdravlja s konceptom zdravog planeta, gospodarstva i društva u kojemu se resursi koriste odgovorno i učinkovito. Naš gospodarski model mora štititi biološku raznolikost i zasnivati se na kružnom gospodarstvu te omogućivati rast, razvoj i radna mjesta u mjeri dovoljnoj za poticanje zdravog društva u kojemu održiva ulaganja potiču održive poslovne modele.”

„Ocjena provedbe zakonodavstva o okolišu u Europi pokazuje da su najproblematičnija područja bioraznolikost, gospodarenje otpadom, kvaliteta zraka i buka”, podsjetila je Adina-Ioanna Vălean (RO/EPP) , predsjednica Odbora Europskog parlamenta za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI). „Jasno je da uspjeh naših politika u području okoliša, a posebno Programa djelovanja za okoliš, iziskuje maksimalnu uključenost gradova i regija EU-a”, naglasila je ta zastupnica u EP-u na plenarnom zasjedanju OR-a.

Budući da su u velikoj mjeri odgovorni za provedbu direktiva o okolišu u Europi, gradovi i regije preuzeli su vodeću ulogu u usvajanju konkretnih preporuka za predstojeći okvir politike EU-a u području okoliša. Članovi traže da se prednost dâ učinkovitoj provedbi postojećih standarda te odbijaju prebacivanje kazni na lokalne i regionalne vlasti.

OR podupire uvođenje poticaja za one lokalne i regionalne vlasti koje su natprosječno uspješne u provedbi politika i zakonodavstva u području okoliša te poziva na postizanje većih sinergija između izvora financiranja i javnih i privatnih programa financiranja.

Članovi su predložili da sljedeći program djelovanja za okoliš sadržava strategiju EU-a za promicanje zdravog života za sve. OR predlaže jednostavan i jasan ustroj Osmog programa djelovanja za okoliš s pet glavnih poglavlja: tranzicije, inovacije, provedba, širi globalni izazovi i komunikacija.

Članovi predlažu daljnje jačanje Tehničke platforme za suradnju u području okoliša , egzemplarnog programa međuinstitucijske suradnje pokrenutog 2012. Platforma je stalna struktura za dijalog između Europske komisije i OR-a, a svrha joj je poticanje provedbe zakonodavstva o okolišu i suradnje lokalnih i regionalnih uprava i EU-a.

OR predlaže uspostavu mreže ambasadora u okviru Tehničke platforme radi promicanja provedbe zakonodavstva o okolišu na svim razinama vlasti. RegHub , OR-ova nova Mreža regionalnih središta za ocjenjivanje provedbe politika EU-a , također bi trebala pridonijeti poboljšanju provedbe zakonodavstva o okolišu utvrđivanjem nedostataka i pronalaženjem rješenja prilagođenih pojedinačnim područjima EU-a.

Članovi pozdravljaju prijedlog Europske komisije da se sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) usredotoči na održivi razvoj te da se politika zaštite okoliša uključi u sve naslove proračuna. Međutim, OR se zalaže za to da se za uključivanje klimatskih tema u politike izdvoji više od 30 % proračunskih sredstava.

Programi djelovanja za okoliš služili su kao smjernice za politiku EU-a o okolišu od 1970-ih. EU trenutačno provodi Sedmi program djelovanja za okoliš koji traje do 31. prosinca 2020. Glavna uprava za okoliš Europske komisije trenutačno dovršava evaluaciju koja će biti predstavljena na sljedećem Zelenom tjednu, koji će se održati od 13. do 17. svibnja 2019. OR će 16. svibnja organizirati raspravu o idućem programu djelovanja za okoliš.

Odluka o predstavljanju Osmog programa djelovanja za okoliš bit će u nadležnosti iduće Europske komisije koja će preuzeti dužnost nakon europskih izbora 26. svibnja. Provedba zakonodavstva o okolišu jedan je od prioriteta rada povjerenstva ENVE tijekom 2019.

Osmi europski samit regija i gradova

Održivi razvoj i sljedeća generacija programa EU-a bit će među glavnim točkama dnevnog reda Osmog europskog samita regija i gradova , koji će se održati u Bukureštu 14. i 15. ožujka – samo dva tjedna prije 29. ožujka, planiranog datuma izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, te dva mjeseca prije europskih izbora.

Više od 500 europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih čelnika iz svih država članica EU-a bit će ugošćeno u glavnom gradu Rumunjske kako bi se usredotočili na doprinos lokalnih i regionalnih vlasti „Budućnosti Europe”. Pod nazivom „Obnovimo EUropu“, Samit će biti ovogodišnje najveće političko okupljanje gradonačelnika, predsjednika regija i drugih izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika iz cijele Unije.

Tom će se prilikom okupiti i 100 mladih lokalnih i regionalnih političara EU-a koji će aktivno sudjelovati u raspravi o budućnosti Europe te će se službeno pokrenuti inicijativa Europskog odbora regija za uspostavu nove Mreže regionalnih središta (#RegHub) , i to u prisutnosti predstavnika 20 regija sudionica.

Želite li sudjelovati, molimo vas da se prijavite putem internetske stranice rumunjskog predsjedništva EU-a za akreditaciju medija (rok:1. ožujka). Napominjemo da akreditaciju za Samit mogu dobiti samo registrirani novinari.

Osnovne informacije

OR je uz to mišljenje izradio opsežnu studiju objavljenu 2018. godine.

Studeni 2018.: Studija OR-a „Ususret osmom akcijskom planu za okoliš – lokalna i regionalna dimenzija“.

Ožujak 2018: Izvješće Europskog parlamenta o provedbi Sedmog programa djelovanja za okoliš.

OR-ovo povjerenstvo ENVE: Prioriteti tijekom 2019.

Politika u području okoliša u Europi .

Što je osiguravanje usklađenosti s propisima o okolišu?

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :