Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije ključni su za ostvarivanje zelenih prioriteta EU-a u idućih pet godina  
Europski odbor regija poziva na regulatornu sigurnost i financijske poticaje kako bi se ubrzao prelazak na čistu energiju u Europi, uključujući prijedlog da se u okviru kohezijske politike za tranziciju izdvoji 4,8 milijardi EUR u korist zelenih regija s industrijom ugljena.

Bukurešt je bio domaćin 24. sastanka Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju Europskog odbora regija. Tri glavne teme dnevnog reda bile su mjere za ostvarivanje napretka u provedbi Pariškog klimatskog sporazuma, uloga gradova i regija u provođenju paketa EU-a za čistu energiju i ciljevi održivog razvoja. U partnerstvu s Europskom komisijom, rumunjskim predsjedništvom EU-a i Udrugom rumunjskih općina OR će od 12. do 14. lipnja 2019. sudjelovati i na 12. konferenciji o strateškom planu za energetsku tehnologiju (SET) pod nazivom „Ostvarivanje energetske tranzicije na lokalnoj razini“ .

Članovi su usvojili nacrt mišljenja „Provedba paketa za čistu energiju: integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi kao alat za lokalno i teritorijalno upravljanje u području klime te aktivne i pasivne energije“ . Izvjestitelj József Ribányi (HU/EPP) , potpredsjednik Vijeća Tolnanske županije , kazao je: „Države članice moraju se kritički osvrnuti na višerazinske klimatske i energetske dijaloge koje su uspostavile kako bi se, u skladu s uredbom o upravljanju energetskom unijom, osigurala aktivna uključenost lokalnih i regionalnih vlasti. Zahvaljujući tim dijalozima gradovi i regije, ali i civilno društvo, poduzeća i relevantni dionici, mogu sudjelovati u utvrđivanju i provedbi energetskih i klimatskih strategija i akcijskih planova. Ne smijemo smetnuti s uma da gradovi i regije upravljaju velikim fondovima zgrada i javnim prometnim mrežama, izravno su nadležni za urbanističko planiranje i upravljanje zemljištem te djeluju kao regulatori decentralizirane proizvodnje energije. Kao skupština koja predstavlja gradove i regije u EU-u nastojimo doprinijeti nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, a posebno višerazinskim klimatskim i energetskim dijalozima.“

Članovi su usvojili nacrt mišljenja „Održiva Europa do 2030.: Daljnje djelovanje u pogledu UN-ovih ciljeva održivog razvoja, ekološke tranzicije i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama“ . Izvjestiteljica Sirpa Hertell (FI/EPP) , članica Gradskog vijeća Espooa, pozvala je na izradu sveobuhvatne strategije EU-a za ciljeve održivog razvoja na kojoj bi se zasnivale sve politike i mjere EU-a. Izvjestiteljica Hertell poručila je: „Moramo usvojiti sustavni pristup kako bismo izbjegli fragmentirane i kontradiktorne politike. Potrebno je osnažiti ulogu gradova i regija jer su oni odgovorni za provedbu 65 % ciljeva održivog razvoja u Europi. Lokalizacija djelovanja u području održivog razvoja u okviru klimatske i energetske politike te politike zaštite okoliša ključna za ostvarivanje Programa 2030. OR poziva na utvrđivanje integriranih i uključivih lokalnih ciljeva i ciljnih vrijednosti, provedbenih mjera i pokazatelja za mjerenje i praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u skladu s načelom višerazinskog upravljanja.“

Članovi su usvojili nacrt mišljenja „Provedba Pariškog sporazuma uz pomoć inovativne i održive energetske tranzicije na regionalnoj i lokalnoj razini“ . Izvjestitelj Witold Stępień (PL/EPP) , član Skupštine Lodzkog vojvodstva, izjavio je: „ Ostvarivanje Pariškog sporazuma iziskuje veću ambicioznost i brz prelazak na održiv i inovativan energetski sustav . Uključenost europskih gradova i regija te građana od iznimne je važnosti s obzirom na njihove odgovornosti u proizvodnji, distribuciji i potrošnji energije. Nacionalne vlade trebale bi lokalne i regionalne vlasti doživljavati kao svoje ključne partnere te im osigurati bolji pristup financiranju, novim tehnologijama i programima izgradnje kapaciteta kako bi se osigurala pravedna energetska tranzicija u regijama s proizvodnjom ugljena, ali i u regijama s visokim emisijama ugljika i otocima diljem Europe.“

Europski odbor regija poziva na to da se u okviru kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. za tranziciju izdvoji 4,8 milijardi EUR kako bi se olakšala održiva tranzicija u regijama s industrijom ugljena. Ujedno podupire povećanje razine dopuštene državne potpore za projekte povezane s energetskom tranzicijom u regijama s industrijom ugljena te povećanje stope financiranja za profitne organizacije u okviru namjenskih programa EU-a sa 60 na 70 %. EU-ova skupština gradova i regija ponovno poziva na to da se u idućem proračunu EU-a barem 30 % sredstava izdvoji za uključivanje klimatske politike u druge politike.

Lokalni čelnici pozivaju Europsku komisiju i države članice da cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. povećaju s 40 na 50 %, a ciljeve povezane s energetskom učinkovitošću i energijom iz obnovljivih izvora do 2030. na 40 % (ti ciljevi trenutačno iznose 32,5 % odnosno 32 %). Te su mjere ključne za postizanje klimatski neutralne Europe do 2050.

Članovi su razmijenili stajališta o nacrtu mišljenja „Sporazum gradonačelnika nakon 2020.“ koji je sastavila izvjestiteljica Benedetta Brighenti (IT/PES) , članica Vijeća Općine Castelnuovo Rangone (Pokrajina Modena). Tijekom rasprave naglašeno je da lokalni čelnici žele veću potporu za gotovo 10 000 gradova i regija koji dobrovoljno provode akcijske planove za održivu energiju i klimatsku politiku (SECAP) u sklopu Sporazuma gradonačelnika te da je u okviru Pariškog klimatskog sporazuma hitno potrebno uspostaviti komplementarnost između doprinosa utvrđenih na nacionalnoj razini i onih utvrđenih na lokalnoj i/ili regionalnoj razini.

Napomena za urednike:

Ovdje možete preuzeti fotografije sa sastanka povjerenstva ENVE.

Ovdje možete preuzeti fotografije s konferencije o strateškom planu za energetsku tehnologiju.

Ovdje možete preuzeti sve dokumente povezane sa sastankom povjerenstva ENVE.

NECP-ovi su nacionalni energetski i klimatski planovi koji bi trebali obuhvaćati energetske i klimatske strategije i mjere država članica za razdoblje 2021. – 2030. čiji je cilj doprinijeti ostvarivanju ciljeva EU-a iz Programa 2030. Države članice trebale su dostaviti nacrte svojih nacionalnih energetskih i klimatskih planova do kraja 2018. Do 31. prosinca ove godine moraju pripremiti i dostaviti njihove konačne verzije. U zakonodavnoj rezoluciji o upravljanju energetskom unijom donesenoj u studenom 2018. pozivaju se države članice da uspostave višerazinske klimatske i energetske dijaloge koji će uključivati lokalne i regionalne vlasti.

Ovdje možete pročitati zakonodavnu uredbu Europskog parlamenta o upravljanju energetskom unijom.

OR će svoj doprinos dokumentu za razmatranje o održivijoj Europi do 2030. koji je Europska komisija objavila u siječnju 2019. dati u vidu drugog mišljenja pod nazivom „Ciljevi održivog razvoja: osnova za dugoročnu strategiju EU-a za održivu Europu do 2030.“ , čiji je izvjestitelj Arnoldas Abramavičius (LT/EPP) , član Općinskog vijeća Zarasaija i voditelj litavskog izaslanstva u OR-u. Očekuje se da će se mišljenje usvojiti na idućem plenarnom zasjedanju 26. i 27. lipnja 2019.

Prema podacima Zajedničkog istraživačkog centra EU-a , ugljen i lignit vade se u 41 regiji u 12 država članica. U djelatnostima povezanima s ugljenom u EU-u izravno je zaposleno oko 240 000 osoba: Poljska ima najviše radnika u sektoru vađenja ugljena (više od 99 000), a slijede je Njemačka (25 000), Češka (18 000), Rumunjska (15 000) i Bugarska (12 000).

Prijedlog da se u okviru kohezijske politike za tranziciju izdvoji 4,8 milijardi EUR u korist zelenih regija s industrijom ugljena među glavnim je prijedlozima i mišljenja Povjerenstva za gospodarsku politiku (ECON) „Socioekonomska strukturna preobrazba rudarskih regija u Europi“ koje je sastavio izvjestitelj Mark Speich (DE/EPP) , državni tajnik za savezne, europske i međunarodne poslove savezne zemlje Sjeverna Rajna – Vestfalija.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023