Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije u središtu su preobrazbe u digitalnu i ugljično neutralnu Europu  
EU-ova skupština gradova i regija smatra da Europa svoje energetske i klimatske ciljeve može ostvariti samo uz pomoć uključive Digitalne agende i višerazinskog dijaloga

U sklopu rumunjskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Bukurešt je ovaj tjedan bio domaćin dvaju događanja na visokoj razini na kojima su članovi Europskog odbora regija (OR) sudjelovali u velikom broju: Digitalna skupština 2019. i 12. konferencija o strateškom planu za energetsku tehnologiju. Gradovi i regije EU-a uključivost smatraju središnjim elementom europske strategije digitalizacije i upozoravaju na to da se energetski i klimatski ciljevi EU-a te UN-ovi ciljevi održivog razvoja mogu ostvariti samo pomoću učinkovitih višerazinskih dijaloga.

Na Digitalnoj skupštini 2019. najvišem forumu EU-a na kojem se sagledava napredak strategije jedinstvenog digitalnog tržišta – podržan je stav OR-a da uključivost mora biti u središtu budućeg jedinstvenog digitalnog tržišta. Odbor regija u Bukureštu je predstavio dokument “Digitalna Europa za sve” . Radi se o nizu prijedloga OR-ova predsjednika Karl-Heinza Lambertza i prvog potpredsjednika Markkua Markkule kojima se doprinosi novom petogodišnjem mandatu Europske komisije u području jedinstvenog digitalnog tržišta.

Kao glavni govornik na zaključnoj sjednici Digitalne skupštine, prvi potpredsjednik Markku Markkula (FI/EPP) rekao je sljedeće: „Digitalna revolucija počinje na lokalnoj razini. Moramo se pobrinuti da digitalizacija Europe bude potpuno uključiva i da obuhvati sve zajednice. Od ključne je važnosti da digitalna i održiva rješenja budu cjenovno pristupačna i dostupna svima. Isto tako, internet stvari moramo povezati s prometom, energetskom učinkovitošću i kružnim gospodarstvom kako bismo digitalizaciju Europe povezali s postizanjem energetskih i klimatskih ciljeva EU-a te ciljeva održivog razvoja.“

Jedan je od OR-ovih prijedloga sadržanih u dokumentu „Digitalna Europa za sve“ osmišljavanje lokalnog indeksa digitalne ekonomije i društva kojim bi se na bolji i sažetiji način prikazala raznolika „digitalna stanja“ europskih gradova i regija. OR-ovi prijedlozi za digitalizaciju jedinstvenog tržišta bit će predstavljeni predstojećem finskom predsjedništvu Vijeća EU-a i uključeni u raspravu o programu Digitalna Europa , predloženom u lipnju 2018.

U Bukureštu je predsjedniku Vijeća grofovije Tipperary i članu OR-a Michaelu Murphyju (IE/EPP) uručen jedan od prvih kupona inicijative Wifi4EU u vrijednosti od 15 000 eura za uvođenje besplatnog Wi-Fi sustava u njegovoj zajednici. Wifi4EU nova je shema EU-a pomoću koje se lokalnim zajednicama omogućava besplatan pristup Wi-Fi mreži.

Bukurešt je od 12. do 14. lipnja bio domaćinom i 24. sastanka OR-ova Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) . U suradnji s Europskom komisijom, Udrugom rumunjskih općina i rumunjskim predsjedništvom Vijeća EU-a, OR je sudjelovao u organizaciji Konferencije o strateškom planu za energetsku tehnologiju . Potpredsjednik Markkula naglasio je da bez uspostavljanja bliskog i strukturiranog partnerstva Europske unije, akademske zajednice, poslovnog svijeta te nacionalnih, regionalnih i lokalnih razina vlasti Europa neće biti u stanju postići cilj ugljične neutralnosti do 2050. ni ostvariti UN-ove ciljeve održivog razvoja.

„Od ključne je važnosti podnacionalne razine u većoj mjeri uključiti u razvoj nacionalnih energetskih i klimatskih planova, a predstojeće finsko predsjedanje EU-om u tom je pogledu izuzetno bitno. Naše rumunjske kolege moraju nastaviti sa svojim radom na provedbi paketa za čistu energiju, posebice u smislu integracije energetske unije u nacionalne politike država članica i, konkretnije, u nacionalne energetske i klimatske planove. Moramo osigurati da se u svaki od tih planova ugradi dovoljna razina ambicije za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva. Države članice uspješno će ostvariti čistu energetsku tranziciju samo uz pomoć strukturiranih višerazinskih dijaloga u kojima sudjeluju lokalne i regionalne vlasti, ali i poduzeća i civilno društvo“, izjavio je prvi potpredsjednik Markku Markkula na završnoj sjednici Konferencije o strateškom planu za energetsku tehnologiju.

„Tijekom finskog predsjedanja EU-om naši gradovi i regije žele pokazati kako se izrađuju i provode lokalni energetski i klimatski planovi. OR će koristiti različite instrumente kako bi predvodnike iz svih dijelova EU-a potakao da zauzmu vodeći položaj u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja“, zaključio je.

Više informacija:

Na Konferenciji o strateškom planu za energetsku tehnologiju održanoj pod nazivom „Ostvarivanje energetske tranzicije na lokalnoj razini“ razmotrene su strategije potrebne na lokalnoj i regionalnoj razini za ubrzanje održive energetske tranzicije i analizirane trenutno dostupne mogućnosti ulaganja kako bi se iskoristio potencijal poduzeća za stvaranje niskougljičnih inovativnih gospodarstava na lokalnoj i regionalnoj razini. Delegati su razmotrili lokalne izazove i rješenja u pogledu integracije raznih energetskih sustava te konkretne načine na koje strateški plan za energetsku tehnologiju doprinosi dekarbonizaciji lokalnih gospodarstava.

Cilj je Europskog strateškog plana za energetsku tehnologiju ubrzati razvoj i uvođenje niskougljičnih tehnologija. Njime se nastoji poboljšati nove tehnologije i smanjiti troškove koordiniranjem istraživanja na nacionalnoj razini i pomaganjem u financiranju projekata.

U planu „Digitalna Europa za sve“ , koji su potpisali predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz i prvi potpredsjednik Markku Markkula, OR predstavlja svoje prijedloge za sljedeću Europsku komisiju. Među ostalim, treba:

razviti europsku mrežu digitalnoinovacijskih centara povezanih s regionalnim strategijama pametne specijalizacije;

koristiti razne instrumente financiranja EU-a, uključujući strukturne fondove, za ubrzanje uspostave digitalnoinovacijskih centara i brze širokopojasne povezivosti u svim regijama EU-a;

uspostaviti regionalne saveze za digitalne vještine sa sektorom obrazovanja i osposobljavanja u cilju odgovaranja na digitalne potrebe lokalnih poduzeća;

iskoristiti reviziju direktive o javnoj nabavi za promicanje jednostavnog uvođenja pametnih usluga u uskoj suradnji s digitalnoinovacijskim centrima; optimalno koristiti mehanizme zajedničke nabave; surađivati s Europskom bankom u cilju olakšavanja zajedničke nabave;

objaviti poziv za odabir pametnih oglednih sela i regija u svakoj državi članici u kombinaciji s namjenskim osposobljavanjem i integracijskim mjerama;

koristiti nova digitalna rješenja na lokalnoj razini za trajni dijalog s građanima o pitanjima koja sežu od kibersigurnosti do digitalnih javnih usluga;

uspostaviti europski sustav kupona za revizije e-uprave za 700 malih i srednjih gradova, pri čemu bi stručnjaci za lokalnu upravu pružali savjetodavne usluge gradskim vijećima u trajanju od 15 dana;

uvesti niz smislenih pokazatelja kojima se može mjeriti napredak postignut na lokalnoj i regionalnoj razini te objavljivati redovito izvješće o trenutačnom stanju lokalne/regionalne dimenzije jedinstvenog digitalnog tržišta.

Digitalna skupština 2019. forum je koji okuplja dionike kako bi sagledali napredak strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, izvukli pouke i razmijenili stajališta o glavnim crtama buduće digitalne politike. To je događanje istovremeno i sjajna prilika da se pokaže kako digitalizacija transformira naša društva i gospodarstva i kako može dovesti do pozitivnih promjena u našim životima. Zajednički ga organiziraju Europska komisija i rumunjsko predsjedništvo Vijeća Europske unije.

Kontakt:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023