Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije u središtu su preobrazbe u digitalnu i ugljično neutralnu Europu  
EU-ova skupština gradova i regija smatra da Europa svoje energetske i klimatske ciljeve može ostvariti samo uz pomoć uključive Digitalne agende i višerazinskog dijaloga

U sklopu rumunjskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Bukurešt je ovaj tjedan bio domaćin dvaju događanja na visokoj razini na kojima su članovi Europskog odbora regija (OR) sudjelovali u velikom broju: Digitalna skupština 2019. i 12. konferencija o strateškom planu za energetsku tehnologiju. Gradovi i regije EU-a uključivost smatraju središnjim elementom europske strategije digitalizacije i upozoravaju na to da se energetski i klimatski ciljevi EU-a te UN-ovi ciljevi održivog razvoja mogu ostvariti samo pomoću učinkovitih višerazinskih dijaloga.

Na Digitalnoj skupštini 2019. najvišem forumu EU-a na kojem se sagledava napredak strategije jedinstvenog digitalnog tržišta – podržan je stav OR-a da uključivost mora biti u središtu budućeg jedinstvenog digitalnog tržišta. Odbor regija u Bukureštu je predstavio dokument “Digitalna Europa za sve” . Radi se o nizu prijedloga OR-ova predsjednika Karl-Heinza Lambertza i prvog potpredsjednika Markkua Markkule kojima se doprinosi novom petogodišnjem mandatu Europske komisije u području jedinstvenog digitalnog tržišta.

Kao glavni govornik na zaključnoj sjednici Digitalne skupštine, prvi potpredsjednik Markku Markkula (FI/EPP) rekao je sljedeće: „Digitalna revolucija počinje na lokalnoj razini. Moramo se pobrinuti da digitalizacija Europe bude potpuno uključiva i da obuhvati sve zajednice. Od ključne je važnosti da digitalna i održiva rješenja budu cjenovno pristupačna i dostupna svima. Isto tako, internet stvari moramo povezati s prometom, energetskom učinkovitošću i kružnim gospodarstvom kako bismo digitalizaciju Europe povezali s postizanjem energetskih i klimatskih ciljeva EU-a te ciljeva održivog razvoja.“

Jedan je od OR-ovih prijedloga sadržanih u dokumentu „Digitalna Europa za sve“ osmišljavanje lokalnog indeksa digitalne ekonomije i društva kojim bi se na bolji i sažetiji način prikazala raznolika „digitalna stanja“ europskih gradova i regija. OR-ovi prijedlozi za digitalizaciju jedinstvenog tržišta bit će predstavljeni predstojećem finskom predsjedništvu Vijeća EU-a i uključeni u raspravu o programu Digitalna Europa , predloženom u lipnju 2018.

U Bukureštu je predsjedniku Vijeća grofovije Tipperary i članu OR-a Michaelu Murphyju (IE/EPP) uručen jedan od prvih kupona inicijative Wifi4EU u vrijednosti od 15 000 eura za uvođenje besplatnog Wi-Fi sustava u njegovoj zajednici. Wifi4EU nova je shema EU-a pomoću koje se lokalnim zajednicama omogućava besplatan pristup Wi-Fi mreži.

Bukurešt je od 12. do 14. lipnja bio domaćinom i 24. sastanka OR-ova Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE) . U suradnji s Europskom komisijom, Udrugom rumunjskih općina i rumunjskim predsjedništvom Vijeća EU-a, OR je sudjelovao u organizaciji Konferencije o strateškom planu za energetsku tehnologiju . Potpredsjednik Markkula naglasio je da bez uspostavljanja bliskog i strukturiranog partnerstva Europske unije, akademske zajednice, poslovnog svijeta te nacionalnih, regionalnih i lokalnih razina vlasti Europa neće biti u stanju postići cilj ugljične neutralnosti do 2050. ni ostvariti UN-ove ciljeve održivog razvoja.

„Od ključne je važnosti podnacionalne razine u većoj mjeri uključiti u razvoj nacionalnih energetskih i klimatskih planova, a predstojeće finsko predsjedanje EU-om u tom je pogledu izuzetno bitno. Naše rumunjske kolege moraju nastaviti sa svojim radom na provedbi paketa za čistu energiju, posebice u smislu integracije energetske unije u nacionalne politike država članica i, konkretnije, u nacionalne energetske i klimatske planove. Moramo osigurati da se u svaki od tih planova ugradi dovoljna razina ambicije za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva. Države članice uspješno će ostvariti čistu energetsku tranziciju samo uz pomoć strukturiranih višerazinskih dijaloga u kojima sudjeluju lokalne i regionalne vlasti, ali i poduzeća i civilno društvo“, izjavio je prvi potpredsjednik Markku Markkula na završnoj sjednici Konferencije o strateškom planu za energetsku tehnologiju.

„Tijekom finskog predsjedanja EU-om naši gradovi i regije žele pokazati kako se izrađuju i provode lokalni energetski i klimatski planovi. OR će koristiti različite instrumente kako bi predvodnike iz svih dijelova EU-a potakao da zauzmu vodeći položaj u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja“, zaključio je.

Više informacija:

Na Konferenciji o strateškom planu za energetsku tehnologiju održanoj pod nazivom „Ostvarivanje energetske tranzicije na lokalnoj razini“ razmotrene su strategije potrebne na lokalnoj i regionalnoj razini za ubrzanje održive energetske tranzicije i analizirane trenutno dostupne mogućnosti ulaganja kako bi se iskoristio potencijal poduzeća za stvaranje niskougljičnih inovativnih gospodarstava na lokalnoj i regionalnoj razini. Delegati su razmotrili lokalne izazove i rješenja u pogledu integracije raznih energetskih sustava te konkretne načine na koje strateški plan za energetsku tehnologiju doprinosi dekarbonizaciji lokalnih gospodarstava.

Cilj je Europskog strateškog plana za energetsku tehnologiju ubrzati razvoj i uvođenje niskougljičnih tehnologija. Njime se nastoji poboljšati nove tehnologije i smanjiti troškove koordiniranjem istraživanja na nacionalnoj razini i pomaganjem u financiranju projekata.

U planu „Digitalna Europa za sve“ , koji su potpisali predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz i prvi potpredsjednik Markku Markkula, OR predstavlja svoje prijedloge za sljedeću Europsku komisiju. Među ostalim, treba:

razviti europsku mrežu digitalnoinovacijskih centara povezanih s regionalnim strategijama pametne specijalizacije;

koristiti razne instrumente financiranja EU-a, uključujući strukturne fondove, za ubrzanje uspostave digitalnoinovacijskih centara i brze širokopojasne povezivosti u svim regijama EU-a;

uspostaviti regionalne saveze za digitalne vještine sa sektorom obrazovanja i osposobljavanja u cilju odgovaranja na digitalne potrebe lokalnih poduzeća;

iskoristiti reviziju direktive o javnoj nabavi za promicanje jednostavnog uvođenja pametnih usluga u uskoj suradnji s digitalnoinovacijskim centrima; optimalno koristiti mehanizme zajedničke nabave; surađivati s Europskom bankom u cilju olakšavanja zajedničke nabave;

objaviti poziv za odabir pametnih oglednih sela i regija u svakoj državi članici u kombinaciji s namjenskim osposobljavanjem i integracijskim mjerama;

koristiti nova digitalna rješenja na lokalnoj razini za trajni dijalog s građanima o pitanjima koja sežu od kibersigurnosti do digitalnih javnih usluga;

uspostaviti europski sustav kupona za revizije e-uprave za 700 malih i srednjih gradova, pri čemu bi stručnjaci za lokalnu upravu pružali savjetodavne usluge gradskim vijećima u trajanju od 15 dana;

uvesti niz smislenih pokazatelja kojima se može mjeriti napredak postignut na lokalnoj i regionalnoj razini te objavljivati redovito izvješće o trenutačnom stanju lokalne/regionalne dimenzije jedinstvenog digitalnog tržišta.

Digitalna skupština 2019. forum je koji okuplja dionike kako bi sagledali napredak strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, izvukli pouke i razmijenili stajališta o glavnim crtama buduće digitalne politike. To je događanje istovremeno i sjajna prilika da se pokaže kako digitalizacija transformira naša društva i gospodarstva i kako može dovesti do pozitivnih promjena u našim životima. Zajednički ga organiziraju Europska komisija i rumunjsko predsjedništvo Vijeća Europske unije.

Kontakt:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Share: