Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski odbor regija i Europski forum mladih udružuju snage kako bi promicali sudjelovanje mladih  

U nedavno pokrenutoj Povelji o mladima i demokraciji, razvijenoj u suradnji s mladima i organizacijama mladih, predstavljeno je 49 preporuka za europsku, nacionalnu i podnacionalnu razinu.

Povelja o mladima i demokraciji uključuje, među ostalima, sljedeće preporuke: jačanje građanskog odgoja, snižavanje dobi za glasanje i poticanje mladih da se kandidiraju na izborima, uspostavu trajnih mehanizama savjetovanja s mladima, ocjenu učinka novog zakonodavstva iz perspektive mladih i jačanje programa EU-a za mlade. Uz potporu Europskog odbora regija (OR) i Europskog foruma mladih, Povelja je zajednički osmišljena u procesu „odozdo prema gore” s predstavnicima organizacija mladih i mladim izabranim lokalnim i regionalnim predstavnicima iz cijelog EU-a te je potpisana na plenarnom zasjedanju OR-a 1. prosinca tijekom rasprave o mladima i budućnosti Europe.

U Povelji se iznosi 49 preporuka kojima se želi olakšati i ojačati demokratsko sudjelovanje mladih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Njezina je namjena izgraditi i učvrstiti demokratski prostor prilagođen mladima kako bi se osiguralo da glas mladih bude formalno, stalno i trajno zastupljen u Europskoj uniji. Povelja je potpisana tijekom rasprave povodom završetka Europske godine mladih 2022., koja je uključivala razmjenu mišljenja s Margaritisom Schinasom, potpredsjednikom Europske komisije za promicanje europskog načina života, predstavnicima stručnih skupina za mlade u sklopu europskih političkih stranaka te članovima i članicama OR-ova programa za mlade izabrane političare i političarke. Tom su prigodom istaknuti i primjeri uspjeha Europskih prijestolnica mladih 2023. i 2024., Lublina (Poljska) i Genta (Belgija), a proslavljena je i titula za 2025., netom dodijeljena Lavovu (Ukrajina).

Vasco Alves Cordeiro, predsjednik Europskog odbora regija i član Regionalnog parlamenta Azora, izjavio je: „Povelja o mladima i demokraciji, koju je danas službeno podržao Europski odbor regija, rezultat je procesa zajedničkog stvaranja koji je okupio mlade, udruge mladih, mlade lokalne političare i političarke te lokalne i regionalne predstavnike.Ta je Povelja putokaz za nas, ali i za sva javna tijela na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, da nastavimo surađivati s mladima u cilju njihova većeg sudjelovanja i osnaživanja i, prije svega, da se osiguraju njihova politička, socijalna i gospodarska prava kako bi naša društva i područja bili bolji za budućnost.”

Silja Markkula, predsjednica Europskog foruma mladih, izjavila je: „Povelja o mladima i demokraciji produbljuje suradnju između lokalnih i regionalnih vlasti i mladih koje one predstavljaju.Potreban nam je veći i kvalitetniji demokratski prostor u kojem bi se mladi osjećali sigurnima za sudjelovanje u izgradnji zajednice i demokraciji, na internetu i izvan njega.Ponosna sam na Povelju koju danas potpisujemo i kojoj su doprinijele razne organizacije mladih.To je plan ne samo za smislen angažman mladih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, nego i primjer načina na koji mladi i europske institucije mogu surađivati kako bi potaknuli predstavnike mladih i njihove doprinose.”

Margaritis Schinas, potpredsjednik Europske komisije, izjavio je: „Europska godina mladih 2022. dovela je do ključnih postignuća.Do danas se angažmanom i aktivnostima informiranja javnosti doprlo do više od 150 milijuna Europljana i Europljanki, a na Europskom portalu za mlade evidentirano je više od 7700 aktivnosti. Predstojeća Europska godina vještina moći će se nadovezati na uspjehe Europske godine mladih 2022., kojom se nastojalo osnažiti mlade, odati im priznanje, podupirati ih i surađivati s njima, uključujući one s manje mogućnosti.”

U okviru rasprave članovi i članice OR-a usvojili su svoje preporuke za budućnost politike EU-a za mlade u vidu mišljenja u kojem se poziva na novo i sveobuhvatno promišljanje o politici za mlade, uključivanje perspektive mladih u sva područja politika i aktivno sudjelovanje mladih u izgradnji budućnosti Europe.Izvjestitelj Tine Radinja (SI/Zeleni), gradonačelnik Škofje Loke, izjavio je: „Mišljenje o budućnosti politike EU-a za mlade OR-ov je doprinos politici koja je proizašla iz Europske godine mladih.U mišljenju se zalažemo za međusektorski i sveobuhvatan pristup području mladih i bavimo se brojnim područjima politike važnima za mlade, od obrazovanja i zapošljavanja do stanovanja i socijalne sigurnosti te zelene i digitalne tranzicije.Pozivamo na uključivanje perspektive mladih u sva područja politike kao važno postignuće Europske godine mladih.”

Proces zajedničkog stvaranja Povelje o mladima i demokraciji pokrenuo je prethodni predsjednik OR-a, sadašnji prvi potpredsjednik Apostolos Tzitzikostas, u ožujku 2022. na 9. samitu regija i gradova u Marseilleu, koji je pritom izjavio: „Kako bi se mladi osnažili za rješavanje sadašnje ili buduće krize, moraju što prije biti uključeni u upravljanje globaliziranim svijetom. Sudjelovanje mladih mora se zajamčiti konkretnim potezima: pravom na glasanje na europskim izborima u dobi od 16 godina i promicanjem građanskih inicijativa i referenduma.”

U izradi Povelje također su blisko sudjelovali OR-ovo povjerenstvo SEDEC, kojim predsjeda Tanya Hristova (BG/EPP), i povjerenstvo CIVEX, kojim predsjeda Enzo Bianco (IT/PES).

Dodatne informacije:

U Povelji o mladima i demokraciji iznose se preporuke za lokalnu, regionalnu, nacionalnu i europsku razinu, s naglaskom na obrazovanju, suradnji i informiranju, osnaživanju mladih, vodstvu i demokratskom sudjelovanju, ulozi novih tehnologija i digitalizacije te uključivanju mladih u politike i političku zastupljenost. Prijedlozi su prikupljeni u okviru participativnog procesa „odozdo prema gore”, koji se odvijao uz fizičku prisutnost i internetska savjetovanja, namjenske aktivnosti na društvenim mrežama te lokalna događanja.

Snimka rasprave bit će dostupna na kanalu EBS i na internetskim stranicama OR-a. Dostupne su i fotografije visoke rezolucije s plenarnog zasjedanja OR-a.

Kontakt:

Monica Tiberi

Glasnogovornica predsjednika Cordeira

Tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

Službenik OR-a za odnose s javnošću

Tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Europski forum mladih – direktor za komunikacije i vanjske odnose

Tel. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Podijeli :