Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Promjena načina rada EU-a: ‎ regionalni parlamenti pokreću inicijativu za jačanje svoje uloge u izradi zakonodavstva EU-a  
Europski odbor regija koordinira rasprave među regijama o zakonodavnom postupku EU-a

Europski odbor regija ( OR ) i Konferencija europskih regionalnih zakonodavnih skupština ( CALRE ) danas su pokrenuli pilot-projekt čiji je cilj intenzivirati sudjelovanje regionalnih parlamenata sa zakonodavnim nadležnostima u zakonodavnom postupku EU-a.

Inicijativa „Doprinos političkih rasprava u regionalnim parlamentima” pokrenuta je danas na 9. konferenciji o supsidijarnosti održanoj u talijanskom Senatu u Rimu. Teme rasprava koje se vode na regionalnoj razini koristit će se u ranoj fazi zakonodavnog postupka EU-a, tijekom izrade godišnjeg programa rada Europske komisije. Odbor će kao skupština lokalnih i regionalnih vlasti EU-a nadzirati taj projekt i prikupljati doprinose te time osigurati primjenu načela supsidijarnosti, prema kojemu se odluke donose na razini što bližoj građanima, a EU djeluje samo ako se to smatra učinkovitijim od djelovanja nacionalne, regionalne ili lokalne razine.

Predsjednik Odbora Karl-Heinz Lambertz , koji je ujedno i predsjednik Parlamenta Njemačke jezične zajednice u Belgiji, izjavio je: „Ova inicijativa označava početak sudjelovanja regionalnih parlamenata u ranoj fazi oblikovanja politika EU-a. Ovaj projekt započinje u pravo vrijeme, neposredno prije no što EU pokrene svoju Konferenciju o budućnosti Europe kako bi se ponovno povezao s građanima. Moramo maksimirati učinak svakog zakonodavnog akta EU-a uključivanjem odgovarajućih razina vlasti – uključujući i regije i gradove, koji su najbliži građanima – u cijeli postupak oblikovanja politika kako bi se osigurao njihov utjecaj na svakodnevni život. Ishod tih rasprava u regionalnim parlamentima proslijedit će se Europskoj komisiji i doprinijeti budućem oblikovanju politika. Ne treba nam manje Europe, nego djelotvorna Europa koja ostvaruje rezultate i građane stavlja na prvo mjesto.“

Predsjednica talijanskog Senata Maria Elisabetta Alberti Casellati otvorila je konferenciju i naglasila kako Europska unija i njezine države članice moraju hitno i na prikladan način odgovoriti na zahtjeve građana da se pri donošenju odluka na razini EU-a njihovi interesi uzimaju u obzir u većoj mjeri.

Inicijativu je podržao i Antonio Tajani , predsjednik Odbora Europskog parlamenta za ustavna pitanja: „Pilot-projekt kreće se u pravom smjeru, a cilj mu je veća uključenost regionalnih parlamenata u donošenje odluka EU-a. Uloga regija ključna je u provedbi niza politika EU-a, od poljoprivrede do turizma, od prometa do zdravlja. Zastupnici u regionalnim parlamentima trebali bi biti uključeni u predstojeću Konferenciju o budućnosti Europe koju će sljedeće godine sazvati predsjednica von der Leyen. Institucije EU-a mogu se približiti građanima samo uključivanjem demokratski izabranih predstavnika”, poručio je.

S tim se prioritetom u potpunosti slaže koordinatorica talijanske Konferencije regionalnih parlamenata Rosa D’Amelio: „Talijanski i europski regionalni parlamenti sa zakonodavnim ovlastima spremni su svojim iskustvom pridonijeti Konferenciji o budućnosti Europe koja bi, ako bude dobro osmišljena, mogla predstavljati europski javni prostor, forum koji može poslužiti kao polazište za novi početak“.

Barbara Duden, predsjednica povjerenstva CIVEX u Europskom odboru regija i zastupnica u parlamentu grada Hamburga, izjavila je: „Sve se jasnije ocrtava ključna uloga lokalnih i regionalnih vlasti u oblikovanju aktivne supsidijarnosti, kojom se naglašava dodana vrijednost zajedničkog djelovanja na razini EU-a, a to prepoznaju i naši institucionalni partneri. Stoga moramo pripaziti da se konstruktivna politička rasprava o tome koje se teme najbolje uređuju na kojoj razini ne zamijeni strogim pravilima (kao u slučaju načela ʻjedan za jedanʼ) koja ne odražavaju složenost tih tema.”

Roberto Ciambetti, predsjednik Regionalnog vijeća Regije Veneto i zamjenik koordinatora talijanske Konferencije regionalnih parlamenata, izjavio je: „Naša je poruka da se nijedna odluka ne smije donijeti bez uključenosti europskih regija i regionalnih parlamenata. Mi smo zaduženi za provedbu 70 % europskog zakonodavstva, ali ne i za njegovu izradu: ako Unija na taj način želi riješiti problem demokratskog deficita, onda se ponovno nalazi na krivom putu. Odbor regija nezaobilazan je kao mjesto susreta europskih teritorijalnih jedinica i institucija, ali njegovo učinkovito sudjelovanje u postupku donošenja odluka EU-a mora se osigurati na primjeren način.”

Doprinos regionalnih parlamenata tijekom ovog projekta iskoristit će se kao doprinos ranoj fazi donošenja odluka EU-a. Svi regionalni parlamenti u EU-u sa zakonodavnim ovlastima koji žele sudjelovati u projektu moraju se obratiti tajništvu CALRE-a ( calre2020@parcan.es ) najkasnije do 24. siječnja 2020. Odabir parlamenata koji će sudjelovati u inicijativi izvršit će se ubrzo nakon isteka roka, a rasprave bi se trebale održati između 1. ožujka i 15. svibnja 2020.

Ovom se inicijativom upotpunjuje jedan drugi projekt u organizaciji OR-a – projekt regionalnih središta (RegHub) pokrenut 2019. – u okviru kojega 36 regija procjenjuje djelotvornost određenih politika EU-a koje se trenutačno provode, kao što su politike u području javne nabave i kvalitete zraka.

Napomena za urednike:

Konferenciju o supsidijarnosti organizira Europski odbor regija svake dvije godine s ciljem jačanja međuinstitucijskih aktivnosti praćenja primjene načela supsidijarnosti i omogućivanja stvarnog dijaloga među svim partnerima uključenima u postupak praćenja primjene načela supsidijarnosti. Konferencija se svaki puta održava u drugoj državi članici EU-a, a u Rimu je održana deveta po redu.

Supsidijarnost osigurava da EU može djelovati samo ako je u rješavanju određenih pitanja djelotvorniji od nacionalne, regionalne ili lokalne razine. Cilj je osigurati dovoljnu dodanu vrijednost svih mjera EU-a.

Koncept aktivne supsidijarnosti nov je način rada koji tradicionalni pristup supsidijarnosti pomiče na novu razinu. Pritom se sve institucionalne, nacionalne i podnacionalne aktere potiče da na konstruktivan način pridonose povećanju dodane vrijednosti zakonodavstva EU-a tijekom cijelog ciklusa oblikovanja politika. Pristup aktivne supsidijarnosti predložila je OR-ova Radna skupina za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” koju je u studenom 2017. osnovao sadašnji predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, a kojom je predsjedao potpredsjednik Odbora Frans Timmermans. Koncept aktivne supsidijarnosti preuzet je u Komunikaciji Europske komisije o načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti iz listopada 2018.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Michałowo i njegovi stanovnici dobili su Nagradu „Gradonačelnik Paweł Adamowicz” za pomoć izbjeglicama na granici s Bjelorusijom
Michałowo i njegovi stanovnici dobili su Nagradu „Gradonačelnik Paweł Adamowicz” za pomoć izbjeglicama na granici s Bjelorusijom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023