Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Predsjednik Tzitzikostas i povjerenica Ferreira pozivaju na pojačanu suradnju EU-a, država članica, regija, gradova i sela kako bi se ostvario pravedan oporavak  

Regionalni i lokalni čelnici i čelnice i povjerenica EU-a za koheziju i reforme Elisa Ferreira raspravljali su 4. veljače o tome kako ubrzati pokretanje novih programa kohezijske politike, osigurati njihovu pravodobnu provedbu i integrirati ih u nacionalne planove oporavka.

Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 Europska unija osigurala je dosad nezabilježen iznos ulaganja za pravedan, zelen i digitalan oporavak. Program React EU, Fond za pravednu tranziciju, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Mehanizam za oporavak i otpornost čine jedinstven skup instrumenata kojim se može ostvariti uključiv oporavak, kao i pravedna zelena i digitalna tranzicija.

Iskorištavanje i primjena svih dostupnih sredstava EU-a velik je izazov za nacionalne, regionalne i lokalne vlasti. Kao što je istaknuto u raspravi na plenarnoj sjednici, centralizacija i rješenja „odozgo prema dolje” mogla bi ugroziti učinak ulaganja u nekoliko država članica. Zbog toga su članovi i članice OR-a i povjerenica Ferreira pozvali na potpuno uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti u osmišljavanje sveobuhvatnih planova oporavka u skladu s načelom partnerstva kako bi se na najbolji mogući način iskoristile sinergije među svim dostupnim instrumentima. „Suočeni smo s dosad neviđenim izazovima u provedbi i možemo uspjeti jedino ako surađujemo. Izvanredna situacija često dovodi do centraliziranog upravljanja kohezijskom politikom i programi nisu dobro usklađeni s nacionalnim planovima oporavka. Zato ćemo surađivati s povjerenicom Ferreirom kako bismo ubrzali pokretanje novih programa, podržali njihovu provedbu i građane informirali o dodanoj vrijednosti i koristima kohezijske politike za njihov svakodnevni život“, izjavio je predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas .

U sljedećih nekoliko godina mnoge će regije dobivati dva ili čak tri puta više sredstava iz europskih fondova. Postoji više instrumenata, više prilika i više ulaganja nego ikad prije. Ključno je da budu u službi sveobuhvatnih nacionalnih strategija usmjerenih na budućnost, na kojima se temelje naši zajednički prioriteti EU-a. Od presudne je važnosti u pripremu tih strategija i planova uključiti regionalne i lokalne vlasti, kao i socijalne partnere i civilno društvo kako bismo osigurali komplementarnost, dosljednost i teritorijalni učinak”, izjavila je Elisa Ferreira , povjerenica za koheziju i reforme.

„EU sad ima jedinstvenu priliku doprinijeti postizanju ciljeva zelenog plana. Stoga je ozelenjivanje kohezije u novom programskom razdoblju prioritet“, poručio je Vasco Cordeiro , prvi potpredsjednik Europskog odbora regija i član regionalnog vijeća Regionalne skupštine Azora. Dodao je: „Nije dovoljno raspolagati odgovarajućim financijskim sredstvima. Potrebno je i pojednostavnjenje i više prostora za ulaganja.“

„Sve europske regije hitno pripremaju programe koji će se provoditi na terenu nakon donošenja propisa o kohezijskoj politici u studenome. Već kasnimo, ali lokalni i regionalni predstavnici i predstavnice odlučni su u tome da će novo programsko razdoblje učiniti uspješnim. U tom cilju države članice moraju se pobrinuti da Mehanizam za oporavak i otpornost nadopunjuje naše napore. Dosljednost i učinkovitost nećemo postići ignoriranjem lokalnih vlasti“, izjavila je Isabelle Boudineau , predsjednica Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) Europskog odbora regija.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Podijeli :