Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europa bliža građanima: ‎ Europski odbor regija postavio tri prioriteta za razdoblje 2020. – 2025.  

1) Razmotriti mogućnost uspostave novog modela demokracije u EU-u koji bi bolje odražavao ulogu i odgovornosti regionalnih i lokalnih vlasti

2) Upravljati društvenim transformacijama kao što su globalne pandemije, digitalna i zelena revolucija i demografija

3) Jačati koheziju i osigurati da ona bude smjerokaz za sve politike EU-a

Europski odbor regija (OR) 2. srpnja usvojio je rezoluciju u kojoj su iznesena njegova tri prioriteta za sljedećih pet godina. Ta politička skupština nastoji jačanjem sudjelovanja regija i gradova u osmišljavanju i provedbi politika EU-a povećati otpornost, održivost i koheziju Europske Unije.

1) Demokracija i budućnost Europske unije

U okviru prvog prioriteta EU se nastoji još više približiti građanima uz pomoć regionalnih i lokalnih čelnika i čelnica. Sve odluke na razini EU-a i nacionalnoj razini treba donositi što bliže građanima, u skladu s načelom supsidijarnosti. Odbor će također nastaviti insistirati na tome da se osigura da se budućim zakonodavstvom EU-a smanji administrativno opterećenje i troškovi provedbe za regije, gradove i sela.

2) Izgradnja otpornih lokalnih i regionalnih zajednica

U drugom je prioritetu naglasak na aktualnim izazovima s kojima se sela, gradovi i regije suočavaju u upravljanju pandemijom i zelenom, digitalnom i demografskom preobrazbom, što uključuje i migracijske tokove. Ti će se izazovi moći uspješno savladati samo ako sve europske lokalne zajednice postanu otpornije.

3) Lokalizirane politike EU-a

U trećem se prioritetu ističe kohezija kao temeljna vrijednost koja mora postati smjerokaz svih politika EU-a. Pouka koju moramo izvući iz krize izazvane COVID-om 19 je da je kohezija više od novca: kohezija je vrijednost koja predvodi održivi gospodarski rast, stvara dugoročna kvalitetna radna mjesta i dovodi do lokaliziranih politika koje ispunjavaju potrebe građana.

Pročitajte brošuru o petogodišnjim prioritetima Odbora.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), načelnik Središnje Makedonije i od veljače predsjednik Europskog odbora regija, poručio je: „Milijun lokanih i regionalnih izabranih političara i političarki istovremeno su temelj Europe i njezina sigurnosna mreža. Na najistaknutijem smo položaju u pomaganju građanima da prebrode najgore trenutke krize i u upravljanju oporavkom. Nedavna pandemija pokazala je da sve razine upravljanja moraju bolje surađivati kako bi ponudile rješenja za sigurniji i bolji život naših građana. Dvodimenzionalni model Europe, utemeljen na institucijama EU-a i nacionalnim vladama, pokazao je svoja ograničenja. EU se treba promijeniti i svoju strukturu izgraditi na trodimenzionalnom modelu kako bi se u potpunosti odrazila uloga lokalnih i regionalnih vlasti u donošenju odluka EU-a. To će biti naša jasna poruka na konferenciji o budućnosti Europe.“

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), predsjednik Azora i prvi potpredsjednik OR-a, izjavio je: „Idućih pet godina OR će imati vodeću ulogu i potvrditi prioritete gradova i regija za budućnost naše Unije. Surađivat ćemo s ostalim europskim institucijama te s našim europskim, nacionalnim i lokalnim partnerima. Naš je zadatak također približiti EU građanima tamo gdje žive: u njihovim gradovima i regijama.“

Predsjednici i predsjednice četiriju manjih političkih klubova naglasili su aspekte zajedničkih prioriteta koji su od posebne važnosti za njihove članove i članice.

François Decoster (FR/Renew Europe), član Vijeća Regije Hauts-de-France i predsjednik političkog kluba Renew Europe , rekao je: „Sada su nam više nego ikad prije potrebna ambiciozna ulaganja. Naš je cilj da ulaganja EU-a budu, još više nego dosad, od koristi lokalnim gospodarstvima, lokalnim zajednicama i lokalnom okruženju. To je ambicija koja ujedinjuje sve političke klubove u OR-u, a mi u stranci „Renew Europe“ kao liberali vjerujemo da će takva ulaganja pomoći, i da bi trebala pomoći, zaštiti pravedno, slobodno i otvoreno društvo u kojem se nastoji uspostaviti ravnoteža između slobode, jednakosti i zajednice.”

Władysław Ortyl (PL/ECR), predsjednik Potkarpatskog vojvodstva i predsjednik političkog kluba Europski konzervativci i reformisti , kazao je: „ECR želi zadržati ono što je dobro i izmijeniti ono što treba promijeniti. Klimatske promjene iziskuju vrlo teške odluke pa ćemo mi, kao članovi i članice ECR-a, istaknuti potrebu da se osigura da se tranzicija prema zelenijem gospodarstvu podupire odgovarajućim financijskim sredstvima i da se omogući fleksibilnost. Jasno nam je da određene elemente zelenog plana EU-a treba revidirati i poboljšati. U suprotnom, naše bi lokalne zajednice mogle snositi znatne industrijske i socijalne troškove.”

Kieran McCarthy (IE/European Alliance), član Vijeća grofovije Cork i predsjednik Europskog saveza , izjavio je: „Europski savez pobornik je lokalnih zajednica i oduvijek se bori za to da u okviru europskog projekta područja izložena riziku ne budu zapostavljena. Drago nam je što će drugi u Europskom odboru regija tijekom sljedećih pet godina nastaviti surađivati s nama u borbi za izvore prihoda manjih gradova i općina te ruralnih i otočnih zajednica i koristiti njihovu lokalnu kulturu, iskustva i način života kao osnovu za obnovu Europe. EU se zalaže za solidarnost, a našim su zajednicama itekako potrebna načela solidarnosti i supsidijarnosti u ovom trenutku velikih globalnih izazova. Praktični planovi za svladavanje tih izazova sada su potrebniji nego ikad prije.”

Satu Haapanen (FI/Zeleni), članica Gradskog vijeća Grada Oulua i supredsjednica Zelenih, poručila je: „Nadamo se da ova rezolucija znači da su svi politički klubovi svjesni da moramo djelovati brzo, sveobuhvatno i kolektivno kako bismo spriječili neobuzdanu klimatsku katastrofu. Iskustvo nam govori da zajednice koje u većoj mjeri prigrle zelena načela od toga ostvaruju veću ekonomsku i socijalnu korist. Stoga potičemo sve lokalne čelnike i čelnice da iskoriste prilike koje pruža europski zeleni plan i pozivamo na izravan pristup gradova i regija fondovima EU-a. Zeleni plan mora biti i socijalni plan. Izuzetno smo zabrinuti zbog toga što mladi – generacija koja pokreće klimatsku politiku i koja će biti najviše pogođena globalnim zagrijavanjem – u tolikoj mjeri pate od krize uzrokovane koronavirusom. Stoga nam je drago što će nam se drugi politički klubovi u OR-u pridružiti u insistiranju na snažnijoj Garanciji za mlade i uspostavi europske garancije za djecu kako bi svako dijete kojem prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost imalo pristup besplatnoj zdravstvenoj skrbi, besplatnom obrazovanju, besplatnom predškolskom odgoju i obrazovanju, pristojnom stanovanju i primjerenoj prehrani.”

Prvi sljedeći koraci u vezi s rezolucijom uslijedit će na idućem plenarnom zasjedanju OR-a u listopadu, kada će predsjednik Tzitzikostas predstaviti prvi godišnji lokalni i regionalni barometar, činjeničnu ocjenu pitanja od posebne važnosti za regije i općine EU-a. U prvom će se barometru razmotriti stanje lokalne demokracije i odgovor na pandemiju koronavirusa.

Rezolucija pod nazivom „Prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025. Europa se približava građanima zahvaljujući svojim selima, gradovima i regijama“ dostupna je na internetskim stranicama OR-a.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Pridružite se Mreži savjetnika i savjetnica za EU (#EUCouncillors)
Pridružite se Mreži savjetnika i savjetnica za EU (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023