Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Povezivanje europskih institucija i građana: ‎ europske građanske inicijative moraju utjecati na zakonodavni postupak u EU-u  

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice spremni su promicati građanske inicijative s teritorijalnim učinkom

Na 142. plenarnom zasjedanju OR-a, u prisutnosti Pedra Silve Pereire, potpredsjednika Europskog parlamenta zaduženog za europsku demokraciju i europske građanske inicijative, i Christe Schweng, novoizabrane predsjednice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, lokalni i regionalni čelnici i čelnice prvi su put pozvali predstavnike dviju europskih građanskih inicijativa. Na taj način OR započinje raspravu o demokraciji uoči konferencije o budućnosti Europe i pokazuje odlučnost da podrži europske građanske inicijative koje su u njegovoj političkoj nadležnosti i koje su politički relevantne za lokalne i regionalne vlasti. Europske građanske inicijative olakšavaju i podupiru provedbu političkog prioriteta OR-a, a to je približavanje Europe građanima. Kao predstavnik razine vlasti koja je najbliža građanima, OR je ključni partner za njihovo promicanje. Propust Europske komisije da na građanske inicijative odgovori odgovarajućim zakonodavnim mjerama ne samo da frustrira milijune građana nego i potencijalno stvara nezadovoljstvo europskim institucijama.

Europska građanska inicijativa uspostavljena je 2011. To je instrument participativne demokracije u EU-u koji građanima omogućuje da Europsku komisiju pozovu da podnese prijedlog pravnog akta za provedbu Ugovora EU-a. Prema izvješću OECD-a iz 2020. o interesu za deliberativnu demokraciju u EU-u , u posljednjih 40 godina reprezentativni deliberativni postupci češće su se primjenjivali na lokalnoj (52 %) i regionalnoj (30 %) razini. Stoga su lokalne i regionalne vlasti prirodni partneri za promicanje europskih građanskih inicijativa s teritorijalnim učinkom. To se može učiniti na tri načina: prvo, članovi i članice OR-a mogu zajednički odlučiti podržati cilj određene europske građanske inicijative putem samoinicijativnih mišljenja ili rezolucija; drugo, član ili članica OR-a može tijekom plenarnog zasjedanja istaknuti određeno pitanje na redovnoj raspravi o lokalnim i regionalnim pitanjima iz cijelog EU-a; treće, europske građanske inicijative mogle bi se integrirati u mrežu za sudjelovanje građana u EU-u (CitizEN) – instrument koji je OR osmislio uoči konferencije o budućnosti Europe.

Prvi potpredsjednik OR-a Vasco Cordeiro izjavio je: „Europske građanske inicijative mogle bi biti izniman alat za poboljšanje demokracije u EU-u. Uvijek se moramo zalagati za demokraciju, bolje zakonodavstvo i načelo aktivne supsidijarnosti. Ako ih se ne podrži na odgovarajući način, građanske inicijative mogle bi biti neuspjeh, što bi moglo dovesti do dodatne frustracije među građanima i narušavanja njihova povjerenja u EU. To ne bi trebalo ostati na razini zanimljive akademske rasprave, već bi trebalo dovesti do političke rasprave na konferenciji o budućnosti Europe kako bi se pronašli novi načini za jačanje demokratskih temelja EU-a.“

Pedro Silva Pereira , potpredsjednik Europskog parlamenta zadužen za europsku demokraciju i europsku građansku inicijativu, poručio je: „Europska građanska inicijativa važan je instrument za promicanje sudjelovanja europskih građana u zakonodavnom postupku Unije. Postupak, koji je uveden Ugovorom iz Lisabona, izmijenjen je nekoliko puta kako bi mu se olakšao pristup i time osigurala veća transparentnost u donošenju odluka u EU-u. U trenutku u kojem namjeravamo pokrenuti temeljitu raspravu o budućnosti Europe, europska građanska inicijativa može biti primjer dodatnog jačanja interakcije građana i institucija EU-a, posebno s Europskim parlamentom, te jačanja mehanizama participativne demokracije. Inicijativa Odbora regija nije mogla doći u primjerenije vrijeme kako bi se osiguralo da regionalni akteri budu u velikoj mjeri uključeni u kontinuirani proces poboljšanja europske demokracije.“

Predsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Christa Schweng naglasila je: „Građane moramo staviti u središte politike EU-a, bilo u okviru organizacija civilnog društva koje imaju predstavnike u našem Odboru bilo putem instrumenata kao što je europska građanska inicijativa. EGSO će na razini EU-a, kao i njegovi članovi i članice u svojim zemljama, nastaviti promicati europsku građansku inicijativu podizanjem razine svijesti o njoj kako bi građani s njome bili bolje upoznati i češće joj pribjegavali. Želimo zadržati sudjelovanje građana i potaknuti njihov angažman na smislen način te smatramo da bi EU trebao biti što bliži svojim građanima i zaslužiti njihovo povjerenje. Naši odbori imaju važnu ulogu posrednika na razini EU-a, ali i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.“

Europska građanska inicijativa Zaštita manjina – milijun potpisa za raznolikost u Europi , koju je predstavio jedan od njezinih organizatora, član OR-a i njegov bivši predsjednik Karl-Heinz Lambertz , poziva EU da poboljša zaštitu pripadnika nacionalnih i jezičnih manjina te ojača kulturnu i jezičnu raznolikost u Uniji. Riječ je o jednoj od sedam europskih građanskih inicijativa koje su prikupile dovoljno potpisa i dovršile sve faze postupka te su uspješno podnesene Komisiji.

Glasači bez granica, puna politička prava za građane EU-a jedna je od 14 europskih građanskih inicijativa koje su upravo u tijeku, odnosno otvorene su i u postupku prikupljanja potpisa. Predstavio ju je Beniamino Brunati, a njome se traže reforme čiji je cilj ojačati postojeća prava građana EU-a da glasuju i da se kandidiraju na europskim i lokalnim izborima u zemlji boravišta te novo zakonodavstvo kojim bi se ta prava proširila na regionalne i nacionalne izbore i referendume.

„CitizEN – mreža za sudjelovanje građana u EU-u“ instrument je koji je OR predložio u mišljenju „Lokalne i regionalne vlasti u trajnom dijalogu s građanima” (izvjestitelj Declan McDonnell (IE/EA)) i čiji je cilj uključivanje građana u donošenje politika. Mreža CitizEN mogla bi se pokrenuti na konferenciji o budućnosti Europe s ciljem da u budućnosti postane trajni mehanizam. Imala bi tri cilja:

– jačati interakciju europskih institucija i građana izravnim metodama sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini;

– pružati primjere metoda sudjelovanja koje se mogu koristiti i formalno i neformalno;

– služiti kao repozitorij za informacije i razmjenu najboljih praksi nacionalnih, regionalnih i lokalnih inicijativa za sudjelovanje diljem Europske unije.

Organizatori europskih građanskih inicijativa trebali bi iskoristiti priliku koju pružaju rasprave koje će se organizirati u okviru konferencije o budućnosti Europe. Mreža CitizEN mogla bi postati stabilna i trajna infrastruktura putem koje bi se mogli poduzimati daljnji koraci u pogledu rada konferencije te osigurati da građani i građanke budu dobro informirani i da se mogu uključiti u faze praćenja, evaluacije i ocjene.

Dodatne informacije:

Od 1. siječnja 2020. primjenjuju se nova pravila kako bi europska građanska inicijativa organizatorima i potpisnicima postala pristupačnija, manje zahtjevna i jednostavnija za upotrebu. Glavna tehnička inovacija središnji je sustav internetskog prikupljanja kojim upravlja Europska komisija. Ta je usluga besplatna i građanima omogućuje potpisivanje putem elektroničke identifikacije. Organizatori također mogu odlučiti uspostaviti vlastiti sustav internetskog prikupljanja do kraja 2022. Od 2012. registrirano je 75 inicijativa.

OR je o toj temi usvojio tri mišljenja:

– „Europska građanska inicijativa“ (CDR 167/2010), usvojeno 2010., izvjestiteljica: Sonia Masini;

„Europska građanska inicijativa“ (CIVEX-VI/005), usvojeno u listopadu 2015., izvjestitelj: Luc Van den Brande;

„Uredba o europskoj građanskoj inicijativi“ (CIVEX-VI/028), usvojeno u ožujku 2018., izvjestitelj: Luc Van den Brande.

U mišljenju „Promišljanje o Europi: glas regionalnih i lokalnih vlasti za obnovu povjerenja u Europsku uniju“ , usvojenom u listopadu 2018., europska građanska inicijativa sagledava se u okviru šire teme demokracije i sudjelovanja građana: „(...) treba jačati participativne instrumente kao što je europska građanska inicijativa (ECI); kao dopunski alat postojećim strukturama predstavničke demokracije na razini EU-a, kao i inovativnim dodatnim elementima participativnog donošenja odluka i trajnog dijaloga, europske građanske inicijative mogu pomoći u mobilizaciji građana radi ostvarivanja zajedničkog cilja, istaknuti europsku dimenziju ključnih političkih pitanja i potaknuti stvaranje paneuropskih rasprava i odgovarajućeg javnog mnijenja“.

Isto tako, OR-ova Rezolucija „Prijedlozi Europskog odbora regija za novi zakonodavni mandat Europske unije“ , usvojena u lipnju 2019., uvrstila je europsku građansku inicijativu među postojeće instrumente participativne demokracije kojima se jačaju legitimitet i demokratski temelji EU-a i koje bi trebalo dopuniti novim instrumentima poput stalnog sustava dijaloga s građanima.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 473 52 41 15

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Michałowo i njegovi stanovnici dobili su Nagradu „Gradonačelnik Paweł Adamowicz” za pomoć izbjeglicama na granici s Bjelorusijom
Michałowo i njegovi stanovnici dobili su Nagradu „Gradonačelnik Paweł Adamowicz” za pomoć izbjeglicama na granici s Bjelorusijom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023