Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice povezuju se s Europskim parlamentom, Europskom komisijom i Zakladom Bertelsmann kako bi dali zamaha aktivnostima konferencije o budućnosti Europe  

Članovi i članice OR-ova Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX) raspravljali su s predstavnicima Europskog parlamenta, Antoniom Tajanijem i Helmutom Scholzom, o tome kako uključiti milijun lokalnih i regionalnih političara i političarki u projekte i inicijative kojima se Europa može približiti građanima i građankama i postići uspjeh konferencije o budućnosti Europe. Posebno su pozvali na uključivanje članova i članica OR-a u pilot-projekt „Izgradnja Europe s lokalnim subjektima” koji je pokrenuo Odbor za ustavna pitanja Europskog parlamenta (AFCO).

Prema posebnom istraživanju Eurobarometra o budućnosti Europe , objavljenom uoči 10. ožujka 2021. kada su predsjednici triju institucija EU-a, Ursula von der Leyen, David Sassoli i Charles Michel, potpisali zajedničku izjavu o konferenciji o budućnosti Europe, 76 % ispitanika i ispitanica slaže se da konferencija o budućnosti Europe predstavlja znatan napredak u području demokracije u EU-u, a 92 % Europljana i Europljanki zahtijeva da se glasovi građana i građanki više uzmu u obzir pri donošenju odluka koje se odnose na budućnost Europe. Stoga su stvarna savjetovanja s građanima i građankama i povratne informacije o njihovim ishodima ključni za uspjeh konferencije koja će otpočeti 9. svibnja. Članovi i članice OR-ova Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove raspravljali su s predstavnicima Europskog parlamenta, Europske komisije i Zaklade Bertelsmann o tome kako konferenciju učiniti uspješnom.

Mark Speich (DE/EPP), državni tajnik za savezne, europske i međunarodne poslove Sjeverne Rajne-Vestfalije i predsjednik OR-ova povjerenstva CIVEX, izjavio je: „Političari na regionalnoj i lokalnoj razini imaju ključnu ulogu u odnosu između Europske unije i građana . Konferencija o budućnosti Europe pruža nam priliku da Bruxellesu prenesemo konkretne ideje građana i građanki Europske unije o budućnosti.“

Tijekom prve tematske rasprave razmotren je način na koji lokalne i regionalne vlasti mogu pospješiti sudjelovanje građana i građanki na konferenciji o budućnosti Europe i poslije nje. Helmut Scholz , zastupnik u Europskom parlamentu (DE/GUE-NGL) i izvjestitelj za nacrt izvješća „Dijalog s građanima i sudjelovanje građana u donošenju odluka EU-a”, predstavio je članovima CIVEX-a glavne zaključke svojeg izvješća u kojem uzima u obzir rad koji su institucije EU-a i OR već obavili u pogledu sudjelovanja građana i građanki i poziva na razvoj trajnih participativnih mehanizama kako bi se građanstvu omogućilo sudjelovanje u donošenju odluka u EU-u. Još u listopadu 2018. ideja o trajnom dijalogu s građanima i građankama koji bi se nastavio i nakon izbora bila je jedna od ključnih poruka u mišljenju OR-a „Promišljanje o Europi: glas regionalnih i lokalnih vlasti za obnovu povjerenja u Europsku uniju“ (suizvjestitelji: Karl-Heinz Lambertz i Markku Markkula).

Helmut Scholz je izjavio: „Konferencija o budućnosti Europe jedinstvena je prilika za uključivanje građana u raspravu o njihovim vizijama i pitanjima koja ih muče u pogledu EU-a. No već bi sad, ali i uopće, trebalo biti jasno sljedeće: svatko bi trebao moći sudjelovati u donošenju odluka EU-a, pa i nakon konferencije. Stoga nam je potrebna potpora lokalnih i regionalnih vlasti, kao i organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. Samo ćemo na taj način moći razviti europsku javnu sferu i ojačati demokratski legitimitet EU-a.”

Dominik Hierlemann , viši stručnjak i Anna Renkamp , viša voditeljica projekta u Zakladi Bertelsmann , predstavili su članovima CIVEX-a prethodna iskustva u vođenju lokalnih, regionalnih i transnacionalnih digitalnih dijaloga s građanima i građankama i opisali što bi zaklada Bertelsmann mogla ponuditi u zajedničkoj inicijativi s OR-om koja će, prema planu, uskoro biti pokrenuta. Primijenili bi se novi alati za pomoć lokalnim i regionalnim izabranim političarima i političarkama da bolje komuniciraju s građanstvom i poboljšaju demokratske prakse i njihovo funkcioniranje. Između rujna 2021. i siječnja 2022. organizirali bi se prekogranični lokalni dijalozi i paneli s građanstvom. Temeljeći se, među ostalim, na prijedlozima iz mišljenja OR-a "Lokalne i regionalne vlasti u trajnom dijalogu s građanima“ , takvi bi dijalozi bili osmišljeni tako da daju doprinos konferenciji.

Druga rasprava bila je posvećena inicijativama lokalnih i regionalnih vijećnika i vijećnica EU-a. Predsjedništvo OR-a podržalo je u prosincu 2020. prijedlog da se osnuje mreža lokalnih i regionalnih vijećnika i vijećnica EU-a koji se bave europskim poslovima u svojim izbornim jedinicama i koji bi obavještavali OR o svojim aktivnostima u okviru konferencije o budućnosti Europe, dok je Odbor Europskog parlamenta za ustavna pitanja lansirao pilot projekt „Izgradnja Europe s lokalnim subjektima” (BELE) koji će omogućiti da se u uključenim lokalnim upravama imenuju vijećnici i vijećnice koji će s građanstvom komunicirati o programima i projektima koje u toj općini financira Europska unija kao i o drugim temama i inicijativama povezanima s EU-om, kako bi se i na taj način doprinijelo konferenciji. Ta dva projekta imaju slične ciljeve i sredstva, a cilj rasprave bio je istražiti moguće sinergije između projekata OR-a i EP-a u kojima sudjeluju vijećnici i vijećnice EU-a iz cijele Europske unije. Bude li se mreža lokalnih i regionalnih vijećnika i vijećnica EU-a u OR-u smatrala provedbenom mjerom projekta BELE, OR bi mogao doprinijeti njegovoj djelotvornoj provedbi. Uvođenje mreže lokalnih i regionalnih vijećnika i vijećnica EU-a stoga bi trebalo biti prihvatljivo za financiranje u okviru pilot-projekta BELE.

Predsjednik odbora AFCO Antonio Tajani (IT/EPP) izjavio je: „Regionalni i lokalni izabrani političari i političarke izraz su europskog bogatstva i raznolikosti. Prošle je godine Komisija za ustavna pitanja Europskog parlamenta predstavila pilot-projekt BELE čiji je cilj lokalne uprave staviti u središte politika EU-a kako bi građanstvo informirale o aktivnostima koje provodi Europska unija. Komuniciranje o EU-u izazov je u suzbijanju populizma i dezinformacija te OR i njegovi članovi i članice u tome imaju ključnu ulogu. Konferencija o budućnosti Europe mora postati prilika za jasnu raspravu i pozivam članove i članice OR-a da aktivno sudjeluju u projektu BELE. Želimo li da konferencija zaista posluži kao razglas za želje građana i građanki, lokalnim donositeljima odluka koje su oni demokratski izabrali mora se dati uloga i značaj koji zaslužuju.”

Projekt BELE zatim je detaljno predstavio Alessandro Giordani, načelnik odjela zaduženog za „mreže u državama članicama” u Glavnoj upravi za komunikaciju Europske komisije. -

Osim tematskih rasprava, na sastanku CIVEX-a usvojeno je mišljenje Jean-Luca Vanraesa (BE/RE) , člana Općinskog vijeća Općine Uccle, o Strategiji za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima u EU-u . Izvjestitelj Jean-Luc Vanraes smatra da su „regije krajnji zaštitnici i promicatelji temeljnih prava”. Lokalne uprave imaju važnu ulogu u promicanju, zaštiti i poštovanju temeljnih prava, uključujući njihovu primjenu u praksi, i time Povelju Europske unije o temeljnim pravima pretvaraju u stvarnost. U mišljenju se naglašava da je sudjelovanje OR-a u međuinstitucijskom dijalogu o Povelji od ključne važnosti te se predlaže uspostava kontaktnih točaka kako bi se olakšao protok informacija o Povelji među različitim razinama vlasti. Te kontaktne točke također bi lokalnim i regionalnim vlastima mogle pružiti smjernice o tome kako oblikovati svoje politike u potpunom skladu s Poveljom i s konkretnim primjerima. Drugi je prijedlog da bi – s obzirom na to da su lokalne vlasti razina upravljanja najbliža građanstvu te s obzirom na to da su one pravo mjesto za podizanje svijesti građana i građanki o njihovim pravima i o tome kome se mogu obratiti u slučaju kršenja tih prava – članovi i članice OR-a mogli iskoristiti Dan Europe (9. svibnja) i konferenciju o budućnosti Europe za promicanje lokalnih aktivnosti, objašnjavajući i naglašavajući iznimnu važnost temeljnih prava i Europske povelje u našim demokracijama. Mišljenje je pozdravila Barbara Nolan, načelnica odjela u Glavnoj upravi Europske komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača, temeljna prava i vladavinu prava.

Došlo i do razmjene stajališta o radnom dokumentu koji će poslužiti kao temelj za mišljenje izvjestiteljice Aleksandre Dulkiewicz (PL/EPP) , gradonačelnice Gdanjska , o Akcijskom planu za europsku demokraciju koji je predložila Europska komisija, uz sudjelovanje Williama Sleatha, direktora za građane, zdravlje, migracije i sigurnosnu uniju u Glavnom tajništvu Europske komisije . Cilj je Akcijskog plana za europsku demokraciju osnažiti građane i građanke i izgraditi otpornije demokracije diljem EU-a promicanjem slobodnih i poštenih izbora, jačanjem slobode medija i suzbijanjem dezinformacija. Tijekom rasprave izraženo je žaljenje što, iako će uspjeh Akcijskog plana za europsku demokraciju u velikoj mjeri biti povezan s djelovanjem lokalnih i regionalnih vlasti, nažalost one nisu spomenute u Komunikaciji Europske komisije. Gđa Dulkiewicz izjavila je: „Akcijski plan za europsku demokraciju trebao bi dovesti do utvrđivanja konkretnih mjera koje bi trebalo provesti u bliskoj suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima. Stanje demokracije ne može se popraviti preko noći, ali šanse za uspjeh bit će tim veće što brže počnemo djelovati. Mišljenje će biti usvojeno na sastanku povjerenstva CIVEX 11. svibnja 2021.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobilni tel.: +32 473 52 41 15

Podijeli :