Europski gradovi i regije udruženi u borbi protiv klimatskih promjena  
World's cities and regions unite in the battle on climate change

Gradovi i regije svijeta trebali bi imati veća prava i snositi veću odgovornost u borbi protiv klimatskih promjena, izjavili su čelnici dviju velikih mreža gradova i regija – Europskog odbora regija i Lokalnih vlada za održivost (ICLEI) – pozdravljajući deklaraciju koja poziva na formalno uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u globalni sustav upravljanja za borbu protiv klimatskih promjena.

Deklaracija, usvojena na Samitu lokalnih i regionalnih čelnika o klimi održanom sedmog dana međunarodnih klimatskih pregovora u Bonnu (COP 23), povezuje jednostrane obveze s pozivima na djelovanje država članica Ujedinjenih naroda i Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). Preuzete obveze uključuju obećanja gradova i regija da će u poduzimanju mjera u području klime biti ambiciozniji, proaktivniji, sveobuhvatniji, dosljedniji i transparentniji te više okrenuti suradnji. Lokalni i regionalni čelnici istovremeno su poticali Ujedinjene narode i svjetske vlade da surađuju sa svim razinama vlasti i podrže uvođenje ciljeva za smanjenje emisija ugljika za regije i gradove. Iako su se svjetske vlade 2015. godine u Parizu dogovorile da će porast prosječne temperature zadržati na globalnoj razini znatno nižoj od 2°C iznad predindustrijske razine, prema nedavno prikupljenim podacima, svijet se kreće prema povećanju od 2,7°C.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, EU-ove skupštine lokalnih i regionalnih političara, izjavio je: „Pariz ćemo pamtiti po tome što je svjetske nacionalne vlade ujedinio u borbi protiv klimatskih promjena. Ova deklaracija osigurat će da Bonn zapamtimo po tome što je ujedinio regije i gradove svijeta u ispunjavanju tih obećanja. Deklaracija dokazuje da je danas, više nego ikad ranije, ogroman broj gradonačelnika i predsjednika regija ujedinjen i da pokazuju veće ambicije u pogledu rješavanja klimatskih pitanja. Europski odbor regija želi da EU do 2030. godine smanji emisije za 50 % umjesto 40 %, a također i da se ozbiljno razmisli o uvođenju poreza na ugljik. Posebno mi je drago što ova deklaracija podržava dvije ideje za koje se Odbor zalaže, a to su: da se u obzir uzmu doprinosi gradova i regija, a ne samo država, u smanjenju emisija, te da se prestane sa subvencijama za industrije koje koriste fosilna goriva.“

Park Won Soon , gradonačelnik Seula i predsjednik ICLEI-ja, mreže koja okuplja više od 1 500 gradova i regija posvećenih održivom razvoju, rekao je: „Prave promjene dolaze od građana. Kad građani uvide da energetska suverenost pripada njima i kad se uključe u proces kreiranja politika mogu dovesti do istinskih promjena. Budućnost naše djece i unuka ovisi o onome što ćemo napraviti sada. Znamo što trebamo činiti, potrebno je samo da građani ulože napor. Siguran sam da će gradovi moći ostvariti bolju budućnost ako postave zahtjevnije ciljeve i nastoje ih ostvariti zajedno s građanima.“

Deklaraciju su pozdravile i ključne osobe iz UN-a i EU-a.

Maroš Šefčovič , potpredsjednik Europske komisije zadužen za energetsku uniju, izjavio je: „Gradovi i regije predvodnici su u borbi za suzbijanje klimatskih promjena. Uvjeren sam da smo svi uvidjeli da će, osnažimo li ih, lokalni dionici zasigurno nadmašiti sva očekivanja. Zato je osnovan Sporazum gradonačelnika, kao europska inicijativa koja potiče dobrovoljno djelovanje na području klime, a zato smo osnovali i Globalni sporazum gradonačelnika, jaku globalnu mrežu koja povezuje gotovo 7 500 gradova. Da bi umnogostručile svoj utjecaj na području klime, uključujući i prijelaz na čistu mobilnost, lokalne, regionalne i nacionalne vlasti trebaju surađivati u mnogim sektorima. Udružimo snage za budućnost u kojoj će se više pažnje posvećivati klimi.“

Patricia Espinosa , izvršna tajnica UNFCCC-a, izjavila je sljedeće: „Obveze koje su preuzeli toliki gradovi i regije pokazuju da je vizija budućnosti otporne na klimatske promjene, s niskim razinama emisija i klimatski neutralnog svijeta u drugoj polovici stoljeća, skovana 2015. godine u Parizu, prihvaćena i da se provodi širom planeta. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama pozdravlja napore koje gradovi i regije poduzimaju kako bi manje doprinosili klimatskim promjenama i pripremili se za budućnost. Ova deklaracija daje nadu da će gradovi i regije u godinama koje predstoje poslužiti kao inspiracija.“

Napomene za urednike:

• Europski odbor regija promiče poduzimanje mjera u području klime u Europskoj uniji i osnivački je partner Sporazuma gradonačelnika, europske inicijative pokrenute 2008. godine u okviru koje lokalne i regionalne vlasti dobivaju dodatnu tehničku podršku od Europske komisije ako se obvežu na premašivanje ciljeva EU-a na području smanjenja emisija. Ta je inicijativa postala globalna i sada se zove Globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Među preporukama koje je u listopadu poslao tijelima EU-a zaduženima za donošenje odluka o načinima financiranja provedbe Pariškog sporazuma, Europski odbor regija pozvao je na to da se „potpuno prestane“ sa subvencijama usmjerenima na gospodarske aktivnosti koje snažno utječu na okoliš „najkasnije“ do 2035. godine, na to da se „minimalni postotak“ prihoda od aukcija provedenih u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama preusmjeri lokalnim i regionalnim vlastima koje bi ta sredstva „ulagale u poboljšanje otpornosti na lokalnoj razini“ te na izradu studija o mogućnosti uvođenja poreza na ugljik ili minimalnih cijena ugljika.

• ICLEI (Lokalne vlasti za održivost) je mreža koja okuplja više od 1 500 gradova i regija posvećenih izgradnji održive budućnosti. ICLEI zamišlja svijet održivih gradova koji se suočavaju sa stvarnošću urbanizacije, prilagođavaju gospodarskim i demografskim trendovima i pripremaju za učinke klimatskih promjena kao i za druge gradske teškoće.

• Prema procjenama UNDP-a, provedba više od 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena, kao i provedba do 90 % mjera prilagodbe tim promjenama u nadležnosti su lokalnih vlasti.

• U izvješću objavljenom u listopadu i predstavljenom Europskom odboru regija, Europska agencija za okoliš navodi da bi suše mogle postati češće, duže i jače. U mnogim će se regijama povećati rizik od požara, poplave će u većem dijelu Europe postati uobičajena pojava, broj snažnih jesenskih i zimskih oluja u sjevernoj Europi će se povećati, a očekuje se da će naleti oluja, „ukoliko se ne provedu dodatne mjere prilagodbe, nanijeti značajnu štetu po okoliš i gospodarske gubitke te prouzročiti druge društvene probleme duž niskih obalnih područja širom Europe.“ U izvještaju je ustanovljeno da gospodarski gubici, prijavljeni između 1980. i 2015. godine u 33 države članice i nastali uslijed ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja, iznose više od 433 milijarde eura.

Kontakt:

David Crous, Europski odbor regija, david.crous@cor.europa.eu, +32 476 879 929

Andrew Gardner, Europski odbor regija, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981

Claudio Magliulo, ICLEI – Lokalne vlasti za održivost, claudio.magliulo@iclei.org, +49 (0) 228 976299 15