Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
„Moramo djelovati smjesta i zajedno” ‎ Lokalni i regionalni čelnici predstavljaju svoju viziju ostvarenja Europskog zelenog plana  
OR treba pokrenuti Forum gradova i regija, a Europska komisija i države članice provesti Zeleni plan

Europski odbor regija (OR) iznio je svoje zahtjeve u pogledu Europskog zelenog plana, za koji smatra da mora biti ispunjen kako bi se do 2050. postigla klimatska neutralnost. Bilo da je riječ o energetici, mobilnosti, poljoprivredi, biološkoj raznolikosti, digitalizaciji ili kružnom gospodarstvu, Odbor smatra da Zeleni plan iziskuje jasan akcijski plan – osmišljen zajedno s lokalnim i regionalnim vlastima – koji bi sadržavao mjerljive ciljeve, ciljane mjere i odgovarajuća financijska sredstva te pomogao Europi da odgovori na klimatsku krizu.

U raspravi s Fransom Timmermansom, novoimenovanim izvršnim potpredsjednikom Europske komisije za Europski zeleni plan, OR je pozvao EU da globalno zatopljenje zadrži ispod 1,5 °C uz pomoć ambicioznog zakonodavnog i financijskog paketa kojim bi se svim regijama i gradovima pružila potpora u tranziciji, čime bi se održivost stavila u središte svih politika. U rezoluciji donesenoj u Bruxellesu uoči predstavljanja Zelenog plana Europske komisije 11. prosinca poziva se Europska unija da u zakonodavstvo uvrsti obvezu da do 2050. postane ugljično neutralna te poveća opseg svojih energetskih, klimatskih i okolišnih ciljeva i izdvoji dovoljno sredstava za potporu regijama i gradovima.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, izjavio je: „Ne možemo više zatvarati oči pred klimatskom krizom. Europski zeleni plan posljednja je prilika za Europu da bude vjerodostojna, ispuni svoje međunarodne obveze te do 2050. osmisli jasne smjernice za postizanje ugljične neutralnosti. EU mora ozeleniti sve svoje politike i ulaganja kako bi zajamčio pravednu tranziciju koja podupire svaku regiju i grad. Lokalne i regionalne vlasti moraju biti punopravni partneri i akteri, uz potporu u vidu stvarnih ulaganja. Trenutačnim prijedlozima proračuna EU-a koji uključuju rezove u kohezijskoj politici ugrozit će se napori regija i gradova da ubrzaju djelovanje u području klime. Vremena je sve manje: ne smijemo oklijevati, moramo djelovati zajedno. Ako zelena tranzicija ne započne u našim gradovima i regijama, do nje uopće neće doći.“

Frans Timmermans , izvršni potpredsjednik Europske komisije, upozorio je na opasnost od nedjelovanja, dodavši: „Sve razine vlasti morat će preuzeti svoju ulogu ako želimo uspješno oblikovati zajedničku budućnost jer nacionalne vlade to ne mogu učiniti same. Gradovi i regije igraju veliku ulogu u korjenitoj preobrazbi našeg društva koju će omogućiti Zeleni plan. Od prometa bez emisija do zaštite biološke raznolikosti, od energetske učinkovitosti zgrada do ozelenjavanja naših gradova i ponovnog pošumljavanja – trebamo angažman svakog pojedinca. Bez lokalnih i regionalnih vlasti nećemo ostvariti ciljeve Zelenog plana.“

Zahtjevi mladih izabranih političara

Tijekom rasprave na plenarnom zasjedanju skupina mladih izabranih političara predstavila je izvršnom potpredsjedniku Timmermansu i predsjedniku Lambertzu zahtjeve koje postavljaju Europi. Predstavnica „Mladih izabranih političara ujedinjenih za klimu“ Martina Grech , članica Vijeća Grada Qormija, Malta, poručila je: „Mi, mladi čelnici, naporno radimo u svojim lokalnim zajednicama kako bismo za sebe i svoju djecu stvorili održivu budućnost pogodnu za život. Ujedinjeni smo premda pripadamo raznim strankama i dolazimo iz raznih europskih zemalja. Ako ja sa svojih 19 godina mogu preuzeti inicijativu i ako danas mogu biti ovdje i raditi na tome da se naš glas čuje, onda to možete i vi.“

OR će biti zastupljen na konferenciji COP25 koja se ovog tjedna održava u Madridu kako bi promicao ulogu gradova i regija u ubrzavanju klimatske politike.

Pogledajte cijelu raspravu. Fotografije s plenarnog zasjedanja nalaze se ovdje .

Zeleni plan u partnerstvu s lokalnim i regionalnim vlastima: ključne preporuke

Povećati ciljeve i ambicije EU-a

Ograničiti globalno zatopljenje na 1,5 °C, pravno se obvezati za ugljičnu neutralnost EU-a do 2050. i povećati cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova u EU-u na najmanje 55 %, cilj postizanja energetske učinkovitosti na 40 % i cilj upotrebe energija iz obnovljivih izvora na 40 % do 2030.

Ciljevi gospodarenja otpadom za 2030.: stopa recikliranja komunalnog otpada od 70 %, smanjenje rasipanja hrane za 50 %, smanjenje bacanja otpada na odlagališta na najviše 5 %.

Uključivanje održivosti u sve politike, suradnja s lokalnim i regionalnim vlastima

Jasan plan: Zeleni plan s mjerljivim ciljevima, ciljanim mjerama i financijskim sredstvima, pripremljen zajedno s gradovima i regijama u okviru provedbe UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Napredak bi trebalo motriti kroz EU-ov proces praćenja stanja Unije.

Pokrenuti višerazinski dijalog o klimi i energiji: uključiti lokalne i regionalne vlasti u nacionalne energetske i klimatske planove te ujedno razvijati lokalno i regionalno utvrđene doprinose.

Novi Forum o Zelenom planu: OR će pokrenuti forum lokalnih i regionalnih vlasti u okviru kojeg će surađivati s Europskom komisijom i državama članicama na praćenju provedbe Zelenog plana.

Održivi EU: uključivanje održivosti u sve politike EU-a, makroekonomske prioritete i financijske instrumente, europski semestar i proračun EU-a za razdoblje nakon 2020.

Trgovina: Trgovinski sporazumi EU-a procijenjeni u odnosu na cilj smanjenja razine stakleničkih plinova i održivost.

Održiva poljoprivreda: pojačati financijsku pomoć praksama koje pogoduju klimi u obama stupovima zajedničke poljoprivredne politike.

Mobilnost: Mjere EU-a za osiguravanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja, uključujući preispitivanje poreznih aranžmana za određena goriva.

Okolišna preobrazba: Poziv na usklađivanje 8. programa djelovanja za okoliš sa Zelenim planom; EU treba ambicioznije politike u području kvalitete zraka i vode, opasnih kemikalija i pesticida kako bi se postigla nulta stopa onečišćenja u EU-u.

Financiranje Zelenog plana

Nova sredstva: podupiranje poreza na ugljik na granici, produljenje sustava trgovanja emisijama, oporezivanje goriva za mlazne motore.

Fond za pravednu tranziciju: nova sredstva povrh EU-ovih fondova kohezijske politike.

Zeleni proračun EU-a za razdoblje nakon 2020.: najmanje 30 % proračuna EU-a za razdoblje nakon 2020. treba biti namijenjeno za djelovanje u području klime i biološke raznolikosti te postupno ukidanje subvencija za fosilna goriva; sredstva za kohezijsku politiku ostaju ista.

Sredstva za nepredviđene situacije: financijska potpora Zelenom planu ako proračun EU-a ne bude dogovoren do 2020.

Državne potpore: povećati dozvoljene državne potpore; Direktiva o oporezivanju energije radi promicanja goriva s niskim emisijama.

Treba ukinuti europske subvencije, potpore i programe pomoći koji štete okolišu.

Financiranje obnove stambenog fonda: poziv na donošenje akcijskog plana EU-a za cjenovno pristupačno stanovanje radi suzbijanja energetskog siromaštva, zajedno s ambicioznim planom financiranja za obnovu stambenog fonda.

Komunikacija s građanima

Konferencija o budućnosti Europe : Europska komisija trebala bi zajedno s OR-om suorganizirati dijaloge s građanima usmjerene na Zeleni plan i klimatske promjene.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023