Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski odbor regija, Europska komisija i Europski parlament udružuju snage kako bi Europu približili građanima uz pomoć projekta savjetnika i savjetnica EU-a  

Zajednička deklaracija potpredsjednice Europske komisije i povjerenice zadužene za demokraciju i demografiju Dubravke Šuice, predsjednika Europskog odbora regija Apostolosa Tzitzikostasa i zastupnika u Europskom parlamentu Domèneca Ruiza Devese , inicijatora pilot-projekta „Gradimo Europu s lokalnim savjetnicima”

Pozdravljamo ishod Konferencije o budućnosti Europe, a naročito pozive na uspostavu sustava lokalnih savjetnika i savjetnica EU-a kao načina da se Europa približi građanima i građankama u regijama, gradovima i selima te da se unaprijedi europska demokracija.

Europska komisija, Europski odbor regija i Europski parlament blisko surađuju na zajedničkom cilju uključivanja lokalno izabranih predstavnika i predstavnica u komunikaciju o pitanjima povezanima s EU-om na svojem lokalnom području. U tom je kontekstu Europski parlament predložio projekt „Gradimo Europu s lokalnim savjetnicima”, koji će provoditi Europska komisija. Taj projekt dopunjuje Mrežu lokalnih i regionalnih savjetnika Odbora regija uspostavljenu 2021., koja aktivno doprinosi aktivnostima OR-a održavanjem događanja povezanih s EU-om u lokalnim i regionalnim tijelima vlasti i organiziranjem lokalnih rasprava s građanima i građankama.

Danas – povodom objavljivanja poziva na podnošenje prijava za inicijativu „Gradimo Europu s lokalnim savjetnicima”– dogovorili smo se da zajedno radimo na tome da te inicijative budu što bolje povezane i da se provode kao koordinirana aktivnost EU-a. Odbor će se pobrinuti za to da njegova Mreža savjetnika i savjetnica EU-a bude informirana o pozivu na podnošenje prijedloga za inicijativu „Gradimo Europu s lokalnim savjetnicima”. Odbor će sudionike pilot-projekta uključiti u svoj posebni program tematskih informativnih sastanaka i internetskih događanja. Komisija će u svoje odgovore korisnicima uključiti materijale donesene u ime regionalnih i lokalnih tijela. Kao članovi mreže projekta „Gradimo Europu s lokalnim savjetnicima” i/ili mreže OR-a, lokalno izabranim predstavnicima i predstavnicama će se za njihove komunikacijske aktivnosti u odnosima s građanima i lokalnim medijima pružati potpora na njihovom jeziku. Oni će pridonositi podizanju svijesti o EU-u.

Kontakt:

Pressecdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023