Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
„Val obnove“ imat će ključnu ulogu u gospodarskom i socijalnom oporavku Europe.  

U ovom intervjuu Enrico Rossi (IT/PES), član Općinskog poglavarstva Općine Signa (Firenca) i bivši predsjednik Regije Toskana (2010. – 2020.), odgovara na šest pitanja o svojem mišljenju o europskoj inicijativi „val obnove“ (eng. Renovation Wave ), koje je Europski odbor regija usvojio u ožujku. Cilj inicijative „val obnove“, koju je Europska komisija pokrenula 14. listopada 2020. , poboljšanje je energetske učinkovitosti stambenog fonda Unije. Ta inicijativa također predstavlja važan element u planu djelovanja za europski zeleni plan . Na zgrade otpada 40 % potrošnje energije u Europi i 36 % emisija stakleničkih plinova pa je njihova obnova ključna za postizanje klimatske neutralnosti EU-a do 2050. U mišljenju koje je sastavio Enrico Rossi gradovi i regije pozivaju na reviziju programa državnih potpora, donošenje fleksibilnijih proračunskih pravila radi maksimalnog povećanja ulaganja i obnove, utvrđivanje podnacionalnih ciljeva za obnovu zgrada i uključivanje obnovljivih izvora energije u projekte obnove. OR i Europska komisija upravo su potpisali akcijski plan za ubrzanje obnove i dekarbonizacije stambenog fonda EU-a.

G. Rossi, počeli ste raditi na valu obnove još prije nekoliko mjeseci, čak i prije nego što je Europska komisija objavila taj dokument, što je znak da ste prepoznali njegovu važnost. Zašto smatrate da je ta strategija važna za europske gradove i regije u 2021.?

Val obnove smatram ključnim elementom za uspjeh europskog zelenog plana i za snažan gospodarski i socijalni oporavak Europe. Gradovi i regije toj strategiji trebaju posvetiti posebnu pozornost iz dva razloga.

Prvi je razlog, nedvojbeno, klima. Danas zgrade u Europi prouzrokuju 40 % potrošnje energije i 36 % emisija stakleničkih plinova. Jasno je da postizanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. zahtijeva istinsku revoluciju u urbanističkom planiranju i arhitekturi usmjerenu na zelenu i održivu tranziciju naših područja još od faze osmišljavanja projekata, među ostalim promicanjem i poticanjem ponovne uporabe materijala.

Drugi je razlog gospodarski oporavak usmjeren na suzbijanje nejednakosti. Val obnove prilika je za ponovno pokretanje gospodarstva, otvaranje radnih mjesta i revitalizaciju prostora u našim gradovima. Procjenjuje se da bi mogao dovesti do otvaranja 4 milijuna novih radnih mjesta. Ta je strategija istovremeno idealan alat za ulaganje u socijalno stanovanje i javne građevine, od bolnica do škola. Radi se, dakle, o gospodarskom razvoju, energetskoj održivosti i jačanju socijalne kohezije i solidarnosti.

Val obnove smatra se izvrsnim primjerom zelenog oporavka u kojem se odluke povezane s klimom donose u skladu s potrebom za ponovnim pokretanjem lokalnog gospodarstva. Koji su uvjeti potrebni da se taj potencijal ostvari?

Sredstva na koja EU može računati u narednim godinama izvanredna su ako uzmemo u obzir višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i instrument Next Generation EU , poznat i kao plan oporavka. Oni zajedno iznose oko 1 800 milijardi EUR. Međutim, kako bismo u potpunosti iskoristili tu golemu dostupnost resursa i mogućnosti koje proizlaze iz vala obnove, regije moraju biti uključene u planiranje i provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Insistiramo na višerazinskom upravljanju, pa i u pogledu financiranja. Konkretno bi vrlo korisni bili alat za tehničku pomoć koji bi bio dostupan svim regionalnim i lokalnim vlastima za provedbu strategije, i fleksibilnija proračunska pravila za uprave. Pritom mislim na teritorijalno decentralizirani model ELENA (Europski instrument za lokalnu energetsku podršku) Europske investicijske banke (EIB) i na veću sinergiju između njega i programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor Europa kako bi se omogućio prelazak s dobrih praksi na ulaganja velikih razmjera. EIB mora postati banka za klimu Europske unije i učiniti financiranje dostupnijim, među ostalim pomoću mehanizama decentralizacije na terenu, po mogućnosti po uzoru na regionalne jedinstvene kontaktne točke ili ad hoc urede posvećene određenim projektima.

Kad govorimo o valu obnove prvenstveno mislimo na zgrade, no u Vašem se mišljenju često spominju i četvrti i gradove. Zašto mislite da je ta dimenzija toliko važna?

Strategije energetske učinkovitosti dosad su bile usmjerene na pojedinačne zgrade, ili čak i na pojedinačne stanove. No zahvaljujući valu obnove imamo priliku promijeniti razmjer intervencije. Kako bi ta strategija uistinu djelovala, morat će se pokrenuti zeleni val u cjelokupnim četvrtima. Stoga pozdravljamo Komunikaciju Komisije u kojoj se naglašava važnost pristupa na razini okruga i važnost energetskih zajednica.

U okviru ambiciozne strategije kružnog gospodarstva pruža nam se sjajna prilika za promicanje revitalizacije gradova, zalaganje za „nultu potrošnju“ novog tla i sve veću upotrebu prirodnih rješenja.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nedavno je pokrenula inicijativu „novi europski Bauhaus“ . Kako je ta inicijativa povezana s valom obnove?

Novi europski Bauhaus vrlo je zanimljiva ideja koja može udahnuti dušu urbanoj revitalizaciji i potaknuti na radikalno promišljanje o našim četvrtima, predgrađima i povijesnim središtima. Smatram da se može uspostaviti dijalog između novog europskog Bauhausa i vala obnove o nekim pitanjima koja sam već spomenuo: pristupu na razini okruga i energetskim zajednicama te uključenosti teritorija i građana. Kreativni potencijal izvrsnih mozgova kojima europsko društvo obiluje mogli bismo iskoristiti za veliku preobrazbu koja se želi postići europskim zelenim planom .

U svojem mišljenju pozivate na pojačanu suradnju u području vala obnove između Europskog odbora regija i drugih europskih institucija, počevši s Komisijom. Što OR može učiniti kako bi promicao i podržao provedbu vala obnove?

Zadaća je Odbora dati glas regijama, uključujući i one ruralnije i udaljenije, u postupku donošenja odluka i zakonodavnom postupku EU-a. Val obnove privukao je poseban interes Komisije, koja lokalne i regionalne vlasti prepoznaje kao neizostavnu razinu vlasti za provedbu te strategije. Te su dvije institucije upravo potpisale akcijski plan za pojačanu suradnju kako bi se ubrzala provedba politika zelenog plana i stvorili uvjeti u smislu političke volje, tehničkih kapaciteta i apsorpcije sredstava EU-a i nacionalnih fondova. Akcijskim planom također se želi osigurati da novo zakonodavstvo bude prikladno za brzu provedbu tako što će se na vrijeme otkloniti moguće prepreke i ograničenja i prijeći s razine EU-a na nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu. Isto tako, žele se u potpunosti iskoristiti lokalne inicijative i promicati sinergije među raznim razinama vlasti te jačati odnosi među građanima.

Naglašavate da se strategija vala obnove mora temeljiti ne samo na europskom zelenom planu već i na europskom stupu socijalnih prava. Koliko je važna socijalna dimenzija te urbane revolucije?

Socijalna je dimenzija od ključne važnosti. Borba protiv klimatske krize mora biti borba protiv nejednakosti i za socijalnu pravdu. Ne smijemo nikoga zapostaviti. 17 % Europljana živi u prenapučenim domovima, a 34 milijuna građana zahvaćeno je energetskim siromaštvom. Val obnove trebao bi doprinijeti ostvarenju prava svih građana na cjenovno pristupačno stanovanje u zdravim uvjetima. To je predviđeno 19. načelom europskog stupa socijalnih prava . Na primjer, potrebno je suzbiti fenomen deložacija radi renovacije (eng. renovictions ) koje prisiljavaju mnoge ljude da napuste svoje domove jer se ne mogu nositi s povećanjem najamnine zbog obnove koju su naručili vlasnici.

Zatim, mnogim je našim poduzećima teško suočiti se s izazovima koje donose promjene i potrebom da se naša radna snaga zaštiti promicanjem socijalno održivih načina rekvalifikacije. Cijelom građevinskom sektoru treba pomoći u ispunjavanju postojećih potreba za znanjem, vještinama i tehnologijom te olakšati osnivanje novih inovativnih poduzeća.

Kontakt za medije:

PresseCdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/THE-RENOVATION-WAVE-INTERVIEW-ENRICO-ROSSI.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023