Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Sudjelujte u anketi OR-a i OECD-a o ciljevima održivog razvoja!  

Europski odbor regija (OR), u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), pokrenuo je anketu o ključnim doprinosima lokalne i regionalne razine ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Podijelite s nama svoje iskustvo do 22. veljače i doprinesite budućoj strategiji EU-a o ciljevima održivog razvoja.

Od usvajanja 2015. godine Programa održivog razvoja do 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, od 193 zemlje potpisnice očekuje se da podnose redovita izvješća o provedbi tog općeg plana koji obuhvaća sve politike i iziskuje angažman svih dionika. Lokalne i regionalne vlasti ključni su partneri u procesu provedbe, ne samo zbog toga što se velika većina ciljeva održivog razvoja (65 % prema podacima OECD-a) izravno odnosi i utječe na njih već i zato što su mnoga od tih tijela već uspješno uključena u provedbu ciljeva održivog razvoja u lokalnom kontekstu .

Na temelju povratnih informacija prikupljenih od lokalnih i regionalnih vlasti u vezi s njihovim radom u području ciljeva održivog razvoja, Europski odbor regija želi pokazati kako su gradovi i regije proveli ili trenutačno provode te ciljeve. Te će se informacije iskoristiti za utjecanje na buduću strategiju EU-a o ciljevima održivog razvoja kako bi se sa snažnijim argumentima zalagalo za teritorijalni pristup u procesima donošenja politika na europskoj i nacionalnoj razini te potaknule mjere provedbe. Vaša stajališta o tome što bi EU trebao učiniti u pogledu ciljeva održivog razvoja te na koje bi prioritete trebao usmjeriti svoje djelovanje ujedno će se uključiti u mišljenje o održivoj Europi do 2030. koje će se sastaviti tijekom 2019.

Rezultati ankete poslužit će i za izradu šireg programa OECD-a „Teritorijalni pristup ciljevima održivog razvoja: uloga gradova i regija kako nitko ne bi bio zapostavljen“, kojim se želi pružiti potpora gradovima i regijama u poticanju teritorijalnog pristupa ciljevima održivog razvoja na temelju:

procjene stanja u odnosu na nacionalni prosjek i istorazinske teritorijalne jedinice;

uspostavljanja višerazinskog dijaloga s nižim i višim razinama vlasti u cilju postizanja konsenzusa o tome tko može što učiniti;

razmjene najboljih praksi i pouka koje se mogu izvući iz međunarodnog iskustva.

Ispuni upitnik!

Upitnik možete ispuniti na svim jezicima EU-a; željeni jezik odabirete u padajućem izborniku na desnoj strani ekrana.

Upitnik možete ispuniti do ponoći u petak, 22. veljače.  

Svi odgovori čuvaju se u tajnosti.

Za više informacija možete se obratiti na sljedeću adresu: econ-survey-cor@cor.europa.eu

OR zahvaljuje Mreži regionalnih vlasti za održivi razvoj (nrg4sd) na suradnji.

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022