Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski stup socijalnih prava treba se uspostaviti u uskoj suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima  

Regije i gradovi spremni su odigrati svoju ulogu u izgradnji jake socijalne Europe koja će osigurati pravednu tranziciju i oporavak nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. U akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava , koji je Europska komisija danas predstavila, iznose se tri ambiciozna glavna cilja kojima bi se trebale voditi odluke o politikama država članica i njihovih regija kako bi se postigli ciljevi tog stupa, među ostalim punim korištenjem raznih europskih fondova radi poticanja socijalnih ulaganja.

Novi glavni ciljevi podrazumijevaju da bi do 2030. najmanje 78 % stanovništva EU-a u dobi od 20 do 64 godine trebalo biti zaposleno, najmanje 60 % svih odraslih osoba trebalo bi svake godine sudjelovati u obukama, a broj ljudi kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost trebao bi se smanjiti barem za 15 milijuna. Komisija je danas predstavila i Preporuku o djelotvornoj aktivnoj potpori zapošljavanju čiji je cilj usmjeriti prijelaz s hitnih mjera na održiva radna mjesta otporna na promjene u budućnosti.

Predsjednik Europskog odbora regija (OR) Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Izvanredno stanje u području javnog zdravlja uzrokovano COVID-om postaje izvanredno stanje na socijalnom planu. Moramo upotrijebiti sve dostupne alate za očuvanje radnih mjesta, borbu protiv siromaštva i zaštitu najranjivijih. Akcijskim planom utvrđuju se ambiciozni ciljevi koje možemo postići samo suradnjom na svim razinama upravljanja – europskoj, nacionalnoj i lokalnoj – te potpunim iskorištavanjem raznih fondova EU-a za poticanje socijalnih ulaganja. Spremni smo biti ključni partneri u provedbi akcijskog plana kako bismo osigurali da on odgovara potrebama naših građana i građanki i osigurava pravedan i uključiv oporavak.”

Portugalsko predsjedništvo Vijeća EU-a zatražilo je od OR-a da izradi mišljenje o provedbi europskog stupa socijalnih prava iz lokalne i regionalne perspektive. Usvajanje tog mišljenja predviđeno je za svibanjsko plenarno zasjedanje, samo nekoliko dana prije socijalnog samita EU-a koji će se održati 7. i 8. svibnja u Portu.

Izvjestiteljica Anne Karjalainen (FI/PES), članica Gradskog vijeća Grada Kerave i predsjednica OR-ovog Povjerenstva za socijalnu politiku, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu i istraživanje (SEDEC), izjavila je: „Akcijski plan željno je iščekivan alat kojim će se načela na kojima se zasniva naša vizija za pravednu i uključivu socijalnu Europu, otpornu na krize, pretvoriti u konkretno djelovanje na terenu. Lokalne i regionalne vlasti ključne su ne samo za provedbu akcijskog plana nego i za praćenje napretka u pogledu europskog stupa socijalnih prava. Stoga bi u akcijskom planu trebalo u potpunosti uvažiti potrebu za svrsishodnim višerazinskim upravljanjem, među ostalim primjenom načela partnerstva.”

Iako Komisija predlaže revidiranu verziju pregleda socijalnih pokazatelja kako bi se poduprlo ostvarivanje ciljeva stupa socijalnih prava, OR strahuje da će se njime mjeriti samo napredak na nacionalnoj razini i žali zbog toga što u trenutačnom prijedlogu nema pokazatelja kojima bi se obuhvatile regionalne razlike. Prvi pregled regionalnih socijalnih pokazatelja , koji je OR izradio 2019., pokazao je znatne razlike među pojedinim državama članicama. OR čvrsto vjeruje da je regionalno praćenje potrebno kako bi se osiguralo da se stup socijalnih prava provodi na svim razinama i da su regionalna ulaganja usmjerena na ostvarivanje njegovih načela.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023