Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
U planovima oporavka ne smiju se zapostaviti ruralna područja  

Na početku Tjedna vizije ruralnih područja članovi Odbora regija (OR) izrazili su zabrinutost da bi ruralna područja mogla ostvariti manju korist od planova Europske unije za zeleniju, digitalniju i otporniju obnovu Europe nakon COVID-a 19 . Sljedećom izjavom, koju su članovi usvojili na sastanku OR-ova Povjerenstva za prirodne resurse (NAT), a podupire je Međuklub Europskog parlamenta za ruralna, planinska i udaljena područja te pametna sela, odlučno se odbacuje svaki plan koji ne poštuje načelo partnerstva i ne uključuje ruralna područja u izradu nacrta.

Pandemija drastično pogoršava mnoge postojeće probleme u ruralnim područjima i još više naglašava ranjivost tih regija, posebno u pogledu digitalnog kapaciteta, kvalitete i pružanja zdravstvenih usluga, obrazovanja, pristupa širokopojasnoj mreži, posebnih potreba stanovništva, otpornosti distribucijskih lanaca i inovacijskih vještina. Potrebna je jasna strategija kako bi se izbjeglo da planovi oporavka povećaju jaz između ruralnih zajednica koje zaostaju i urbanih područja koja sve brže napreduju prema održivosti i digitalizaciji. U suprotnom postoji rizik da propustimo ključnu priliku za gospodarski i socijalni rast za cijelu Uniju te izgubimo konsenzus budućih generacija najvećeg dijela teritorija EU-a.

Članovi povjerenstva NAT zabrinuti su zbog sljedećeg:

  • regije, a posebno ruralne regije, nisu dovoljno uključene u donošenje odluka o izradi nacionalnih planova za oporavak i otpornost u većini država članica;
  • ruralnim se područjima može dodijeliti manje sredstava iz instrumenta Next Generation EU zbog strukturnog okvira nacionalnih planova za oporavak i otpornost, njihovih prioriteta za djelovanje i metoda provedbe, unatoč tome što su ruralna područja posebno teško pogođena pandemijom bolesti COVID-19;
  • mnoga će se sredstva dodjeljivati putem poziva na podnošenje prijedloga, što bi moglo ugroziti sposobnost ruralnih područja da dobiju sredstva iz instrumenta Next Generation EU jer ona tradicionalno imaju slabiju izgradnju kapaciteta i tehničku potporu u programiranju i trošenju sredstava EU-a;
  • trenutačnim se razgraničenjem ruralnih područja vjerojatno podcjenjuje stvarni opseg ruralnih područja u Europi jer se međupodručja u sivoj zoni najvjerojatnije suočavaju s istim izazovima kao i ruralna područja.

Članovi povjerenstva NAT pozivaju:

  • europske institucije i nacionalne vlade da lokalne i regionalne vlasti uključe u pripremu nacionalnih planova za oporavak i otpornost jer je za učinkovitost tih mjera potrebna lokalna dimenzija;
  • države članice da sudjeluju u dijalozima o politikama sa svim relevantnim dionicima. Ruralna područja ne smiju biti zapostavljena, a njihove potrebe moraju se u potpunosti odražavati i konsolidirati u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost;
  • sve relevantne institucijske aktere da pažljivo prate korištenje sredstava iz instrumenta Next Generation EU na teritorijalnoj razini kako bi se osigurala pravedna raspodjela sredstava među regijama;
  • države članice i upravljačka tijela da olakšaju i pojednostave pristup ruralnih područja sredstvima iz instrumenta Next Generation EU .

Ovdje možete pronaći popis članova povjerenstva NAT i Međukluba EP-a za ruralna, planinska i udaljena područja te pametna sela .

Kontakt:

Europski odbor regija

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Međuklub Europskog parlamenta za ruralna, planinska i udaljena područja te pametna sela

Adam Mouchtar

Tel.: +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Podijeli :