Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije mogu predvoditi novu industrijsku strategiju za zeleniju Europu  

U sklopu ovog intervjua Jeannette Baljeu (NL/RE) , članica Izvršnog vijeća pokrajine Južna Holandija, odgovorila je na šest pitanja o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u novoj europskoj industrijskoj strategiji. Jeannette Baljeu ističe da je potrebno uvesti novu lokaliziranu dimenziju kako bi regije i gradovi, kao razine vlasti najbliže građanima i poslovnim ekosustavima, preuzeli odgovornost za paralelnu zelenu i digitalnu tranziciju svoje industrije. Jeannette Baljeu izvjestiteljica je za mišljenje Nova industrijska strategija za Europu“ , čije je usvajanje zakazano za plenarno zasjedanje od 12. do 14. listopada .

Koja bi trebala biti uloga lokalne i regionalne razine u novoj industrijskoj strategiji za Europu?

Regije mogu i žele biti primjer drugima te bi se u novoj industrijskoj strategiji EU-a trebala istaknuti njihova uloga i ojačati lokalizirana dimenzija.

Industrijski ekosustavi često su regionalni i povezani s drugim regionalnim ekosustavima putem lanaca opskrbe ili mreža za razmjenu znanja. Zbog toga industrijska strategija EU-a iziskuje lokalizirani pristup u kojem se važna uloga daje regionalnim i lokalnim vlastima. One su razina vlasti najbliža građanima i industrijskim ekosustavima, imaju važne nadležnosti u raznim područjima politika i mogu mobilizirati širok raspon instrumenata kako bi se omogućila provedba sveobuhvatne i ambiciozne industrijske strategije EU-a.

Kakvu ulogu može imati industrijska politika u provedbi zelenog plana? Kako se mogu postaviti standardi zaštite okoliša, a da se ne ugrozi konkurentnost europskih poduzeća u odnosu na poduzeća iz trećih zemalja?

Najveći učinak na ostvarivanje klimatskih ciljeva može se postići u energetski intenzivnim industrijama. Te industrije također žele surađivati kako bi ostvarile te ciljeve, ali smatram da su nam potrebni planovi s jasnim, ambicioznim i realnim ciljevima za smanjenje emisija CO 2 . Smatram da moramo poduprijeti naše industrije u toj tranziciji kako bi one u njoj mogle preuzeti vodeću ulogu i uključiti manja poduzeća. Time bi se mogla potaknuti i naša konkurentnost jer bismo se mogli usredotočiti na kvalitetu proizvoda i usluga umjesto da se odlučujemo za jeftinije alternative iz trećih zemalja.

Je li činjenica da je istovremeno došlo do provedbe zelenog plana i golemog financiranja u okviru Plana oporavka izvanredna prilika za poticanje procesa zelene tranzicije, čime se otvaraju velike mogućnosti za zeleno i održivo poslovanje i poduzetnike?

Da, vjerujem da je to moguće ako se pobrinemo da ta financijska potpora ovisi o odgovarajućim uvjetima. Države članice trenutačno su odgovorne za izradu nacionalnih planova i definiranje pojedinosti. Regije bi trebale biti ravnopravan partner za stolom i imati priliku raspravljati o tim planovima i doprinijeti im. Regije posjeduju znanje i stručnost te bi mogle povezati regionalne inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3) s tim planovima i pokazati gdje postoje prilike za ulaganja u ekologizaciju gospodarstva.

Kakve bi trebale biti strategije pametne specijalizacije? U kojim područjima europska industrija treba postati konkurentnija?

Regije imaju realnu predodžbu o svojoj gospodarskoj situaciji. One poznaju svoje prednosti i nedostatke te bi stoga svoje regionalne inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju trebale iskoristiti ne samo kao alat za poticanje gospodarstva nego i kao temelj za suradnju s drugim regijama. Taj proces može olakšati stvaranje veza između regionalnih klastera i komplementarnih kompetencija kako bi se izgradili međuregionalni vrijednosni lanci. Regije bi trebale iskoristiti svoje strategije RIS3 kao plan za jačanje svojih klastera, podupiranjem ne samo regionalnih veza nego i veza s klasterima u drugim regijama, te bi trebale uključiti alat za ulaganja u međuregionalne inovacije. Time bi se mogla poboljšati konkurentnost Europe, ojačati lanci opskrbe i smanjiti naša ovisnost o globalnim dobavljačima.

Smatram da bi EU mogao pružiti veću potporu državama članicama i regijama kako bi postale konkurentnije, što ne znači nužno više javnog financiranja. To bi moglo značiti i reformu politike tržišnog natjecanja kako bi naša industrija bila manje osjetljiva na neprijateljska preuzimanja. Međunarodni ulagači poduprti državnim potporama kupuju MSP-ove koji su ključni za naše regionalne ekosustave, ali koji su istodobno premali za neprijateljska preuzimanja, kako je navedeno u Bijeloj knjizi EU-a o stranim subvencijama . Poboljšanje jedinstvenog tržišta moglo bi dovesti i do stvarno jednakih uvjeta kojima se može povećati konkurentnost naše industrije, koja bi se zatim mogla natjecati s globalnim prvacima kao što su Google, Amazon i Alibaba. Strategije RIS3 također bi se mogle više usredotočiti na digitalizaciju.

Smatrate li da bi zbog vrlo dalekosežnih i snažnih posljedica pandemije bilo potrebno ponovno razmotriti industrijsku strategiju EU-a?

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je geopolitičke rizike koje donose strana ulaganja i prekomjerna ovisnost o globalnim lancima opskrbe i vrijednosti. Industrijska strategija EU-a stoga bi trebala uključivati mjere za pomoć u suočavanju s trenutačnom krizom i pripremu za buduće pandemije. To je potrebno kako bi se zajamčila otpornost europskog društva i gospodarstva, primjerice pripremom za alternativne europske lance opskrbe medicinskom opremom i lijekovima. Time će se doprinijeti održavanju europskog tehnološkog vodstva i stjecanju digitalne i tehnološke suverenosti naspram neprijateljskog preuzimanja strateških poduzeća od strane aktera izvan EU-a. Međutim, bit će potrebna i reforma politike tržišnog natjecanja.

Tijekom razdoblja ograničenja kretanja zbog bolesti COVID-19 došlo je do poremećaja lanaca opskrbe: s jedne strane, granice su bile zatvorene i bilo je teško isporučivati robu u druge zemlje, a s druge strane, zemlje su uvele embargo na isporuku određene robe, posebno medicinskih proizvoda i lijekova. Podrazumijeva li povećanje otpornosti poduzeća (i regija) napuštanje globalizacije i vraćanje domaćih poduzeća u domovinu?

Razumljivo je da su zemlje i regije brinule o interesima svojih stanovnika, što je značilo da su neke granice bile zatvorene. Kao što sam već rekla, smatram da bi Europa trebala biti oprezna u pogledu negativnih aspekata globalizacije. Međutim, čvrsto sam uvjerena da ne smijemo zaboraviti da je međuregionalna suradnja ključna za prevladavanje krize, kao što je pokazala Sjeverna Rajna – Vestfalija održavanjem otvorene granice s Nizozemskom i prihvaćanjem nizozemskih pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Otvorene regionalne granice ključne su za jamčenje otpornosti europskog društva i gospodarstva, posebno zato što nam je potrebna suradnja industrijskih klastera u okviru lokaliziranog pristupa.

Kontakt za medije:

pressecdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023