Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regije i gradovi udružili snage s UEFA-om radi promicanja ulaganja EU-a u regije u području sporta  
Galerija fotografija | Twitter: #CohesionAlliance

Europski odbor regija (OR) i UEFA udružili su snage kako bi se poboljšao pristup financijskim sredstvima EU-a za sport. Oba su tijela istaknula kako je ulaganje EU-a u regije – drugim riječima, kohezijska politika – važno za podupiranje sporta na lokalnoj razini, odnosno u konačnici za promicanje teritorijalne kohezije u cijeloj Europi. Ta je poruka sadržana u zajedničkoj izjavi koju su potpisali predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz i prvi potpredsjednik UEFA-e Karl-Erik Nilsson tijekom konferencije na visokoj razini održane danas u Bruxellesu.

Na događanju su se okupili predstavnici institucija EU-a – uključujući povjerenika EU-a Tibora Navracsicsa – i svih 55 nacionalnih nogometnih saveza UEFA-e. Istaknuta je važnost financijskih sredstava EU-a za sport u kontekstu inicijative #CohesionAlliance , paneuropske koalicije onih koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje biti jedan od stupova na kojima počiva budućnost EU-a.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, poručio je: „UEFA i mi imamo isti cilj: ojačati koheziju i solidarnost u Europi. Ulaganjem u sport ostvarujemo povrat ulaganja kojim se doprinosi zdravlju, socijalnoj uključenosti, turizmu i gospodarskom razvoju. Stoga je nužno da EU nastavi osiguravati dostatna sredstva u okviru kohezijske politike kako bi se regijama i gradovima omogućilo da osiguraju pristojnu sportsku infrastrukturu diljem EU-a. Kao pobornici inicijative #CohesionAlliance, iz prve ruke znamo da se uz pomoć strukturnih fondova EU-a mogu ostvariti konkretni rezultati u vidu bolje kvalitete zdravlja i života u našim zajednicama.“

Karl-Erik Nilsson , prvi potpredsjednik UEFA-e, koji je inicijativi #CohesionAlliance pristupio 20. ožujka ove godine, istaknuo je: „UEFA vjeruje u važnost sporta i svake godine daje iznimno velik doprinos u okviru svog programa pomoći HatTrick . Zahvaljujući tom programu podupiru se znatna infrastruktura i brojne sportske aktivnosti diljem Europe. No napori UEFA-e trebaju se podržati namjenskim sredstvima EU-a, osobito za amaterski sport. Ulaganje u sport ulaganje je u budućnost Europe. Sportske organizacije, nacionalna tijela i institucije EU-a moraju surađivati kako bi na najbolji mogući način iskoristili sve postojeće mogućnosti financiranja.“

Tibor Navracsics , povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je: „Sport ima jedinstven potencijal da doprinese prevladavanju velikih izazova s kojima se suočavaju naša društva i da potakne razvoj gradova i regija. Kako bi se taj potencijal što bolje iskoristio, moramo iznaći načine za uključivanje sporta u naše mjere u različitim područjima politika. Konkretno, moramo ga učinkovitije uključiti u lokalne i regionalne strategije, na temelju individualnih prednosti i ambicija regija i gradova.”

U zajedničkoj izjavi koju su potpisali predsjednik Lambertz i prvi potpredsjednik Nilsson OR i UEFA ističu sljedeće:

Sport uvelike doprinosi postizanju strateških ciljeva kohezijske politike EU-a i ciljeva održivog razvoja.

Prijedlog Europske komisije da se u idućem dugoročnom proračunu EU-a (koji će obuhvaćati razdoblje 2021. – 2027.) udvostruče sredstva za Erasmus te pridavanje pozornosti amaterskom sportu, dobrom upravljanju i integritetu u sportu predstavljaju korak naprijed koji treba pozdraviti.

Trenutačno su nedostatak politika u području sporta i manjak infrastrukture za amaterski sport dvije glavne prepreke koje onemogućuju da svi građani, uključujući osobe s invaliditetom, imaju slobodan i jednak pristup sportskim aktivnostima. Osiguravanje univerzalnog pristupa sportskim aktivnostima ključno je kako bi se omogućio gospodarski i socijalni razvoj te povećao ukupan broj osoba koje se bave sportskim aktivnostima.

Potrebno je u većoj mjeri prepoznati doprinos sporta jačanju gospodarskog razvoja i poticanju socijalne uključenosti. Uredbama o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF) i drugim odgovarajućim europskim politikama trebaju se poticati politike u području sporta, uključujući ulaganja u fizičku sportsku infrastrukturu kako bi se uz pomoć sporta povećali solidarnost i blagostanje.

OR i UEFA suglasni su surađivati u okviru inicijative #CohesionAlliance radi ostvarivanja snažne kohezijske politike kojom se promiče gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija u cijelom EU-u i nakon 2020.

OR je nedavno, u mišljenju „Uključivanje sporta u program EU-a za razdoblje nakon 2020. godine“ (izvjestitelj Roberto Pella (IT/EPP), načelnik općine Valdengo), Europskoj komisiji uputio mnoge od navedenih preporuka.

Osnovne informacije

Savez za koheziju (#CohesionAlliance) koalicija je onih koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje biti jedan od stupova na kojima počiva budućnost EU-a. Zbog Brexita i potrebe da EU financira nove prioritete poput obrane, sigurnosti i nadzora vanjskih granica postoji opasnost da se financijska sredstva namijenjena kohezijskoj politici smanje u idućem dugoročnom proračunu EU-a – odnosno višegodišnjem financijskom okviru – kojim će se utvrditi gornje granice rashoda EU-a za razdoblje nakon 2020.

Kako bi se to izbjeglo i kako bi se podignula svijest o presudnoj ulozi kohezijske politike, vodeće udruge regija i gradova – Udruga europskih pograničnih regija (AEBR), Skupština europskih regija (AER), Konferencija europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE), Vijeće europskih općina i regija (CEMR), Konferencija perifernih primorskih regija Europe (CPMR) i EUROCITIES – te Europski odbor regija pokrenuli su u listopadu 2017. Savez za koheziju (#CohesionAlliance).

Savez zahtijeva da se u okviru proračuna EU-a nakon 2020. ojača kohezijska politika te da se poveća njezina djelotvornost, vidljivost i dostupnost u svim regijama u Europskoj uniji. Deklaraciju Saveza potpisalo je od njegova pokretanja više od 8300 pojedinačnih potpisnika, 116 regija, 109 gradova i okruga, 50 udruga regionalnih i lokalnih vlasti, 40 zastupnika u Europskom parlamentu i 35 europskih sektorskih udruženja.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Dodatne informacije
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Samo snažna kohezijska politika može osigurati ujedinjenu i pravedniju budućnost EU-a
Samo snažna kohezijska politika može osigurati ujedinjenu i pravedniju budućnost EU-a
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023