Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Regionalni i lokalni čelnici: potrebno je preispitati postupak donošenja odluka u EU-u kako bi se bolje odgovorilo na pandemiju  

​Milijun regionalnih i lokalnih izabranih političara mora biti u potpunosti uključeno u pronalaženje konkretnih odgovora na pitanja koja zabrinjavaju građane

Članovi i članice Predsjedništva* Europskog odbora regija (OR) 11. rujna raspravljali su o utjecaju krize uzrokovane COVID-om 19 na sela, gradove i regije te o potrebi da se poboljša funkcioniranje Europske unije. Na događanju održanom putem interneta sudjelovali su i premijer Sjeverne Rajne – Vestfalije Armin Laschet i potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčovič.

Sudionici i sudionice ustvrdili su da je pandemija COVID-a 19 otvorila pitanja koja se tiču ne samo otpornosti EU-a već i djelotvornosti njegovih nadležnosti i postupaka donošenja odluka u reagiranju na velike krize. Tisuće gradonačelnika, predsjednika regija i vijećnika djelovali su poput sigurnosne mreže u Europi te će biti ključni akteri u provedbi europskih i nacionalnih planova oporavka. Predstojeća konferencija o budućnosti Europe** pravodobna je prilika za kolektivnu raspravu o tim pitanjima, a doprinos regionalnih i lokalnih vlasti bit će ključan za ispunjavanje očekivanja građana.

„Tijekom drugog vala pandemije, središnje vlade i EU ponovno se oslanjaju na lokalne i regionalne vlasti za pružanje usluga, zaštitu života i očuvanje radnih mjesta. Od organiziranja početka školske godine preko nošenja s pritiskom na zdravstvene službe do osiguravanja radnih mjesta i podupiranja MSP-ova – regionalne i lokalne vlasti i dalje su prva linija obrane tijekom ove tragične pandemije“, izjavio je predsjednik OR-a Apostolos Tzitzikostas i dodao: „Zatvaranje nacionalnih granica nije rješenje. Odgovor Europe mora uključivati konkretne mehanizme za prekograničnu regionalnu suradnju u području zdravstva i drugih javnih usluga. Želimo li biti djelotvorni u interesu naših građana i poduzeća, moramo izbjegavati zatvaranje u birokratske krugove ili pretjeranu centralizaciju te poticati veću koordinaciju na razini Europe. Konferencija o budućnosti Europe dobra je prilika da se poboljša funkcioniranje demokracije u EU-u. Odbor je spreman udružiti snage s njemačkim saveznim zemljama kako bi se jače čuo glas milijuna lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika EU-a. Sada je vrijeme da se jednom zauvijek kao jedna od tri dimenzije našeg europskog doma demokracije, uz nacionalna tijela i tijela EU-a, prepoznaju i regionalne i lokalne vlasti."

„Kako bismo se borili protiv koronavirusa i oblikovali budućnost nakon krize, moramo surađivati u Europi na svim razinama. Regije u tome imaju ključnu ulogu. Moramo pronaći europska rješenja u kojima odgovornost imaju regije. Jednako kao što virus prelazi granice, i mi moramo djelovati prekogranično kako bismo ga pobijedili“, rekao je Armin Laschet, premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Sudionici i sudionice naglasili su da je pandemija prisilila, a i dalje prisiljava, sve razine vlasti da međusobno surađuju i djeluju učinkovito. Utvrđivanje najbolje razine vlasti za osmišljavanje i provedbu politika EU-a – poznato kao načelo supsidijarnosti – uz istodobno uzimanje u obzir financijskog i administrativnog učinka – načelo proporcionalnosti – stupovi su agende za bolju regulativu Europske komisije. Ta dva stupa koriste se za povećanje otvorenosti i transparentnosti u donošenju odluka u EU-u te za poboljšanje kvalitete novih zakona EU-a.

„I prije pandemije Komisija predsjednice Ursule von der Leyen potvrdila je svoju predanost boljoj regulativi i stalnoj potrebi za izradom politika na temelju činjenica. Sada, u izmijenjenom svijetu, to je još važnije. Pružanje prilika za sudjelovanje u pripremi politika, pravna sigurnost i visoki standardi zaštite građana i poduzeća od najveće su važnosti za Komisiju. To nijedna razina ne može postići sama, već lokalni, regionalni, nacionalni i europski akteri moraju udružiti svoje napore. Na taj način možemo osigurati da se ne samo oporavimo od krize već i krenemo naprijed u izgradnju zelene, digitalne i pravedne Europe. S tim na umu, cijenim nedavni doprinos Odbora regija našoj agendi za bolju regulativu, a naročito uspostavu regionalnih središta i potporu za savjetovanja i odabrane evaluacije“, izjavio je u video-izjavi Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za međuinstitucijske odnose i predviđanja.

Tijekom rasprave članovi i članice Predsjedništva istaknuli su da je pružanje stručnih povratnih informacija u ranoj fazi provedbe zakonodavstva EU-a na lokalnoj i regionalnoj razini od ključne važnosti za uspjeh, posebno tijekom pandemije COVID-a 19. Europski odbor regija uspostavio je 2018. mrežu RegHub za prikupljanje lokalnih i regionalnih podataka o provedbi politika EU-a putem ciljanih savjetovanja. Ta je mreža u dobrom položaju da daje smislen doprinos revizijama i evaluacijama politika EU-a koje se provode kao odgovor na COVID-19.

Kontekst:

Predsjedništvo OR-a zaduženo je za pripremu političkog programa Odbora. Sastoji se od dva ili tri člana ili članice OR-a iz svake države članice. Predsjedništvo se obično jednom u šest mjeseci sastaje u zemlji koja u tom semestru predsjeda Vijećem EU-a. Sastanak Predsjedništva trebao se održati u Düsseldorfu, ali je održan putem interneta zbog nedavnog porasta broja slučajeva zaraze COVID-om 19 u cijeloj Europi.

**Očekuje se da će se konferencijom o budućnosti Europe povećati sudjelovanje građana u demokraciji EU-a i izvan izbora te osigurati da se njihov glas bolje čuje i u većoj mjeri uzima u obzir. Konferencija je trebala početi na Dan Europe 9. svibnja 2020. i trajati dvije godine, ali kriza uzrokovana COVID-om 19 dovela je do kašnjenja. Njemačko predsjedništvo EU-a obvezalo se da će konferenciju pokrenuti što je prije moguće.

Kontakt:
Carmen​ Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Pridružite se Mreži savjetnika i savjetnica za EU (#EUCouncillors)
Pridružite se Mreži savjetnika i savjetnica za EU (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023