Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Napredak Istočnog partnerstva opravdava dodatna novčana sredstva  
Revizijom strategije EU-a u odnosu na istočne susjede trebalo bi uložiti dodatne napore u poticanje socijalne, gospodarske i upravne reforme na lokalnoj i regionalnoj razini.

Europski odbor regija je 5. prosinca u nizu preporuka istaknuo da je za partnerstvo Europske unije sa šest istočnih susjednih zemalja, uključujući Ukrajinu, u sljedećem desetljeću potrebno izdvojiti znatno više novčanih sredstava. U preporukama se također poziva EU da pojača rad na tome da suradnja ne bude korisna samo za glavne gradove tih zemalja. Uz brojne druge konkretne prijedloge poziva se na osnivanje akademije za osposobljavanje državnih službenika u lokalnim i regionalnim tijelima te za veću potporu lokalnim prekograničnim projektima.

Mišljenje je izrađeno u vrijeme kada EU odlučuje o svojem proračunu za razdoblje 2021.–2027. i provodi reviziju svojeg rada sa šest zemalja članica Istočnog partnerstva: Ukrajinom, Bjelarusom, Moldovom, Armenijom, Azerbajdžanom i Gruzijom. Općenito je mišljenje u skladu s desetljećem napora koje je EU ulagao kako bi podržao konkretne promjene kojima se poboljšava upravljanje, potiče gospodarstvo, podupire civilno društvo te jačaju veze. Također podržava pristup EU-a koji se odnosi na ulaganje većine vremena, novca i napora u zemljama koje su više usmjerene na reforme, ali tvrdi da bi EU trebao pojačati svoju potporu reformama na lokalnoj i regionalnoj razini.

Tadeuš Andžejevski (LT/ECR), član Općinskog vijeća Vilniusa, rekao je: „Tijekom posljednjih deset godina svjedočili smo preraspodjeli moći u korist regionalne i lokalne uprave, osobito u Ukrajini, te iznimnom zanimanju regija i gradova za reforme i za sudjelovanje u inicijativama „odozdo prema gore“ koje organizira EU, što smatram vrlo pozitivnim. Jedan je od primjera Globalni sporazum gradonačelnika usmjeren na klimatsku politiku; još je jedna nova inicijativa Gradonačelnici za gospodarski rast , koja je pokrenuta upravo za zemlje Istočnog partnerstva. Podnacionalne vlasti uz potporu EU-a surađuju s partnerima u regiji i uspješno smo testirali partnerstva između gradova i regija u EU-u i zemljama Istočnog partnerstva. Te lokalne promjene moramo podupirati politički, financijski i tehnički. Takva potpora trebala bi uključivati pomak ravnoteže u odnosu, time što bi gradovima i regijama dao veću ulogu u donošenju odluka i upravljanju projektima na njihovom području.”

Osim toga, dodao je: „Kao i Europska komisija, smatramo da je povećanje proračuna od 25 % opravdano. Jasno je da EU može mnogo učiniti kako bi se poboljšalo upravljanje, potaklo gospodarstvo, poduprlo civilno društvo te jačale veze. Na lokalnoj i regionalnoj razini promjene u trima konkretnim područjima mogle bi imati duboke i dugotrajne koristi. Prvo se odnosi na više ulaganja u dobro upravljanje, na primjer kroz akademiju za osposobljavanje državnih službenika. Možemo potaknuti gospodarski rast tako da pridonosimo poboljšanju statističkih istraživanja, olakšavamo pristup programima EU-a i pomažemo malim poduzećima. A iz iskustva unutar EU-a znamo da snažniji međuljudski kontakti i razvoj prekograničnih programa donosi velike društvene, kulturne i gospodarske koristi; moramo uložiti više napora u proširenje tih modela na naš odnos s istočnim susjedima.”

Zaključio je: „Riječ je o ambicioznim, ali i dalje skromnim prijedlozima koji su korisni za građane, poduzeća, javnu upravu, demokraciju i vladavinu prava u tih šest zemalja. Korisni su i za građane, poduzeća, vanjsku politiku EU-a i novu želju Europske komisije za snažnijim geopolitičkim djelovanjem.”

Mišljenje OR-a „Lokalne i regionalne vlasti oblikuju buduće Istočno partnerstvo” bit će uključeno u međuvladine rasprave prije sastanka na vrhu sredinom 2020. OR je već dao prijedloge tijekom savjetovanja s dionicima koje je EU održao. Sadašnja strategija bila je usmjerena na „ 20 očekivanih rezultata za 2020. “ uz četiri cilja: snažnije gospodarstvo, snažnije upravljanje, snažnija povezanost i snažnije društvo.

Preporuke OR-a uključuju mnoge detaljnije zamisli koje promiču ili podupiru lokalni i regionalni političari u zemljama Istočnog partnerstva putem Konferencije lokalnih i regionalnih vlasti za Istočno partnerstvo (CORLEAP), koju je OR osnovao 2011. To obuhvaća i izvješća o lokalnoj demokraciji , gospodarskom razvoju , energetskoj učinkovitosti , prekograničnoj suradnji , kapacitetima lokalnih i regionalnih vlasti , i partnerstvima među regijama i među gradovima .

U skladu s preporukama OR-a CORLEAP će se ojačati kako bi se pružila veća potpora decentralizaciji u zemljama Istočnog partnerstva i produbila suradnja između udruženja lokalnih i regionalnih vlasti iz EU-a i zemalja Istočnog partnerstva.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023